Logo

Mekanisma Pengisytiharan Sendiri untuk Pengecualian Cukai

Mekanisma Pengisytiharan Sendiri untuk Pengecualian Duti Import Ke Atas Jentera dan Peralatan melalui Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017:

Pengilang di dalam Kawasan Utama Kastam (PCA), syarikat yang terlibat dalam perniagaan perhotelan boleh mendapat manfaat daripada kemudahan ini dengan mendapatkan pengecualian duti import ke atas mesin dan peralatan di bawah perintah ini melalui proses pengisytiharan sendiri.

Di bawah mekanisme baru pengisytiharan sendiri ini, syarikat dikehendaki mengemukakan surat pengesahan yang dikeluarkan oleh MIDA bersama-sama dengan senarai mesin dan peralatan yang di import atau dibeli kepada Kastam untuk kebenaran tuntutan pengecualian itu. Syarikat akan mendapatkan kebenaran dalam tempoh dua (2) minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh Kastam.

Sebelum pengenalan mekanisme baru ini, permohonan yang dibuat kepada MIDA bagi mendapatkan pengecualian duti import ke atas mesin dan peralatan di bawah peruntukan Seksyen 14 (2) Akta Kastam 1967 akan memerlukan tempoh pemprosesan selama empat (4) minggu dari tarikh maklumat lengkap diterima.

Perintah pelaksanaan tugas (Pengecualian) Duti Kastam 2017 adalah berkuat kuasa pada 2 Mei 2014.

Bidang utama pengecualian adalah:

Pengilang di Kawasan Utama Kastam PCA

Pengecualian duti import ke atas jentera dan peralatan, tidak termasuk alat ganti dan bahan guna habis yang diimport atau dibeli daripada Gudang Pengilangan Berlesen, Gudang Bon atau Zon Bebas di bawah perkara 112 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017.

Syarikat yang terlibat dalam perniagaan perhotelan

Pengecualian duti import ke atas peralatan tertentu atau jentera yang diimport atau dibeli daripada Gudang Pengilangan Berlesen, Gudang Bon atau Zon Bebas di bawah perkara 113 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017.

Permohonan hendaklah dikemukakan sebelum pengimportan atau pembelian mesin dan peralatan. Oleh itu, syarikat dinasihatkan supaya mengambil kira tempoh masa yang diperlukan untuk seluruh proses untuk menuntut pengecualian itu. Mekanisme baru dengan pengisytiharan dan persekitaran kawal selia sendiri; dan menjimatkan masa adalah langkah-langkah yang akan dapat mengurangkan kos dalam menjalankan perniagaan tanpa perlu mendapatkan kemudahan jaminan bank bagi pelepasan barang-barang.

MIDA menyediakan aplikasi dalam talian kemudahan bagi aplikasi Mekanisme Pengisytiharan Sendiri untuk Pengecualian Cukai:

  1. SPM 1 (Pengilang di Kawasan Utama Kastam (PCA))
  2. SPM 2 (Syarikat yang terlibat dengan perniagaan perhotelan)

Dengan pelaksanaan sistem itu, semua surat pengesahan akan ditandatangani dengan tandatangan digital.

Daftar / Log Masuk / Pendaftaran

Sebelumnya

Announcement of Income Tax (Accelerated Capital Allowance) (Automation Equipment) Rules 2017

Laporan Kesan Pakej Galakan Istimewa (Termasuk Geran)

Seterusnya

Application for Surat Pengesahan MIDA (SPM) For Sales Tax Exemption

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018