TERKINI
Logo

Insentif di bawah Bajet 2015

SYARIKAT YANG INGIN MEMOHON INSENTIF DIBAWAH SEKTOR PERKHIDMATAN PERLULAH MENGISI LAMPIRAN-LAMPIRAN BERIKUT DAN MENGHANTARNYA BERSAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN:
AINSENTIF KAWASAN KURANG MEMBANGUN
  1. BORANG ICA/JA-1Projek Pengilangan Baru
  2. BORANG ICA/JA-2Projek Pengembangan dan/atau Pempelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau oleh Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
  3. BORANG ICA/JA-3Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
B PRINCIPAL HUB
  1. BORANG PHPermohonan bagi Insentif Principal Hub dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
C INSENTIF PENGURUSAN KAWASAN PERINDUSTRIAN
  1. BORANG IAM/JAPermohonan Insentif untuk Pengurusan Kawasan Industri dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
D AUTOMASI ELAUN MODAL
  1. HELAIAN MAKLUMATVerifikasi bagi Mesin/Peralatan untuk Automasi Elaun Modal
  2. CARTA ALIRANCarta Aliran untuk Proses Permohonan Automasi Elaun Modal
  3. SENARAI SEMAKSenarai Semak untuk Permohonan Automasi Elaun Modal
  4. ML-AUTOMATION CAPermohonan untuk Lesen Pengilang
Sebelumnya

Insentif di Bawah Bajet 2016

Cukai Insentif bagi Teknologi Hijau

Seterusnya

Perlesenan dan Insentif

Dana / Insentif Di Bawah Pelaburan Langsung Inisiatif Domestik (DDI)

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Isnin 21 Mei 2018