Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI - SEPTEMBER 2018 & 2017
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
Jan-Sept
2018
2017
Jan-Sept
2018
2017
Jan-Sept
2018
2017
Jan-Sept
2018
2017
Jan-Sept
2018
2017
Pertubuhan Global
149
224
1,598
1,975
3,080.1
760.0
1,008.0
12,932.4
4,088.1
13,692.4
Perkhidmatan Sokongan
203
194
3,629
5,040
3,957.3
3,201.5
875.7
1,579.8
4,833.0
4,781.3
Berstatus MSC
107
315
3,339
16,278
755.7
2,716.0
353.6
3,436.4
1,109.3
6,152.4
Pengangkutan
8
16
0
434
352.5
4,277.3
126.2
237.6
478.7
4,515.0
Hartanah
745
973
0
0
33,976.3
43,214.7
1,950.4
2,452.8
35,926.8
45,667.5
Utiliti
NA
NA
8
27
4,659.9
8,456.6
0.0
0.0
4,659.9
8,456.6
Telekomunikasi**
248
562
NA
NA
2,950.8
9,705.2
0.0
0.0
2,950.8
9,705.2
Perdagangan Pengedaran
752
1,752
30,589
47,634
1,442.3
3,449.4
3,067.6
5,967.8
4,509.9
9,417.1
Hotel & Pelancongan
46
70
2,207
5,107
1,709.6
8,933.7
443.4
355.0
2,153.0
9,288.7
Perkhidmatan Kewangan
32
44
90
104
5,675.5
10,364.6
591.4
1,423.4
6,266.8
11,788.0
Perkhidmatan Kesihatan
10
3
3,988
392
1,330.1
374.8
986.2
70.3
2,316.3
445.2
Perkhidmatan Pendidikan
421
711
5,448
4,866
544.5
442.3
108.8
50.8
653.3
493.1
Lain-lain
0
9
0
293
0.0
135.9
0.0
0.6
0.0
136.5
Jumlah
2,721
4,873
50,896
82,150
60,434.5
96,032.0
9,511.3
28,506.8
69,945.7
124,538.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Jun 2018
NA: Perangkaan tidak tersedia
(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

2018 : US$1 = RM4.14
2017 : US$1 = RM4.06

Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Khamis 17 Januari 2019