Logo

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, 2018 & 2017
Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Pertubuhan Global 204 224 2,010 1,975 3,080.1 760.0 4,378.3 12,932.4 7,458.4 13,692.4
Perkhidmatan Sokongan 347 194 4,324 5,040 4,565.8 3,201.5 1,081.3 1,579.8 5,647.1 4,781.3
Berstatus MSC 107 315 3,339 16,278 729.6 2,716.0 341.9 3,436.4 1,071.5 6,152.4
Pengangkutan 11 16 0 434 514.8 4,277.3 178.2 237.6 693.1 4,515.0
Hartanah 968 973 NA NA 45,147.5 43,214.7 2,742.4 2,452.8 47,890.0 45,667.5
Utiliti NA NA 10 27 9,836.1 8,456.6 0.0 0.0 9,836.1 8,456.6
Telekomunikasi** 377 562 NA NA 5,439.4 9,705.2 0.0 0.0 5,439.4 9,705.2
Perdagangan Pengedaran 1,263 1,752 43,676 47,634 2,409.7 3,449.4 4,847.4 5,967.8 7,257.0 9,417.1
Hotel & Pelancongan 63 70 4,135 5,107 3,925.4 8,933.7 716.7 355.0 4,642.1 9,288.7
Perkhidmatan Kewangan 47 44 105 104 8,950.9 10,364.6 744.4 1,423.4 9,695.3 11,788.0
Perkhidmatan Kesihatan 11 3 4,374 392 1,647.2 374.8 986.2 70.3 2,633.4 445.2
Perkhidmatan Pendidikan 704 711 6,837 4,866 682.7 442.3 447.3 50.8 1,130.0 493.1
Lain-lain 1 9 28 293 10.7 135.9 0.0 0.6 10.7 136.5
Jumlah 4,103 4,873 68,838 82,150 86,939.9 96,032.0 16,464.1 28,506.8 103,404.0 124,538.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat September 2018
NA: Perangkaan tidak tersedia
2018 : US$1 = RM4.14
2017 : US$1 = RM4.06

Sebelumnya

Data Pelaburan

Data Pelaburan (Keseluruhan)

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Utama)

Prestasi Pelaburan Malaysia

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 22 Mac 2019