Logo

Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - SEPTEMBER 2018 & 2017
Primary Sector Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing 
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan     
(RM juta) *
Jan-Sep 2018 2017 Jan-Sep 2018 2017 Jan-Sep 2018 2017 Jan-Sep 2018 2017 Jan-Sep 2018 2017
Pertanian    
14
12
287
305
68.8
44.9
0.0
0.0
68.8
44.9
Pelombongan
22
32
59
243
3,949.8
7,332.4
5,789.7
4,368.4
9,739.5
11,700.9
Komoditi & Perladangan 
18
4
1,104
382
501.5
672.0
0.0
0.0
501.5
672.0
Jumlah
54
48
1,450
930
4,520.1
8,049.4
5,789.7
4,368.4
10,309.8
12,417.8
Sebelumnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan

Seterusnya

Prestasi Pelaburan Malaysia

Penunjuk Ekonomi Utama

Tarikh Dikemaskini : Khamis 17 Januari 2019