TERKINI
Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI-SEPTEMBER 2017 & 2016
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016
Pertubuhan Global 148 211 1,208 2,611 760.0 1,563.6 1,009.7 12,534.7 1,769.7 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan 108 261 1,447 3,120 1,690.7 8,450.4 1,371.3 988.0 3,062.0 9,438.4
Berstatus MSC 237 336 12,493 18,171 2,058.5 3,533.5 2,756.6 2,897.0 4,815.1 6,430.5
Pengangkutan 10 15 375 280 4,124.4 1,991.5 6.7 70.0 4,131.1 2,061.5
Hartanah 691 680 0 NA 26,624.5 62,502.0 1,767.5 1,584.4 28,392.0 64,086.4
Utiliti NA NA 25 0 6,596.4 10,576.8 0.0 0.0 6,596.4 10,576.8
Telekomunikasi* 283 586 0 NA 3,082.9 10,613.9 0.0 0.0 3,082.9 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 1,409 1,449 36,134 52,052 2,678.1 3,575.2 4,475.9 5,687.0 7,154.0 9,262.2
Hotel & Pelancongan 47 97 3,375 6,217 3,017.8 3,363.0 263.8 1,317.4 3,281.6 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan 32 43 83 74 5,227.0 10,614.1 1,379.5 3,073.7 6,606.5 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan 1 4 13 266 0.9 184.7 0.0 3.8 0.9 188.5
Perkhidmatan Pendidikan 411 669 2,438 4,683 225.5 417.0 4.7 155.1 230.2 572.1
Status Bionexus & Perisian 9 18 293 634 135.9 319.8 0.6 55.2 136.5 375.0
Jumlah 3,386 4,369 57,884 88,108 56,222.6 117,705.5 13,036.3 28,366.3 69,258.9 146,071.8
Note NA : Data tidak Boleh Didapati
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat Jun 2017 
Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Rabu 21 Februari 2018