Logo

Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI- SEPTEMBER 2018 & 2017
A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI - SEPTEMBER 2018 & 2017

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta) *
Pelaburan Asing   
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan  
(RM juta) *
Jan-Sep 2018 2017 (R) Jan-Sep 2018 2017 (R) Jan-Sep 2018 2017 (R) Jan-Sep 2018 2017 (R) Jan-Sep 2018 2017 (R)
Sektor Utama
54
48
1,450
930
4,520.1
8,049.4
5,789.7
4,368.4
10,309.8
12,417.8
Sektor Perkilangan
468
687
41,033
56,431
10,306.0
42,136.4
48,764.4
21,544.7
59,070.4
63,681.1
Sektor Perkhidmatan
2,721
4,873
50,896
82,150
60,434.5
96,032.0
9,511.3
28,506.8
69,945.7
124,538.8
Jumlah
3,243
5,608
93,379
139,511
75,260.6
146,217.7
64,065.3
54,420.0
139,325.9
200,637.7

Nota:-

* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

(R) : Perangkaan disemak semula bagi tahun 2017

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Tarikh Dikemaskini : Khamis 21 Februari 2019