TERKINI
Logo

Data Pelaburan

 

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

  Jan-Sept 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 213 251 464 340 393 733
Peluang Pekerjaan 15,730 17,043 32,773 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
17,416.2 17,546.2 34,962.3 27,740.5 30,752.3 58,492.7
- Domestik 13,230.0 7,577.7 20,807.6 17,397.2 13,678.1 31,075.3
- Asing 4,186.2 9,968.5 14,154.7 10,343.3 17,074.2 27,417.5

US Dollar - USD

  Jan-Sept 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 213 251 464 340 393 733
Peluang Pekerjaan 15,730 17,043 32,773 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
4,117.3 4,148.0 8,265.3 6,178.3 6,849.1 13,027.3
- Domestik 3,127.7 1,791.4 4,919.1 3,874.7 3,046.3 6,921.0
- Asing 989.6 2,356.6 3,346.3 2,303.6 3,802.7 6,106.3

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan
2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan, Jan-Sept 2017 dan 2016

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Negara Jan-Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Switzerland 7 2,443,998,253 6 522,554,828
Belanda 11 1,991,428,869 18 3,216,403,728
Singapura 76 1,808,485,262 96 2,113,765,573
Hong Kong 7 1,432,799,297 12 265,245,465
Jerman 13 1,341,772,013 21 2,645,257,725
Amerika Syarikat 15 1,260,188,452 18 1,412,758,109
Jepun 21 604,975,413 53 1,861,739,029

US Dollar - US

Negara Jan-Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
Switzerland 7 577,777,365 6 116,381,922
Belanda 11 470,786,967 18 716,348,269
Singapura 76 427,537,887 96 470,771,843
Hong Kong 7 338,723,238 12 59,074,714
Jerman 13 317,203,786 21 589,144,259
Amerika Syarikat 15 297,916,892 18 314,645,459
Jepun 21 143,020,192 53 414,641,209

2017 : US$1 = RM4.23
2016 : US$1 = RM4.49

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Jan-Sept 2017 dan 2016

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Sarawak 17 10,166,954,974 351,489,945 10,518,444,919 13 2,463,576,686 2,171,730,846 4,635,307,532
Pulau Pinang 90 1,882,310,557 8,031,455,850 9,913,766,407 106 1,236,973,529 3,056,916,908 4,293,890,437
Johor D.T. 98 1,271,191,208 2,447,418,965 3,718,610,173 165 15,215,538,019 11,195,039,986 26,410,578,005
Melaka 25 2,106,548,921 1,104,663,699 3,211,212,620 23 679,280,110 675,495,170 1,354,775,280
Selangor D.E. 132 1,991,676,156 1,057,720,634 3,049,396,790 242 4,529,119,807 3,351,647,567 7,880,767,374
Kedah D.A. 26 864,541,292 425,404,701 1,289,945,993 35 615,397,441 1,567,856,898 2,183,254,339
Negeri Sembilan D.K. 21 271,348,197 625560731 896,908,928 33 288749372 1628739875 1917489247
Perak D.R. 27 846,800,340 24,933,423 871,733,763 55 2,843,925,353 1,102,246,895 3,946,172,248
Sabah 6 611,305,652 29,757,749 641,063,401 19 1,644,530,791 493,576,189 2,138,106,980
Perlis I.K. 2 525,000,000 0 525,000,000 . . . .
Pahang D.M. 10 172,559,338 18,835,847 191,395,184 19 385,016,257 498,095,003 883,111,260
Terengganu D.I. 4 37,508,416 35,615,300 73,123,716 5 743,533,720 1,368,716,280 2,112,250,000
W.P. - Kuala Lumpur 5 55,681,630 1,858,778 57,540,408 12 179,937,310 9,029,398 188,966,708
Kelantan D.N. 1 4,200,000 0 4,200,000 5 238,210,425 276,079,000 514,289,425
W.P.- Labuan . . . . 1 11,485,467 22,295,318 33,780,785
Jumlah 464 20,807,626,681 14,154,715,621 34,962,342,302 733 31,075,274,288 27,417,465,332 58,492,739,620

US Dollar - USD

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Sarawak 17 2,403,535,455 83,094,550 2,486,630,004 13 548,680,776 483,681,703 1,032,362,479
Pulau Pinang 90 444,990,676 1,898,689,326 2,343,680,002 106 275,495,218 680,827,819 956,323,037
Johor D.T. 98 300,518,016 578,586,044 879,104,060 165 3,388,761,251 2,493,327,391 5,882,088,643
Melaka 25 498,002,109 261,149,811 759,151,920 23 151,287,330 150,444,358 301,731,688
Selangor D.E. 132 470,845,427 250,052,159 720,897,586 242 1,008,712,652 746,469,391 1,755,182,043
Kedah D.A. 26 204,383,284 100,568,487 304,951,771 35 137,059,564 349,188,619 486,248,182
Negeri Sembilan D.K. 21 64,148,510 147886698 212,035,208 33 64309437 362748302 427057739
Perak D.R. 27 200,189,206 5,894,426 206,083,632 55 633,390,947 245,489,286 878,880,233
Sabah 6 144,516,703 7,034,929 151,551,631 19 366,265,210 109,927,882 476,193,091
Perlis I.K. 2 124,113,475 0 124,113,475 . . . .
Pahang D.M. 10 40,794,170 4,452,919 45,247,088 19 85,749,723 110,934,299 196,684,022
Terengganu D.I. 4 8,867,238 8,419,693 17,286,930 5 165,597,710 304,836,588 470,434,298
W.P. - Kuala Lumpur 5 13,163,506 439,427 13,602,933 12 40,075,125 2,011,002 42,086,127
Kelantan D.N. 1 992,908 0 992,908 5 53,053,547 61,487,528 114,541,075
W.P.- Labuan . . . . 1 2,558,010 4,965,550 7,523,560
Jumlah 464 4,919,060,681 3,346,268,468 8,265,329,149 733 6,920,996,501 6,106,339,718 13,027,336,218

2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Jan-Sept 2017 and 2016

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 8 12,047,734,595 372,670,627 12,420,405,222 18 10,319,834,466 5,599,563,148 15,919,397,614
Produk Elektronik & Elektrikal 85 1,152,503,786 7,641,703,947 8,794,207,733 107 1,294,375,818 7,943,314,910 9,237,690,728
Kimia & Produk Kimia  43 613,127,114 2,106,694,228 2,719,821,342 69 1,661,366,118 1,390,087,366 3,051,453,484
Produk Galian Bukan Logam 27 2,089,436,187 379,039,560 2,468,475,747 34 1,062,854,338 1,898,033,868 2,960,888,206
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  20 460,787,754 1,537,807,813 1,998,595,567 28 224,831,863 1,184,665,287 1,409,497,150
Pengilangan Makanan 43 739,030,735 601,019,605 1,340,050,340 58 2,065,068,784 1,273,014,685 3,338,083,469
Jentera & Kelengkapan 55 570,867,534 603,824,159 1,174,691,693 88 999,650,379 536,458,092 1,536,108,471

US Dollar - USD

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 8 2,848,164,207 88,101,803 2,936,266,010 18 2,298,404,113 1,247,118,741 3,545,522,854
Produk Elektronik & Elektrikal 85 272,459,524 1,806,549,396 2,079,008,920 107 288,279,692 1,769,112,452 2,057,392,144
Kimia & Produk Kimia  43 144,947,308 498,036,461 642,983,769 69 370,014,726 309,596,295 679,611,021
Produk Galian Bukan Logam 27 493,956,545 89,607,461 583,564,006 34 236,715,888 422,724,692 659,440,580
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  20 108,933,275 363,547,946 472,481,222 28 50,073,912 263,845,275 313,919,187
Pengilangan Makanan 43 174,711,758 142,085,013 316,796,771 58 459,926,233 283,522,202 743,448,434
Jentera & Kelengkapan 55 134,956,864 142,748,028 277,704,892 88 222,639,283 119,478,417 342,117,700

2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Jan-Sept 2017 dan 2016

Sebelumnya

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Tarikh Dikemaskini : Rabu 21 Februari 2018