Logo

e-Perkhidmatan

Permohonan Lesen Pengilang, Insentif, Jawatan Pegawai Dagang, Pengecualian Duti Import dan pembelian statistik secara atas talian. Daftar e-Suratberita MIDA untuk menerima e-mel, berita dan maklumat terkini secara bulanan.


e-Tarif (JPC Online)


1. e-Exemption Online 

  • PC1 hanya untuk Sektor Pertanian
  • PC2, PC2-1 ; dan
  • PCServices

Surat Kelulusan, Syarat Kelulusan dan Lampiran yang ditandatangani secara digital.

2. e-Declaration

  • SPM 1 (Pengeluar Di Kawasan Utama Kastam )
  • SPM 2 (Syarikat yang terlibat di dalam Industri Perhotelan)
  • SPM 3 (Haulage Operators)

Surat Pengesahan MIDA (SPM) yang ditandatangani secara digital.


APR e-Kajiselidik


Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA) sedang menjalankan Laporan Prestasi Tahunan (APR) untuk tahun kewangan 2016 ke atas semua syarikat pengilangan syarikat yang mendapat kelulusan Lesen Pembuatan dan / atau Insentif Pembuatan di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975 dan / atau Akta Promosi Pelaburan, 1986.

Latihan ini dijalankan setiap tahun untuk membolehkan MIDA memantau prestasi syarikat pembuatan di Malaysia dan untuk tujuan perumusan dasar dan perancangan industri.

Log masuk untuk menjawab kajiselidik secara atas talian:i-Incentives


I-Incentives is a portal that provides information on investment incentives offered by the Federal Government of Malaysia. The incentives information stored in the portal cater for all three sectors of the economy; manufacturing, services and primary. They also cover all types of incentives offered by the Federal Government; tax exemptions, grants, soft loans and other types of incentives such as equity funding, regional establishment status, training and other facilitation programmes.

The portal has been developed by Incentive Coordination and Collaboration Office (ICCO) in MIDA with the aim to improve the central coordination of all incentive offerings. This initiative is to enhance the effectiveness of the government's incentive mechanism by increasing transparency, eliminating duplication and linking investment incentives to performance.


e-BizMatch


e-BizMatch adalah aplikasi talian terus (online) yang menyediakan perkhidmatan pemadanan perniagaan bagi menghubungkan perniagaan di seluruh dunia. Kemudahan aplikasi web ini akan membantu anda berhubung dengan rakan kongsi perniagaan antarabangsa. Ahli-ahli yang berdaftar boleh membuat carian untuk mendapatkan rakan perniagaan berdasarkan keperluan khusus mereka.

Apabila anda mendaftar dengan e-BizMatch, butiran syarikat dan cadangan projek anda akan dipaparkan di dalam Direktori e-BizMatch secara percuma sebagai satu perkhidmatan kepada pengilang-pengilang dan pembekal-pembekal perkhidmatan.

Walau bagaimanapun, MIDA berhak untuk mengedit teks yang dikemukakan oleh anda untuk menambah kejelasan dan mengurangkan kepanjangan teks yang diberikan. Sila berikan tempoh tujuh hari untuk maklumat anda diproses.


e-Suratberita


Topik yang dipaparkan dalam e-Suratberita ini adalah pandangan dan maklumat terkini mengenai pelaburan dalam sektor perkilangan dan perkhidmatan, pelbagai industri dan subsektor, ekonomi dan juga program yang dianjurkan oleh MIDA.


e-Jawatan


Bagi warganegara Malaysia yang sedang mencari laluan kerjaya baru dan bersedia untuk menghadapi cabaran yang lebih besar, anda adalah dijemput untuk menjadi sebahagian daripada pasukan kami yang dinamik untuk membentuk masa depan pertumbuhan ekonomi Malaysia.

Bahagian Pembangunan Sumber Manusia
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia (MIDA)
Tingkat 15, MIDA Sentral
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur


e-Pembekal


Melalui portal ini para pembekal boleh menyemak maklumat pembayaran invois mereka yang telah dibayar oleh MIDA secara atas talian.

ID pengguna dan kata laluan boleh didapati dengan memohon secara rasmi melalui e-mel ke finance[at]mida.gov.my

Sebelumnya

Fungsi MIDA

Logo MIDA

Seterusnya

Piagam Pelanggan

Pengurusan MIDA

Tarikh Dikemaskini : Khamis 21 Februari 2019