Logo

Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2017 & 2016
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Pertanian     12 16 305 529 44.9 69.4 0.0 0.0 44.9 69.4
Pelombongan 32 19 243 68 7,332.5 4,289.7 4,368.4 3,303.6 11,700.9 7,593.3
Komoditi & Perladangan  4 6 382 239 672.0 566.1 0.0 0.0 672.0 566.1
Jumlah 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
Sebelumnya

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Data Pelaburan

Seterusnya

Prestasi Pelaburan Malaysia

Penunjuk Ekonomi Utama

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018