Logo

Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI- SEPTEMBER 2017 & 2016
A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, 2017 & 2016

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Sektor Utama 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
Sektor Perkilangan 687 733 56,421 64,120 42,141.8 31,075.3 21,543.0 27,417.4 63,684.8 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8
Jumlah 5,466 5,166 139,523 154,491 142,429.5 153,772.7 54,736.0 59,137.6 197,165.5 212,910.3

Nota (R) : Perangkaan disemak semula

Seterusnya

Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)

Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018