Logo

Piagam Pelanggan 2015

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

 • Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

  • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
  • Lesen Pengilang
   • Normal Track - 4 minggu
   • Fast Track - 7 hari bekerja
  • Insentif - 6 minggu
  • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
  • Hab Prinsipal - 6 minggu
  • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH NOVEMBER-DISEMBER 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 73 100.00% 0 0.00% 73 100.00%
  Normal Track 4 minggu 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 94 100.00% 0 0.00% 94 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 19 100.00% 0 0.00% 19 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 442 100.00% 0 0.00% 442 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
  Normal Track 4 minggu 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH OKTOBER 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 25 100.00% 0 0.00% 25 100.00%
  Normal Track 4 minggu 22 100.00% 0 0.00% 22 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 50 100.00% 0 0.00% 50 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 179 100.00% 0 0.00% 179 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  Normal Track 4 minggu 38 100.00% 0 0.00% 38 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  7. QHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
  8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH SEPTEMBER 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 16 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  Normal Track 4 minggu 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 41 100.00% 0 0.00% 41 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 9 100.00% 0 0.00% 9 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 164 100.00% 0 0.00% 164 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 19 100.00% 0 0.00% 19 100.00%
  Normal Track 4 minggu 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  7. QHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH OGOS 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  Normal Track 4 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 23 100.00% 0 0.00% 23 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 20 100.00% 0 0.00% 20 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 320 100.00% 0 0.00% 320 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  Normal Track 4 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JULAI 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  Normal Track 4 minggu 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 43 100.00% 0 0.00% 43 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 197 100.00% 0 0.00% 197 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
  Normal Track 4 minggu 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  6. OHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  7. Principal Hub Normal Track 6 minggu 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  8. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JUN 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 20 100.00% 0 0.00% 20 100.00%
  Normal Track 4 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 32 100.00% 0 0.00% 32 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 11 100.00% 0 0.00% 11 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 310 100.00% 0 0.00% 310 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
  Normal Track 4 minggu 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
  6. OHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH MEI 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
  Normal Track 4 minggu 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 39 100.00% 0 0.00% 39 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 213 100.00% 0 0.00% 213 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  Normal Track 4 minggu 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
  6. OHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH APRIL 2015
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja 23 100.00% 0 0.00% 23 100.00%
  Normal Track 4 minggu 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 minggu 57 100.00% 0 0.00% 57 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 minggu 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  4. Pengecualian Cukai
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 minggu 25 100.00% 0 0.00% 25 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 minggu 271 100.00% 0 0.00% 271 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 hari bekerja 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  Normal Track 4 minggu 35 100.00% 0 0.00% 35 100.00%
  6. OHQ, IPC, RDC Normal Track 6 minggu 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 minggu 24 100.00% 0 0.00% 24 100.00%

  Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

  Sebelumnya

  Piagam Pelanggan 2017

  Piagam Pelanggan 2018

  Menu Pantas
  Tarikh Dikemaskini : Rabu 20 Mei 2020