Malaysia kekal kedudukan

Malaysia berada pada kedudukan ke -18 daripada 189 negara ekonomi yang mesra dalam menjalanakan perniagaan berdasarkan Laporan Menjalankan Perniagaan Bank Dunia 2016 (DB 2016).

UM2

Source : Utusan Malaysia 

Posted on : 29 October 2015
//
Last Updated : Friday 14th August 2020