Logo

Piagam Pelanggan 2018

 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

 • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
 • Lesen Pengilang
  • Normal Track - 4 minggu
  • Fast Track - 7 hari bekerja
 • Insentif - 6 minggu
 • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
 • Hab Prinsipal - 6 minggu
 • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN DISEMBER 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 66 100.00% 0 0.00% 66 100.00%
Normal Track 4 weeks 50 100.00% 0 0.00% 50 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 115 99.14% 1 0.86% 116 99.14%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 4 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 234 100.00% 0 0.00% 201 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 29 96.67% 1 3.33% 30 96.67%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN NOVEMBER 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 30 96.77% 1 3.23% 31 96.77%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 201 100.00% 0 0.00% 201 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 18 100.00% 0 0.00% 18 100.00%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN OKTOBER 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 59 100.00% 0 0.00% 59 100.00%
Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 32 100.00% 0 0.00% 32 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 189 100.00% 0 0.00% 189 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 47 92.16% 4 7.84% 51 92.16%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN SEPTEMBER 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 41 100.00% 0 0.00% 41 100.00%
Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 49 100.00% 0 0.00% 49 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 167 100.00% 0 0.00% 167 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 35 97.22% 1 2.78% 36 97.22%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN OGOS 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
Normal Track 4 weeks 19 100.00% 0 0.00% 19 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 28 90.32% 3 9.68% 31 90.32%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 206 99.59% 0 0.00% 206 99.59%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 31 96.88% 1 3.13% 32 96.88%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 17 100.00% 0 0.00% 17 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN JULAI 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 34 91.89% 3 8.11% 37 91.89%
Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 25 73.53% 9 26.47% 34 73.53%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 100.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 5 100.00% 0 0.00% 5 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 205 100.00% 0 0.00% 205 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 23 100.00% 0 0.00% 23 100.00%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN JUN 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 26 89.66% 3 10.34% 29 89.66%
Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 244 99.59% 1 0.41% 245 99.59%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 31 96.88% 1 3.13% 32 96.88%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 19 100.00% 0 0.00% 19 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN MEI 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 38 100.00% 0 0.00% 38 100.00%
Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 111 100.00% 0 0.00% 111 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 22 88.00% 3 12.00% 25 88.00%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 17 100.00% 0 0.00% 17 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN APRIL 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 43 100.00% 0 0.00% 43 100.00%
Normal Track 4 weeks 18 100.00% 0 0.00% 18 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 5 100.00% 0 0.00% 5 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 181 100.00% 0 0.00% 181 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 22 95.65% 1 4.35% 23 95.65%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN MAC 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
Normal Track 4 weeks 28 100.00% 0 0.00% 28 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 50 100.00% 0 0.00% 50 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 229 100.00% 0 0.00% 229 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 44 93.62% 3 6.38% 47 93.62%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN FEBRUARI 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 34 97.14% 1 2.86% 35 97.14%
Normal Track 4 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 207 99.52% 1 0.48% 208 99.52%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 12 66.67% 6 33.33% 18 66.67%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 5 100.00% 0 0.00% 5 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN JANUARI 2018
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 45 100.00% 0 0.00% 45 100.00%
Normal Track 4 weeks 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 103 100.00% 0 0.00% 103 100.00%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 197 100.00% 0 0.00% 197 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
Normal Track 4 weeks 20 90.91% 2 9.09% 22 90.91%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%


Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020