TERKINI
Logo

Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI-SEPTEMBER 2017 & 2016
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016
Pertanian     12 16 305 529 44.9 69.4 0.0 0.0 44.9 69.4
Pelombongan 21 19 243 68 5,700.3 4,289.7 2,904.5 3,303.6 8,604.8 7,593.3
Komoditi & Perladangan  3 6 287 239 612.5 566.1 0.0 0.0 612.5 566.1
Jumlah 36 41 835 836 6,357.7 4,925.2 2,904.5 3,303.6 9,262.2 8,228.8
Sebelumnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan

Seterusnya

Prestasi Pelaburan Malaysia

Penunjuk Ekonomi Utama

Tarikh Dikemaskini : Rabu 21 Februari 2018