التحديث
Logo

Investment Data (Overall)

APPROVED PRIVATE INVESTMENTS IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS, JANUARY-SEPTEMBER 2017 & 2016
A Investment Data (Overall)

APPROVED PRIVATE INVESTMENTS IN VARIOUS ECONOMIC SECTORS, 2017 & 2016

Summary Number Potential Employment Domestic Investment
(RM million)
Foreign Investment
(RM million)
Total Investment
(RM million)
2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Primary Sector 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
Manufacturing Sector 687 733 56,421 64,120 42,141.8 31,075.3 21,543.0 27,417.4 63,684.8 58,492.7
Services Sector 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8
Total 5,466 5,166 139,523 154,491 142,429.5 153,772.7 54,736.0 59,137.6 197,165.5 212,910.3

Note (R) : Revised figures

التالي

بيانات الاستثمار

بيانات الاستثمار ( قطاع الخدمات )

القائمة سريعة
آخر تحديث لل : Wednesday 15th August 2018