Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI - MAC 2019 & 2018
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *

Jan-Mac 2019

2018

Jan-Mac 2019

2018

Jan-Mac 2019

2018

Jan-Mac 2019

2018

Jan-Mac 2019

2018
Pertubuhan Global 34 204 111 2,010 0.0 3,080.1 42.2 4,378.3 42.2 7,458.4
Perkhidmatan Sokongan 121 346 620 4,278 467.2 4,381.9 83.7 652.1 550.9 5,034.0
Berstatus MSC 0 107 0 3,339 0.0 729.6 0.0 341.9 0.0 1,071.5
Pengangkutan 1 12 0 0 54.0 578.3 0.0 220.5 54.0 798.9
Hartanah 748 968 NA NA 11,047.4 45,147.5 0.0 2,742.4 11,047.4 47,890.0
Utiliti NA NA 3 10 4,009.8 9,836.1 0.0 0.0 4,009.8 9,836.1
Telekomunikasi** 0 508 NA NA 0.0 8,613.5 0.0 0.0 0.0 8,613.5
Perdagangan Pengedaran 342 1,263 14,034 43,676 442.9 2,409.7 7,796.8 4,847.4 8,239.7 7,257.0
Hotel & Pelancongan 31 63 2,348 4,135 1,815.8 3,925.4 2.3 716.7 1,818.0 4,642.1
Perkhidmatan Kewangan 4 47 13 105 67.9 8,950.9 117.8 744.4 185.7 9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 0 11 0 4,374 0.0 1,647.2 0.0 986.2 0.0 2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 164 704 874 6,837 112.5 682.7 39.7 447.3 152.2 1,130.0
Lain-lain 0 1 0 28 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 10.7
Jumlah 1,445 4,234 18,003 68,792 18,017.6 89,993.5 8,082.4 16,077.2 26,100.1 106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Disember 2018
NA: Perangkaan tidak tersedia

Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Jun 2019