Logo

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

 • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
 • Lesen Pengilang
  • Normal Track - 4 minggu
  • Fast Track - 7 hari bekerja
 • Pasca Insentif - 6 minggu
 • Insentif - 6 minggu
 • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
 • Hab Prinsipal - 6 minggu
 • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN MIDA
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN DISEMBER 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 85 92.39% 7 7.61% 92 92.39%
Normal Track 4 weeks 47 100.00% 0 0.00% 47 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 45 95.74% 2 4.26% 47 95.74%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 38 90.48% 4 9.52% 42 90.48%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 228 99.13% 2 0.87% 230 99.13%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
Normal Track 4 weeks 47 100.00% 0 0.00% 47 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 22 100.00% 0 0.00% 22 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN NOVEMBER 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 47 85.45% 8 14.55% 55 85.45%
Normal Track 4 weeks 37 100.00% 0 0.00% 37 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 46 100.00% 0 0.00% 46 100.00%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 52 89.66% 6 10.34% 58 89.66%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 247 99.60% 1 0.40% 248 99.60%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 39 100.00% 0 0.00% 39 100.00%
Normal Track 4 weeks 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN OKTOBER 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 78 87.64% 11 12.36% 89 87.64%
Normal Track 4 weeks 56 100.00% 0 0.00% 56 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 81 97.59% 2 2.41% 83 97.59%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 45 97.83% 1 2.17% 46 97.83%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 236 99.58% 1 0.42% 237 99.58%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 25 100.00% 0 0.00% 25 100.00%
Normal Track 4 weeks 35 100.00% 0 0.00% 35 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN SEPTEMBER 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 39 100.00% 0 0.00% 39 100.00%
Normal Track 4 weeks 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 36 100.00% 0 0.00% 36 100.00%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 50 100.00% 0 0.00% 50 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 204 97.14% 6 2.86% 210 97.14%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 13 92.86% 1 7.14% 14 92.86%
Normal Track 4 weeks 34 97.14% 1 2.86% 35 97.14%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN OGOS 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 71 100.00% 0 0.00% 71 100.00%
Normal Track 4 weeks 43 100.00% 0 0.00% 43 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 39 92.86% 3 7.14% 42 92.86%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 63 100.00% 0 0.00% 63 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 271 99.27% 2 0.73% 273 99.27%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
Normal Track 4 weeks 35 100.00% 0 0.00% 35 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JULAI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 75 100.00% 0 0.00% 75 100.00%
Normal Track 4 weeks 36 100.00% 0 0.00% 36 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 54 100.00% 0 0.00% 54 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 124 100.00% 0 0.00% 124 100.00%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 20 100.00% 0 0.00% 20 100.00%
Normal Track 4 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JUN 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
Normal Track 4 weeks 24 100.00% 0 0.00% 24 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 226 100.00% 0 0.00% 226 100.00%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
Normal Track 4 weeks 18 100.00% 0 0.00% 18 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN MEI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 25 100.00% 0 0.00% 25 100.00%
Normal Track 4 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 30 93.75% 2 6.25% 32 93.75%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 223 100.00% 0 0.00% 223 100.00%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 32 96.97% 1 3.03% 33 96.97%
Normal Track 4 weeks 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN APRIL 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 48 96.00% 2 4.00% 50 96.00%
Normal Track 4 weeks 32 100.00% 0 0.00% 32 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 27 93.10% 2 6.90% 29 93.10%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 79 100.00% 0 0.00% 79 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 133 100.00% 0 0.00% 133 100.00%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
Normal Track 4 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN MAC 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 39 97.50% 1 2.50% 40 97.50%
Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 59 95.16% 3 4.84% 62 95.16%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 61 98.39% 1 1.61% 62 98.39%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 235 99.58% 1 0.42% 236 99.58%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 37 97.37% 1 2.63% 38 97.37%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN FEBRUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
2. Post Incentives Normal Track 6 weeks 55 94.83% 3 5.17% 58 94.83%
3. Incentives Normal Track 6 weeks 57 100.00% 0 0.00% 57 100.00%
4. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
6. Expatriate Post Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
7. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BULAN JANUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Manufacturing Licence Fast Track 7 working days 48 100.00% 0 0.00% 48 100.00%
Normal Track 4 weeks 37 100.00% 0 0.00% 37 100.00%
2. Incentives Normal Track 6 weeks 76 97.44% 2 2.56% 78 97.44%
3. Manufacturing Licence with Incentives Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Tax Exemptions from Custom Duties 
a) Machinery & Equipment (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Raw Material & Component (JPC2) Normal Track 4 weeks 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
5. Expatriate Post Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
6. Principal Hub Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Regional Offices & Representative Offices Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%


Note: MIDA's client charter achievement is being updated on monthly basis. 

Sebelumnya

Direktori Staf

Pengurusan MIDA

Seterusnya

Pusat Maklumat Perniagaan

Perolehan

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 9 Julai 2020