Logo

Senarai Kementerian

 

Pejabat Perdana Menteri Malaysia

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani Malaysia

Jabatan Perdana Menteri,
Blok B8, Kompleks Jabatan Perdana Menteri,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8888 8000
Faks: (603) 8888 3444
Laman web: www.pmo.gov.my   
Emel:  [email protected] 
Wisma Tani
No. 28 Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62624, Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8888 6020
Faks: (603) 8870 1467
Laman web: www.moa.gov.my
Emel:  [email protected] 

Jabatan Warisan Negara

Kementerian Pertahanan

Blok A dan B, Bangunan Sultan Abdul Samad, 
Jalan Raja, 50050 Kuala Lumpur,
Malaysia

Tel: (603) 2604 4800 
Faks: (603) 2604 4900
Laman web: www.heritage.gov.my
Emel:  [email protected] 

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (603) 2059 8400    
Faks: (603) 2691 4163
Laman web: www.mod.gov.my
Emel:  [email protected]

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

Kementerian Pendidikan

No.13, Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62623 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8882 5762   
Laman web: www.kpdnkk.gov.my
Emel:  [email protected]
Blok E8, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62604 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8000 8001   
Laman web: www.moe.gov.my
Emel:  [email protected]   

Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

Kementerian Dalam Negeri

Blok E4/5
Kompleks Kerajaan Parcel E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,  62668 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8889 3712
Laman web: www.kettha.gov.my
Emel:  [email protected]  

Blok D1, D2 & D9, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 
62546 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000
Faks: (603) 8889 1613/1610
Laman web: www.moha.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Wilayah Persekutuan 

Kementerian Kewangan Malaysia

Level G-7, Blok 2, Menara Seri Wilayah,    
Presint 2,   Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,   
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000    
Faks: (603) 8889 7957  
Laman web: www.kwp.gov.my
Emel: [email protected]
Kompleks Kementerian Kewangan,    
No.5,  Persiaran Perdana, Presint 2,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,  
62592 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8882 3893/3894
Laman web: www.treasury.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Luar Negeri

Kementerian Kesihatan Malaysia

Wisma Putra
No. 1, Jalan Wisma Putra, Presint 2
62602 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8889 1717/ 8889 2816
Laman web: www.kln.gov.my
Emel: [email protected]
Blok E1, E3, E6, E7 & E10, Kompleks E,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,  
62590 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000    
Faks: (603) 8888 6187
Laman web: www.moh.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Kesejahteraan, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

Kementerian Sumber Manusia

No 51, Persiaran Perdana, Presint 4, 
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8891 3182  
Laman web: www.kpkt.gov.my
Emel: [email protected]

Blok D3 & D4, Kompleks D,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,   
62502 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000    
Laman web: www.mohr.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

Lot 4G9, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Laman web: www.kkmm.gov.my
Emel: [email protected]
Wisma Sumber Asli,
No 25, Persiaran Perdana, Presint 4,
62574 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8889 2672
Laman web: www.nre.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

No.15,  Aras 6 - 13, 
Persiaran Perdana, Presint 2,
62654 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8880 3482
Laman web: www.kppk.gov.my
Emel: [email protected]
No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Laman web: www.rurallink.gov.my
Emel: [email protected]
           [email protected]

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia

Aras 1-7, Blok C4 & C5,
Pusat Pentadbira Kerajaan Persekutuan,     
62662 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8888 9070
Laman web: www.mosti.gov.my
Emel: [email protected]
No. 2, Menara 1,
Jalan P5/6, Presint 5,
62200 Putrajaya, Malaysia 

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8891 7100   
Laman web: www.motac.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Pengangkutan

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

No. 26, Jalan Tun Hussein, Presint 4,
62100 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000   
Faks: (603) 8888 0158   
Laman web: www.mot.gov.my
Emel: [email protected]
           [email protected]
No. 55, Persiaran Perdana, Presint 4,
62100 Putrajaya, Malaysia 

Tel: (603) 8000 8000    
Faks: (603) 8323 2000   
Laman web: www.kpwkm.gov.my
Emel: [email protected]

Kementerian Kerja Raya

Kementerian Belia dan Sukan

Blok B, Kompleks Kerja Raya,
Jalan Sultan Salahuddin,
50580 Kuala Lumpur, Malaysia

Tel: (603) 8000 8000
Faks: (603) 2711 1101   
Laman web: www.kkr.gov.my
Emel: [email protected]
Menara KBS
No. 27, Persiaran Perdana, Presint 4,    
62570 Putrajaya, Malaysia

Tel: (603) 8871 3333/3000
Faks: (603) 8888 8770
Laman web: www.kbs.gov.my
Emel: [email protected]
Sebelumnya

Senarai Agensi MITI

Seterusnya

Senarai Pelaburan Agensi Promosi (IPAs)

Pusat Pelaburan Negeri

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 18 Januari 2019