Logo

Projek Perkilangan diluluskan, Januari - September 2019 dan 2018

 

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sep, 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 359 312 671 386 335 721
Peluang Pekerjaan 27,914 26,248 54,162 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM Juta)
23,762.40 33,904.60 57,667.10 61,791.40 25,584.30 87,375.60
- Domestik * 9,059.60 9,481.10 18,540.70 21,458.60 7,894.90 29,353.50
- Asing * 14,702.90 24,423.50 39,126.40 40,332.80 17,689.30 58,022.10

US Dollar - USD

Jan - Sep, 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/ Pelbagaian Jumlah
Bilangan 359 312 671 386 335 721
Peluang Pekerjaan 27,914 26,248 54,162 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD Juta)
5,671.20 8,091.80 13,763.00 14,925.40 6,179.80 21,105.20
- Domestik* 2,162.20 2,262.80 4,425.00 5,183.20 1,907.00 7,090.20
- Asing* 3,509.00 5,829.00 9,338.00 9,742.20 4,272.80 14,015.00

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Sept 2019 : US$1 = RM4.19
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-September 2019 dan 2018

Seterusnya

Projek Perkilangan diluluskan dengan Penyertaan Asing Mengikut Sumber bagi Jan-Sept 2019 dan 2018

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri bagi Jan-Sept 2019 dan 2018

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Februari 2020