Logo

Perkhidmatan Perdagangan Pengedaran

 

Perdagangan pengedaran terdiri daripada semua aktiviti hubungan bahawa barang saluran dan perkhidmatan rantaian bekalan kepada pengantara untuk dijual semula atau kepada pembeli akhir. Hubungan itu mungkin: 

• secara langsung atau tidak langsung antara dua (2) pihak (atau tahap) atau lebih daripada dua (2) pihak (atau tahap) dalam rantai; 

• proses fizikal sebenar atau transaksi elektronik seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang yang berkaitan; 

• sendiri atau elektronik transaksi seperti yang ditakrifkan di bawah undang-undang yang berkaitan; dan 

• urus niaga yang mungkin atau tidak mungkin melibatkan pemindahan hakmilik pemilikan kepada barangan dan perkhidmatan. 

Peniaga asing yang terlibat dalam perkhidmatan perdagangan pengedaran di Malaysia adalah tertakluk kepada Garis Panduan Penyertaan Asing Dalam Perdagangan Pengedaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan (KPDNKK). Peniaga pengedaran termasuk pemborong, peruncit, pengamal francais, penjual langsung, pembekal yang menyalurkan barangan mereka di pasaran domestik, dan ejen komisen atau wakil-wakil lain termasuk syarikat perdagangan antarabangsa. Perniagaan yang berikut dikecualikan daripada definisi perdagangan pengedaran: 

a) Syarikat perkilangan; dan 

b) Syarikat-syarikat diberikan status pertubuhan serantau oleh Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA). 

Produk dan perkhidmatan ditadbir oleh Akta lain: produk petroleum, farmaseutikal, produk perubatan dan ortopedik, bahan-bahan toksik dan bahan letupan, senjata, peluru, bahan-bahan mentah pertanian dan haiwan hidup adalah tertakluk kepada akta-akta dan peraturan-peraturan tertentu.

Distributive Trade Services

Sebelumnya

Perkhidmatan Perundingan Senibina

Seterusnya

Perkhidmatan Pendidikan dan Latihan Industri

Perkhidmatan Perundingan Tenaga dan Kejuruteraan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 30 September 2020