Logo

采购

采购

Pelawaan Tender MIDA

NO. TENDER MIDA/ RFP
TENDER BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA KOD BIDANG TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP PELAWAAN HARGA BORANG
Tender MIDA Bil. 4/2018

Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Dan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Taklimat/Lawatan Tapak:

Tarikh:
 18 Oktober 2018 (Khamis)

Masa:
10.00 pagi

Tempat:
Japan Room, Tingkat 18
MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

221001
(Pembersihan Bangunan Dan Pejabat)

11 Oktober 2018

08 November 2018 (Khamis)
pada jam
12.00 tengahari

RM500.00
Dokumen Meja Tender
boleh dirujuk mulai
15 Oktober 2018
(Isnin)

Tender MIDA Bil. 5/2018

Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Taklimat/Lawatan Tapak:

Tarikh:
 18 Oktober 2018 (Khamis)

Masa:
2.30 petang

Tempat:
Japan Room, Tingkat 18
MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

CIDB
Gred Pendaftaran: G5
Kategori B: B04, B24; dan
Kategori CE : CE21; dan
Kategori ME :
M01, M02, M15, E02, E03 & E11

Dan 

Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK)

11 Oktober 2018 08 November 2018 (Khamis)
pada jam
12.00 tengahari
RM500.00
Dokumen Meja Tender
boleh dirujuk mulai
15 Oktober 2018
(Isnin)
Nota:
  1. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM), Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) atau Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bagi syarikat yang menghadiri sesi taklimat sahaja. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Kementerian Kewangan / Sijil Virtual Yang Dicetak Dari Sistem ePerolehan atau sijil Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan mempunyai Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) dan perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.

  2. Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat selepas sesi taklimat. Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama ”LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA” (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.

  3. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Perakuan Pendaftaran Kontrak (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) atau bagi syarikat yang berdaftar dengan Kementerian Kewangan, hanya penama di Sijil Akuan Pendaftaran Syarikat sahaja yang boleh menghadiri lawatan tapak atau sesi taklimat tender.

  4. Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.

  5. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi MIDA iaitu http://www.mida.gov.my.

  6. MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.

  7. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.
Tender MIDA Bil. 1/2018

Perkhidmatan Penyewaan 46 Unit Mesin Fotostat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Tiada Taklimat Tender

221502

19 September 2018 (Rabu)

10 Oktober 2018
(Rabu)
pada jam 12.00 tengahari

RM300.00

Dokumen Meja Tender boleh dirujuk dan dijual mulai
19 September 2018
(Rabu)

Tender MIDA Bil. 2/2018

Perkhidmatan Sistem ’Emel Notes Domino On Local Cloud’ Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Taklimat Tender

Tarikh:
 26 September 2018 (Rabu)

Masa:
10.00 pagi

Tempat:
Dewan Bankuasi,
Tingkat 10,
MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

210103
dan
210104

19 September 2018 (Rabu)

19 Oktober 2018
(Jumaat)
 pada jam 12.00 tengahari

RM500.00

Dokumen Meja Tender boleh dirujuk mulai
19 September 2018

(Rabu)

Tender MIDA Bil. 3/2018

Perkhidmatan Talian Dan Penyelenggaraan  ‘Wide Area Network’ (WAN) MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun 

Taklimat Tender

Tarikh:
 26 September 2018 (Rabu)

Masa:
2.30 petang

Tempat:
Dewan Bankuasi,
Tingkat 10,
MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

210105

19 September 2018 (Rabu)

19 Oktober 2018
(Jumaat)
 pada jam 12.00 tengahari

RM500.00

Dokumen Meja Tender boleh dirujuk mulai
19 September 2018
(Rabu)

JMB SSM-MIDA 01/2018

Request for Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA  

BRIEFING
DATE & TIME

Date: 22nd January 2018 (Monday)

Time: 10.00 a.m

Venue: USA Room, Level 18, MIDA Sentral Kuala Lumpur

Attendance: COMPULSORY

SITE VISIT
DATE & TIME

Date: 22nd January 2018 (Monday)

Time: 11.30 a.m

Venue: Common Area JMB SSM-MIDA, Level 10, SSM-MIDA Sentral, Kuala Lumpur

Attendance: COMPULSORY

This Request For Proposal (RFP) is offered to companies registered with Construction Industry Development Board (CIDB) with Gred G4 and above with any categories as stated below: CE - Pembinaan Kejuruteraan Awam; or B - Pembinaan Bangunan; or ME - Mekanikal dan Elektrikal Company members should have relevant experience and qualify to bid under the terms and conditions of this RFP.

15th Jan 2018
(Monday)

26th Feb 2018
(Monday)

12.00 noon

RFP document is available for sale after the briefing on 22nd January 2018 (Monday) until 5th February 2018 (Monday)

RM 500
per set
(non-refundable)

Nota: The RFP documents are available for sale after the briefing on 22nd January 2018 (Monday) until 5th February 2018 (Monday). The document can be purchased at the Corporate Management Division, Facility Management Unit, Level 13, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur with payment of RM500.00 in the form of Banker's Cheque/Bank Draft/Money Order payable to Joint Management Body of SSM-MIDA. The payment for the document is non-refundable.
RFP MIDA 1-2017

Proposed
Development of MIDA Land
at Lots 260 & 261, Jalan Ampang, Kuala Lumpur  


BRIEFING
DATE & TIME

Date : 21 December 2017 (Thursday)

Time: 9.30 a.m.

Venue:
Banquet Hall, Level 10,
MIDA Sentral, Kuala Lumpur

Attendance: COMPULSORY


SITE VISIT
DATE & TIME

Date : 21 December 2017
(Thursday)

Time : 11.30 a.m.

Venue :
Lot 260 & 261, Jalan Ampang, Kuala Lumpur

Attendance : COMPULSORY


Muat turun iklan 

Request For Proposal (RFP) is offered to companies registered in Malaysia or a joint-venture/consortium with at least 30% of its shareholdings to be held by Bumiputera. Companies/Consortium members should have relevant experience and qualify to bid under the terms and conditions of this RFP

15th Dec 2017
(Friday)

20th March 2018
(Tuesday)

12.00 noon

RFP document is available for sale after the briefing on 21st December 2017 (Thursday) until 19th Jan 2018 (Friday)

RM 10,000
per set
(non-refundable)

Nota: Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat selepas sesi taklimat/lawatan tapak dengan bayaran RM10,000.00 setiap set  dan tidak akan dikembalikan. Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama "LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA" (MIDA).

Pelawaan Sebutharga

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJAKOD BIDANGTARIKH PELAWAANTARIKH TUTUP PELAWAAN3/2018 Perkhidmatan  Penerbitan Dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, ”Malaysia: Your Profit Centre In Asia” 2018

i.     221302 – Rakaman; dan
ii.    221303 – Fotografi; dan
iii.   221304 – Audio Visual.

(salinan sijil perlu disertakan)

30 Julai 2018 (Isnin) 20 Ogos 2018 (Isnin)
9/2018

Sebutharga Pelupusan Kenderaan Pejabat MIDA

Tidak Berkenaan 25 Julai 2018 (Rabu) 6 Ogos 2018
(Isnin)
Nota: Sila dapatkan borang di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 14, No. 5, MIDA Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur

Keputusan Tender MIDA

NO. TENDERTENDER BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJANAMA SYARIKAT BERJAYAHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN3/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara 77 Unit Komputer Desktop (Workstation) Dan Perisian Untuk Pusat Latihan Teknikal

Tulip Resources Sdn Bhd

1,702,179.80

3 Tahun

2/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Penyerahan Tujuh (7) Unit Mesin Computer Numeric Control (CNC) 5-Axis Untuk Pusat Latihan Teknikal

Wavelet Resources (M) Sdn Bhd

11,836,384.00

4 Tahun

1/2017 The Study, Design, Develop, Test, Delivery, Supply, Installation and Commissioning of Software and Hardware for the Implementation of e-MIDA Enterprise Transformation System (e-TRANS)

Mutiara i-Tech Sdn Bhd

23,522,255.54

2 tahun

1/2016 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian ICT MIDA

Mesiniaga Berhad

10,416,152.62

3 tahun
5/2015 Perkhidmatan Sistem 'Emel Lotus Notes Domino On Local Cloud' Mesiniaga Berhad
2,022,335.66
2 tahun
4/2015 Perkhidmatan Talian 'Wide Area Network (WAN)' MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Telekom Malaysia
11,321,236.19
3 tahun
3/2015

Kajian Bagi Pelaksanaan 'Programme Management Office (PMO)' MIDA    

KPMG
2,659,580.00
18 bulan
2/2015

Perkhidmatan Penyewaan Komputer Riba    

Creative World Industries Sdn Bhd
3,264,969.00
3 tahun
1/2015

Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti Bangunan MIDA Sentral

Gagasan Sentral Sdn Bhd
5,620,873
3 tahun

Keputusan Sebutharga MIDA

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJANAMA SYARIKAT BERJAYATEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN2/2018 Perkhidmatan  Penerbitan Dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, "Malaysia: Your Profit Centre In Asia" 2018 (Sebutharga Dibatalkan) (Sebutharga Dibatalkan)
1/2018 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat (Heavy Duty – 120 ppm) Fuji Xerox (M) Sdn Bhd 3 Tahun

6/2017

Sebut Harga Bagi Membekal Barang-Barang Komputer Bagi Tahun 2017/2018

Allmax Vision (M) Sdn Bhd

1 Tahun

上一页

MIDA资源中心

商业信息中心

下一页

事业

Scam Alert

最后更新 : Monday 15th October 2018