Logo

Procurement

 


Pelawaan Tender MIDA

NO. TENDER MIDA/ RFP
TENDER BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA KOD BIDANG TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP PELAWAAN HARGA BORANG
Tender MIDA Bil. 2/2019

Perkhidmatan Penyewaan Laptop Dan Komputer Desktop Secara 'Managed Services' Termasuk Insurans Untuk Ibu Pejabat MIDA Dan MIDA Negeri Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

TAKLIMAT

Tarikh:
 3 Mei 2019 (Jumaat)

Masa:
10.00 pagi

Tempat:
Dewan Bankuasi,
Tingkat 10, MIDA Sentral

Kehadiran: WAJIB

210109

25 April 2019 

23 Mei 2019 (Khamis)
pada jam 12.00 tengahari

RM500.00
Dokumen Meja Tender boleh dirujuk mulai

29 April 2019 (Isnin)

 
 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) di bawah kod bidang berkaitan dan pendaftaran masih sah berkuatkuasa.
 2. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) dan bagi syarikat yang menghadiri sesi taklimat sahaja. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) / Sijil Virtual Yang Dicetak Dari Sistem ePerolehan serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.
 3.  Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat selepas sesi taklimat. Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama ”LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA” (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.
 4. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas.
 5. Tender ini akan ditutup pada 23 Mei 2019 (Khamis) jam 12:00 tengah hari. Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan TIDAK AKAN DIPERTIMBANGKAN.
 6. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi MIDA iaitu http://www.mida.gov.my.
 7. MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
 8. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.

Tender JMB SSM-MIDA Bil. 1/2019

Request For Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA

CIDB
Gred Pendaftaran :
G5 – G7

Kategori CE, B & ME

16 April 2019

14 Mei 2019 (Selasa)

pada jam

12.00 tengahari

RM500.00

Tarikh Mula Penjualan:
23 April 2019 (Selasa)

Tarikh Tutup Penjualan:
7 Mei 2019 (Selasa)

 
 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkaitan bagi menyertai tender berikut:
 2. Dokumen tender hanya akan dijual kepada syarikat yang pendaftarannya masih berkuatkuasa dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) dan bagi syarikat yang menghadiri sesi taklimat sahaja.
 3. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.
 4. Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat selepas sesi taklimat sehingga 7 Mei 2019. Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama ”Joint Management Body of SSM-MIDA” dan tidak akan dikembalikan
 5. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas.
 6. Dokumen tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Dokumen tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.
 7. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi iaitu http://www.mida.gov.my dan  http://www.ssm.com.my
 8. Joint Management Body SSM-MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
 9. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan dokumen tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.
NO. TENDER MIDA/ RFP
TENDER BEKALAN/ PERKHIDMATAN/ KERJA KOD BIDANG TARIKH PELAWAAN TARIKH TUTUP PELAWAAN HARGA BORANG
1/2019 Perkhidmatan Pengurusan dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

Taklimat:

Tarikh:
  27 Mac 2019 (Rabu)

Masa : 2.30 petang

Tempat:
Dewan Bankuasi,
Tingkat 10,
MIDA Sentral

Kehadiran Taklimat  WAJIB

CIDB
Gred Pendaftaran : G5
Kategori B : B04 dan
Kategori CE : CE21; dan
Kategori F : F01

  27 Mac 2019
(Rabu)

16 April 2019
(Selasa)

pada jam

12.00 tengahari

RM500.00

Dokumen Meja Tender
boleh dirujuk mulai
21 Mac 2019

(Khamis)

 
 1. Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkaitan.
 2. Dokumen Tender hanya akan dijual kepada syarikat yang masih berkuatkuasa pendaftarannya dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa dan bagi syarikat yang menghadiri sesi taklimat sahaja.
 3. Syarikat hendaklah membawa dan menunjukkan Sijil Asal Pendaftaran Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) Dan Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) serta perlu menyerahkan satu SALINAN (FOTOSTAT) sijil-sijil berkenaan semasa membeli dokumen tender.
 4.  Dokumen tender boleh dibeli di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 14, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur semasa waktu pejabat selepas sesi taklimat. Bayaran bagi dokumen hendaklah dibuat dalam bentuk Bank Draf / Wang Pos / Kiriman Wang Pos  atas nama "LEMBAGA PEMBANGUNAN PELABURAN MALAYSIA" (MIDA) dan tidak akan dikembalikan.
 5. Syarikat yang berminat DIWAJIBKAN untuk menghadiri taklimat pada tarikh dan masa seperti yang dinyatakan di atas. Hanya penama di dalam Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) sahaja yang boleh menghadiri sesi taklimat tender.
 6. Dokumen Tender yang dimeterai hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Tender di Bahagian Pengurusan Korporat, MIDA, Tingkat 11, MIDA Sentral, No. 5, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur. Tender yang lewat dihantar dari tarikh dan masa yang ditetapkan tidak akan dipertimbangkan.
 7. Kenyataan tawaran ini juga boleh dilihat di laman web rasmi MIDA iaitu http://www.mida.gov.my.
 8. MIDA tidak terikat untuk menerima tawaran tender yang terendah atau mana-mana tawaran.
 9. Segala perbelanjaan berhubung dengan penyediaan dan penyerahan Tender adalah di atas tanggungan syarikat-syarikat yang menyertai pelawaan ini.

Pelawaan Sebutharga

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJAKOD BIDANGTARIKH PELAWAANTARIKH TUTUP PELAWAAN1/2019 Perolehan Membekal dan Memasang 'Signage' 'Emergency Light' & 'Keluar' Baharu dalam Bangunan MIDA Sentral

Nota:
Tawaran ini adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) yang mempunyai Perakuan Pendaftaran Kontraktor (PPK) dan Sijil Perolehan Kerja Kerajaan (SPKK) yang masih berkuatkuasa di bawah kod bidang berkaitan.

CIDB Gred
Pendaftaran  G2

Kategori ME: E11
(Kerja Am Elektrik)
13 Mac 2019 (Rabu)

21 Mac 2019 (Khamis)

pada jam
12.00 tengahari

Nota: Sila dapatkan borang di Bahagian Pengurusan Korporat, Tingkat 14, No. 5, MIDA Sentral, Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur Sentral, 50470 Kuala Lumpur

Keputusan Tender MIDA

NO. TENDERTENDER BEKALAN/
PERKHIDMATAN/ KERJANAMA SYARIKAT BERJAYAHARGA TAWARAN (RM)TEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN6/2018 Tender Bagi Pembekalan Barang-Barang Komputer Untuk Tempoh Dua (2) Tahun (Dalam Proses)    
5/2018 Perkhidmatan Pengurusan Dan Penyelenggaraan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
4/2018

Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Dan Bangunan MIDA Sentral Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun

(Dalam Proses)    
3/2018 Perkhidmatan Talian Dan Penyelenggaraan  'Wide Area Network' (WAN) MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun  (Dalam Proses)    
2/2018 Perkhidmatan Sistem 'Emel Notes Domino On Local Cloud' Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
1/2018 Perkhidmatan Penyewaan 46 Unit Mesin Fotostat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun (Dalam Proses)    
JMB SSM-MIDA 01/2018 Request for Proposal (RFP) for Development of Facilities of Common Area at Level 10 for Joint Management Body of SSM-MIDA   (Dalam Proses)    
RFP MIDA
1-2017
Proposed Development of MIDA Land at Lots 260 & 261, Jalan Ampang, Kuala Lumpur   (Dalam Proses)    
3/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara 77 Unit Komputer Desktop (Workstation) Dan Perisian Untuk Pusat Latihan Teknikal

Tulip Resources Sdn Bhd

1,702,179.80

3 Tahun

2/2017 Membekal, Menghantar, Menguji, Mentauliah Dan Penyerahan Tujuh (7) Unit Mesin Computer Numeric Control (CNC) 5-Axis Untuk Pusat Latihan Teknikal

Wavelet Resources (M) Sdn Bhd

11,836,384.00

4 Tahun

1/2017 The Study, Design, Develop, Test, Delivery, Supply, Installation and Commissioning of Software and Hardware for the Implementation of e-MIDA Enterprise Transformation System (e-TRANS)

Mutiara i-Tech Sdn Bhd

23,522,255.54

2 tahun

1/2016 Perkhidmatan Penyelenggaraan Perkakasan dan Perisian ICT MIDA

Mesiniaga Berhad

10,416,152.62

3 tahun
5/2015 Perkhidmatan Sistem 'Emel Lotus Notes Domino On Local Cloud' Mesiniaga Berhad
2,022,335.66
2 tahun
4/2015 Perkhidmatan Talian 'Wide Area Network (WAN)' MIDA Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Telekom Malaysia
11,321,236.19
3 tahun
3/2015

Kajian Bagi Pelaksanaan 'Programme Management Office (PMO)' MIDA    

KPMG
2,659,580.00
18 bulan
2/2015

Perkhidmatan Penyewaan Komputer Riba    

Creative World Industries Sdn Bhd
3,264,969.00
3 tahun
1/2015

Perkhidmatan Pengurusan Fasiliti Bangunan MIDA Sentral

Gagasan Sentral Sdn Bhd
5,620,873
3 tahun

Keputusan Sebutharga MIDA

NO. SH MIDASEBUTHARGA BEKALAN/PERKHIDMATAN/KERJANAMA SYARIKAT BERJAYATEMPOH KONTRAK/ PELAKSANAAN9/2018

Sebutharga Pelupusan Kenderaan Pejabat MIDA

(Dalam Proses)  
3/2018 Perkhidmatan  Penerbitan Dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, "Malaysia: Your Profit Centre In Asia" 2018 (Dalam Proses)  
2/2018 Perkhidmatan  Penerbitan Dan Kemaskini Video Korporat Baru MIDA, "Malaysia: Your Profit Centre In Asia" 2018 (Sebutharga Dibatalkan) (Sebutharga Dibatalkan)
1/2018 Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat (Heavy Duty – 120 ppm) Fuji Xerox (M) Sdn Bhd 3 Tahun

6/2017

Sebut Harga Bagi Membekal Barang-Barang Komputer Bagi Tahun 2017/2018

Allmax Vision (M) Sdn Bhd

1 Tahun

Prev

Resource Centre

Business Information Centre

Next

Career

Scam Alert

Last Updated : Wednesday 17th July 2019