Logo

Perkhidmatan Perakaunan, Pengauditan dan Percukaian

Perakaunan, simpan kira-kira, audit dan perundingan cukai perkhidmatan (di bawah kod 74120 daripada Klasifikasi Perindustrian Malaysia Standard) termasuk aktiviti-aktiviti yang melibatkan rakaman transaksi komersial untuk perniagaan atau lain-lain, penyediaan akaun kewangan, pemeriksaan akaun dan pensijilan ketepatan serta penyediaan penyata cukai pendapatan peribadi dan perniagaan.

Termasuk di dalamnya adalah berkaitan aktiviti khidmat nasihat dan perwakilan (selain daripada perwakilan undang-undang) bagi pihak pelanggan sebelum pihak berkuasa percukaian. 

Walau bagaimanapun, perkhidmatan perakaunan dan pengauditan tidak termasuk yang berikut: 

  • Pemprosesan data dan penjadualan aktiviti. 
  • Aktiviti yang melibatkan perundingan pengurusan, oleh unit-unit yang tidak memberikan perakaunan atau pengauditan.
  • Kutipan bil.


Accounting, Auditing and Taxation Services

Sebelumnya

Kaedah Menjalankan Perniagaan di Malaysia

Seterusnya

Perkhidmatan Pengiklanan

Perkhidmatan Perundingan Senibina

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 22 Oktober 2020