Logo

Data Pelaburan

 

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

  Jan - Mac 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 78 59 137 327 360 687
Peluang Pekerjaan 10,860 5,577 16,437 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
9,088.4 3,422.3 12,510.7 39,493.5 24,191.3 63,684.8
- Domestik 896.5 1,639.3 2,535.8 31,804.7 10,337.1 42,141.8
- Asing 8,191.9 1,783.0 9,974.9 7,688.8 13,854.2 21,543.0

US Dollar - USD

  Jan - Mac 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 78 59 137 327 360 687
Peluang Pekerjaan 10,860 5,577 16,437 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
2,354.5 886.6 3,241.1 9,727.5 5,958.4 15,685.9
- Domestik 232.2 424.7 656.9 7,833.7 2,546.1 10,379.8
- Asing 2,122.3 461.9 2,584.2 1,893.8 3,412.3 5,306.1

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan
2018 : US$1 = RM3.86 

2017 : US$1 = RM4.06

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan, Jan-Mac 2018 dan 2017

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Negara Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
China 9 6,193,179,020 21 3,854,496,774
Peranchis 4 591,117,323 4 414,112,676
Indonesia 1 571,900,000 1 474,864
Jepun 10 550,315,674 41 1,310,744,379
Singapura 17 306,520,495 100 2,306,974,199
USA 8 303,762,566 18 1,107,236,209
Hong Kong 1 258,815,000 10 1,494,462,898

US Dollar - US

Negara Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
China 9 1,604,450,523 21 949,383,442
Peranchis 4 153,139,203 4 101,998,196
Indonesia 1 148,160,622 1 116,962
Jepun 10 142,568,827 41 322,843,443
Singapura 17 79,409,455 100 568,220,246
USA 8 78,694,965 18 272,718,278
Hong Kong 1 67,050,518 10 368,094,310

2018 : US$1 = RM3.86 

2017 : US$1 = RM4.06

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama Jan-Mac 2018 dan 2017

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2018 2017
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Terengganu  3 0 4,163,610,000 4,163,610,000 4 37,508,416 35,615,300 73,123,716
Pahang  3 962,450 3,453,398,000 3,454,360,450 19 2,138,864,364 823,137,947 2,962,002,310
Negeri Sembilan  10 668,632,596 510,435,469 1,179,068,065 28 382,323,197 724,145,947 1,106,469,144
Pulau Pinang 22 438,860,367 580,469,562 1,019,329,929 120 2,271,389,590 8,540,493,588 10,811,883,178
Johor  31 468,700,897 399,384,499 868,085,396 146 16,825,064,701 5,102,708,911 21,927,773,612
Selangor  35 426,893,004 385,756,650 812,649,654 202 3,427,583,083 2,164,898,536 5,592,481,619
Kedah  8 79,982,203 425,673,272 505,655,475 41 1,374,858,158 1,160,094,013 2,534,952,171
Perak  9 235,716,169 14,088,799 249,804,968 45 1,673,125,203 333,969,245 2,007,094,448
Melaka 7 100,142,233 0 100,142,233 37 2,396,891,660 2,257,779,699 4,654,671,359
Sarawak 3 45,650,000 0 45,650,000 20 10,182,900,344 351,489,945 10,534,390,289
Sabah 2 26,559,060 16,485,940 43,045,000 14 740,228,719 45,017,489 785,246,208
Kelantan  2 40,300,992 0 40,300,992 1 4,200,000 0 4,200,000
W.P. - Kuala Lumpur 2 3,355,716 25,632,293 28,988,009 7 161,868,215 3,606,778 165,474,993
Perlis  - - - - 3 525,000,000 0 525,000,000
Jumlah 137 2,535,755,687 9,974,934,484 12,510,690,171 687 42,141,805,651 21,542,957,396 63,684,763,047

US Dollar - USD

Jan - Mac 2018 2017
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Terengganu  3 0 1,078,655,440 1,078,655,440 4 9,238,526 8,772,241 18,010,767
Pahang  3 249,339 894,662,694 894,912,034 19 526,813,883 202,743,337 729,557,219
Negeri Sembilan  10 173,220,880 132,237,168 305,458,048 28 94,168,275 178,361,071 272,529,346
Pulau Pinang 22 113,694,396 150,380,716 264,075,111 120 559,455,564 2,103,569,849 2,663,025,413
Johor  31 121,425,103 103,467,487 224,892,590 146 4,144,104,606 1,256,824,855 5,400,929,461
Selangor  35 110,594,043 99,936,956 210,530,998 202 844,232,287 533,226,240 1,377,458,527
Kedah  8 20,720,778 110,278,050 130,998,828 41 338,635,014 285,737,442 624,372,456
Perak  9 61,066,365 3,649,948 64,716,313 45 412,099,804 82,258,435 494,358,238
Melaka 7 25,943,584 0 25,943,584 37 590,367,404 556,103,374 1,146,470,778
Sarawak 3 11,826,425 0 11,826,425 20 2,508,103,533 86,573,878 2,594,677,411
Sabah 2 6,880,585 4,270,969 11,151,554 14 182,322,345 11,088,051 193,410,396
Kelantan  2 10,440,672 0 10,440,672 1 1,034,483 0 1,034,483
W.P. - Kuala Lumpur 2 869,356 6,640,490 7,509,847 7 39,869,018 888,369 40,757,387
Perlis - - - - 3 129,310,345 0 129,310,345
Jumlah 137 656,931,525 2,584,179,918 3,241,111,443 687 10,379,755,086 5,306,147,142 15,685,902,228

2018 : US$1 = RM3.86 

2017 : US$1 = RM4.06

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Jan-Mac 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Getah 3 6,478,000 3,453,398,000 3,459,876,000 19 850,200,149 380,760,311 1,230,960,460
Produk Logam Asas 4 15,195,500 2,969,964,500 2,985,160,000 15 171,425,154 11,819,534 183,244,688
Kimia & Produk Kimia  14 95,869,790 1,511,603,216 1,607,473,006 65 1,728,055,661 2,420,414,448 4,148,470,109
Produk Plastik 11 204,877,912 524,425,714 729,303,626 33 306,518,973 407,716,245 714,235,218
Jentera & Kelengkapan 17 409,554,390 312,075,760 721,630,150 77 1,431,279,393 755,028,972 2,186,308,365
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 2 576,786,500 35,113,500 611,900,000 9 16,310,840,934 340,217,507 16,651,058,441
Kelengkapan Pengangkutan 14 128,408,435 419,700,892 548,109,327 79 3,346,186,176 1,502,278,712 4,848,464,888

US Dollar - USD

Industri Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Getah 3 1,678,238 894,662,694 896,340,933 19 209,408,904 93,783,328 303,192,232
Produk Logam Asas 4 3,936,658 769,420,855 773,357,513 15 42,222,944 2,911,215 45,134,160
Kimia & Produk Kimia  14 24,836,733 391,607,051 416,443,784 65 425,629,473 596,161,194 1,021,790,667
Produk Plastik 11 53,077,179 135,861,584 188,938,763 33 75,497,284 100,422,720 175,920,004
Jentera & Kelengkapan 17 106,102,174 80,848,642 186,950,816 77 352,531,870 185,967,727 538,499,597
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 2 149,426,554 9,096,762 158,523,316 9 4,017,448,506 83,797,416 4,101,245,921
Kelengkapan Pengangkutan 14 33,266,434 108,730,801 141,997,235 79 824,183,787 370,019,387 1,194,203,174

2018 : US$1 = RM3.86 

2017 : US$1 = RM4.06

Muat turun >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Jan-Mac 2018 dan 2017

Sebelumnya

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018