TERKINI
Logo

Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI- SEPTEMBER 2017 & 2016
A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI-SEPTEMBER 2017 & 2016

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016
Sektor Utama 36 41 835 836 6,357.7 4,925.2 2,904.5 3,303.6 9,262.2 8,228.8
Sektor Perkilangan 464 733 32,773 64,120 20,807.6 31,075.3 14,154.7 27,417.4 34,962.3 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 3,386 4,369 57,884 88,108 56,222.6 117,705.5 13,036.3 28,366.3 69,258.9 146,071.8
Jumlah 3,886 5,143 91,492 153,064 83,387.9 153,706.0 30,095.5 59,087.3 113,483.4 212,793.3
Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Tarikh Dikemaskini : Rabu 21 Februari 2018