Logo

Data Pelaburan

 

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, January - September 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

  Jan - Sep 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan
253
215
468
326
361
687
Peluang Pekerjaan
25,598
15,435
41,033
29,675
26,756
56,431
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
41,964.3
17,106.2
59,070.4
39,473.4
24,207.6
63,681.1
- Domestik
7,125.1
3,180.9
10,306.0
31,782.9
10,353.5
42,136.4
- Asing
34,839.1
13,925.2
48,764.4
7,690.5
13,854.2
21,544.7

US Dollar - USD

  Jan - Mac 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan
253
215
468
326
361
687
Peluang Pekerjaan
25,598
15,435
41,033
29,675
26,756
56,431
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
10,136.3
4,131.9
14,268.2
9,722.5
5,962.5
15,685.0
- Domestik
1,721.0
768.3
2,489.4
7,828.3
2,550.1
10,378.4
- Asing
8,415.2
3,363.6
11,778.8
1,894.2
3,412.4
5,306.6

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari-September 2018 dan 2017

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - September 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Negara Jan - Sep 2018 2017
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Republik Rakyat China
29
15,617.6
20
3,851.7
Indonesia
6
8,994.3
1
0.5
Belanda
8
8,308.6
13
2,033.9
Amerika Syarikat
17
3,132.8
18
1,107.2
British Virgin Island
3
2,707.4
2
41.6
Republik Korea
6
2,448.7
7
636.7
Jepun
34
2,102.1
41
1,310.7

US Dollar - US

Negara Jan - Sep 2018 2017
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
Republik Rakyat China
29
3,772.4
20
948.7
Indonesia
6
2,172.5
1
0.1
Belanda
8
2,006.9
13
501.0
Amerika Syarikat
17
756.7
18
272.7
British Virgin Island
3
654.0
2
10.2
Republik Korea
6
591.5
7
156.8
Jepun
34
507.8
41
322.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-September 2018 dan 2017

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari - September 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sep 2018 2017
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Terengganu
91
3,746.2
22,780.4
26,526.6
146
16,825.1
5,102.7
21,927.8
Pahang
11
127.2
8,848.4
8,975.5
19
2,138.9
823.1
2,962.0
Selangor
143
2,407.8
5,839.1
8,246.9
202
3,427.6
2,164.9
5,592.5
Sarawak
7
119.9
4,163.6
4,283.5
4
37.5
35.6
73.1
Pulau Pinang
80
1,668.5
2,156.7
3,825.2
120
2,271.5
8,542.2
10,813.7
Johor
4
45.7
2,238.8
2,284.4
20
10,182.9
351.5
10,534.4
Negeri Sembilan
27
686.0
1,186.6
1,872.6
28
382.3
724.1
1,106.5
Kedah
28
278.9
721.3
1,000.1
37
2,396.9
2,257.8
4,654.7
Perak
32
400.8
594.4
995.2
41
1,374.9
1,160.1
2,535.0
Melaka
22
439.8
162.6
602.4
45
1,673.1
334.0
2,007.1
W.P. Labuan
8
118.6
22.3
140.9
14
740.2
45.0
785.2
Sabah
8
104.7
25.6
130.3
7
156.3
3.6
159.9
Kelantan
5
73.1
24.6
97.7
1
4.2
0.0
4.2
W.P. Kuala Lumpur
1
81.0
0.0
81.0
-
-
-
-
Perlis
1
8.0
0.0
8.0
3
525.0
0.0
525.0
Jumlah
468
10,306.0
48,764.4
59,070.4
687
42,136.4
21,544.7
63,681.1

US Dollar - USD

Jan - Mac 2018 2017
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Terengganu
91
904.9
5,502.5
6,407.4
146
4,144.1
1,256.8
5,400.9
Pahang
11
30.7
2,137.3
2,168.0
19
526.8
202.7
729.6
Selangor
143
581.6
1,410.4
1,992.0
202
844.2
533.2
1,377.5
Sarawak
7
29.0
1,005.7
1,034.7
4
9.2
8.8
18.0
Pulau Pinang
80
403.0
520.9
924.0
120
559.5
2,104.0
2,663.5
Johor
4
11.0
540.8
551.8
20
2,508.1
86.6
2,594.7
Negeri Sembilan
27
165.7
286.6
452.3
28
94.2
178.4
272.5
Kedah
28
67.4
174.2
241.6
37
590.4
556.1
1,146.5
Perak
32
96.8
143.6
240.4
41
338.6
285.7
624.4
Melaka
22
106.2
39.3
145.5
45
412.1
82.3
494.4
W.P. Labuan
8
28.6
5.4
34.0
14
182.3
11.1
193.4
Sabah
8
25.3
6.2
31.5
7
38.5
0.9
39.4
Kelantan
5
17.7
5.9
23.6
1
1.0
0.0
1.0
W.P. Kuala Lumpur
1
19.6
0.0
19.6
-
-
-
-
Perlis
1
1.9
0.0
1.9
3
129.3
0.0
129.3
Jumlah
468
2,489.4
11,778.8
14,268.2
687
10,378.4
5,306.6
15,685.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari-September 2018 dan 2017

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Januari - September 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sep 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia)
6
3,305.0
17,108.5
20,413.5
9
16,310.8
340.2
16,651.1
Produk Elektronik dan Elektrikal
37
451.1
10,201.2
10,652.3
109
1,510.5
8,156.8
9,667.3
Produk Logam Asas
16
312.0
5,744.5
6,056.4
15
171.4
11.8
183.2
Kimia dan Produk Kimia
43
272.6
4,585.6
4,858.1
65
1,728.1
2,420.4
4,148.5
Kertas, Percetakan dan Penerbitan
18
194.0
3,695.1
3,889.1
10
243.0
104.9
347.9
Produk Getah
17
234.9
3,594.4
3,829.3
19
850.2
380.8
1,231.0
Jentera dan Kelengkapan
64
1,060.8
640.5
1,701.3
77
1,431.3
755.0
2,186.3

US Dollar - USD

Industri Jan - Sep 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia)
6
798.3
4,132.5
4,930.8
9
4,017.4
83.8
4,101.2
Produk Elektronik dan Elektrikal
37
109.0
2,464.1
2,573.0
109
372.0
2,009.1
2,381.1
Produk Logam Asas
16
75.4
1,387.6
1,462.9
15
42.2
2.9
45.1
Kimia dan Produk Kimia
43
65.8
1,107.6
1,173.5
65
425.6
596.2
1,021.8
Kertas, Percetakan dan Penerbitan
18
46.9
892.5
939.4
10
59.8
25.8
85.7
Produk Getah
17
56.7
868.2
925.0
19
209.4
93.8
303.2
Jentera dan Kelengkapan
64
256.2
154.7
410.9
77
352.5
186.0
538.5

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari-September 2018 dan 2017

Sebelumnya

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Tarikh Dikemaskini : Khamis 17 Januari 2019