Logo

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Mac 2019 dan 2018

 

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2019 2018
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM juta)
Pelaburan Asing (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan    
(RM juta)
No. Pelaburan Domestik    
(RM juta)
Pelaburan Asing 
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM juta)
Pulau Pinang 41 376.2 8,472.6 8,848.9 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 10 187.4 7,398.6 7,586.0 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Johor 34 1,424.6 1,005.4 2,430.0 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Selangor 75 954.1 567.5 1,521.6 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Perak 13 585.1 849.0 1,434.1 37 949.1 937.8 1,886.9
Sarawak 5 218.9 1,043.9 1,262.8 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Pahang 11 722.4 244.6 967.0 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Sabah 3 527.3 126.7 654.0 13 181.4 45.9 227.3
Negeri Sembilan 12 138.0 412.5 550.6 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Terengganu 3 11.7 50.0 61.8 11 320.9 4,582.5 4,903.4
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
W.P. Kuala Lumpur 3 17.4 0.0 17.4 10 141.4 25.6 167.1
Kelantan 1 5.8 0.0 5.8 6 76.7 24.6 101.2
Melaka 2 3.2 2.1 5.3 42 2,479.3 773.1 3,252.4
W.P. Labuan - - - - 1 81.0 0.0 81.0
Jumlah 214 5,172.2 20,226.3 25,398.5 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

Jan - Mac 2019 2018
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM juta)
Pelaburan Asing   (RM juta) Jumlah Modal Pelaburan    
(RM juta)
No. Pelaburan Domestik    
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM juta)
Pulau Pinang 41 92.2 2,076.6 2,168.8 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 10 45.9 1,813.4 1,859.3 41 183.4 393.0 576.4
Johor 34 349.2 246.4 595.6 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Selangor 75 233.9 139.1 372.9 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Perak 13 143.4 208.1 351.5 37 229.3 226.5 455.8
Sarawak 5 53.7 255.9 309.5 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Pahang 11 177.1 60.0 237.0 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Sabah 3 129.2 31.1 160.3 13 43.8 11.1 54.9
Negeri Sembilan 12 33.8 101.1 134.9 40 199.6 387.5 587.2
Terengganu 3 2.9 12.3 15.1 11 77.5 1,106.9 1,184.4
Perlis 1 0.0 13.1 13.1 1 1.9 0.0 1.9
W.P. Kuala Lumpur 3 4.3 0.0 4.3 10 34.2 6.2 40.4
Kelantan 1 1.4 0.0 1.4 6 18.5 5.9 24.5
Melaka 2 0.8 0.5 1.3 42 598.9 186.7 785.6
W.P. Labuan - - - - 1 19.6 0.0 19.6
Jumlah 214 1,267.7 4,957.4 6,225.1 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan - Mac 2019 : US$1 = RM4.08

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Mac 2019 dan 2018

Sebelumnya

Projek Perkilangan diluluskan dengan Penyertaan Asing Mengikut Negara Utama, Januari - Mac 2019 dan 2018

Projek Perkilangan diluluskan, Januari - Mac 2019 dan 2018

Seterusnya

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Industri bagi Tempoh Jan-Mac 2019 dan 2018

Tarikh Dikemaskini : Rabu 17 Julai 2019