Logo

Projek Perkilangan diluluskan, Januari - Jun 2019 dan 2018

 

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2019 2018
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 216 150 366 386 335 721
Peluang Pekerjaan 17,739 12,710 30,449 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(RM Juta)
14,258.4 18,891.9 33,150.3 61,791.4 25,584.3 87,375.6
- Domestik * 5,927.8 2,107.6 8,035.4 21,458.6 7,894.9 29,353.5
- Asing * 8,330.6 16,784.3 25,114.9 40,332.8 17,689.3 58,022.1

US Dollar - USD

Jan- Jun 2019 2018
Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah Baru Pembesaran/
Pelbagaian
Jumlah
Bilangan 216 150 366 386 335 721
Peluang Pekerjaan 17,739 12,710 30,449 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan*
(USD Juta)
3,444.1 4,563.3 8,007.3 14,925.4 6,179.8 21,105.2
- Domestik* 1,431.8 509.1 1,940.9 5,183.2 1,907.0 7,090.2
- Asing* 2,012.2 4,054.2 6,066.4 9,742.2 4,272.8 14,015.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Jun 2019 : US$1 = RM4.14
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-Jun 2019 dan 2018

Seterusnya

Projek Perkilangan diluluskan dengan Penyertaan Asing Mengikut Sumber bagi Jan-Jun 2019 dan 2018

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri bagi Jan-Jun 2019 dan 2018

Tarikh Dikemaskini : Khamis 17 Oktober 2019