Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, 2017 & 2016
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Pertubuhan Global 225 211 2,028 2,611 760.0 1,563.6 13,250.2 12,534.7 14,010.2 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan 194 284 5,040 4,547 3,201.5 8,517.1 1,579.8 1,038.3 4,781.3 9,555.4
Berstatus MSC 315 336 16,278 18,171 2,716.0 3,533.5 3,436.4 2,897.0 6,152.4 6,430.5
Pengangkutan 16 15 434 280 4,277.3 1,991.5 237.6 70.0 4,514.9 2,061.5
Hartanah 973 680 NA NA 43,214.7 62,502.0 2,452.8 1,584.4 45,667.5 64,086.4
Utiliti NA NA 27 0 8,456.6 10,576.8 0.0 0.0 8,456.6 10,576.8
Telekomunikasi* 421 586 NA NA 5,912.1 10,613.9 0.0 0.0 5,912.1 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 1,750 1,449 47,603 52,052 3,448.8 3,575.2 5,967.7 5,687.0 9,416.5 9,262.2
Hotel & Pelancongan 70 97 5,107 6,217 8,933.7 3,363.0 355.0 1,317.4 9,288.7 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan 44 43 104 74 10,364.6 10,614.1 1,423.4 3,073.7 11,788.0 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan 3 4 392 266 374.8 184.7 70.3 3.8 445.1 188.5
Perkhidmatan Pendidikan 711 669 4,866 4,683 442.3 417.0 50.8 155.1 493.1 572.1
Status Bionexus & Perisian 9 18 293 634 135.9 319.8 0.6 55.2 136.5 375.0
Jumlah 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8

Note NA : Data tidak Boleh Didapati
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat September 2017 

(R) : Perangkaan disemak semula

Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018