Logo

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

 • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
 • Lesen Pengilang
  • Normal Track - 4 minggu
  • Fast Track - 7 hari bekerja
 • Pasca Insentif - 6 minggu
 • Insentif - 6 minggu
 • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
 • Hab Prinsipal - 6 minggu
 • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MIDA
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JULAI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 75 100.00% 0 0.00% 75 100.00%
Normal Track 4 minggu 36 100.00% 0 0.00% 36 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 54 100.00% 0 0.00% 54 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 124 100.00% 0 0.00% 124 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 20 100.00% 0 0.00% 20 100.00%
Normal Track 4 minggu 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JUN 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
Normal Track 4 minggu 24 100.00% 0 0.00% 24 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 226 100.00% 0 0.00% 226 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
Normal Track 4 minggu 18 100.00% 0 0.00% 18 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN MEI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 25 100.00% 0 0.00% 25 100.00%
Normal Track 4 minggu 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 30 93.75% 2 6.25% 32 93.75%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 223 100.00% 0 0.00% 223 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 32 96.97% 1 3.03% 33 96.97%
Normal Track 4 minggu 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN APRIL 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 48 96.00% 2 4.00% 50 96.00%
Normal Track 4 minggu 32 100.00% 0 0.00% 32 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 27 93.10% 2 6.90% 29 93.10%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 79 100.00% 0 0.00% 79 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 133 100.00% 0 0.00% 133 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
Normal Track 4 minggu 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN MAC 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 39 97.50% 1 2.50% 40 97.50%
Normal Track 4 minggu 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 59 95.16% 3 4.84% 62 95.16%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 61 98.39% 1 1.61% 62 98.39%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 235 99.58% 1 0.42% 236 99.58%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 minggu 37 97.37% 1 2.63% 38 97.37%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN FEBRUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
Normal Track 4 minggu 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
2. Pasca Insentif Normal Track 6 minggu 55 94.83% 3 5.17% 58 94.83%
3. Insentif Normal Track 6 minggu 57 100.00% 0 0.00% 57 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 minggu 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JANUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 48 100.00% 0 0.00% 48 100.00%
Normal Track 4 minggu 37 100.00% 0 0.00% 37 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 minggu 76 97.44% 2 2.56% 78 97.44%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 minggu 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%


Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

Sebelumnya

Direktori Staf

Pengurusan MIDA

Seterusnya

Pusat Maklumat Perniagaan

Perolehan

Tarikh Dikemaskini : Khamis 16 Januari 2020