Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Sektor Perkhidmatan

 

PERMOHONAN STATUS DAN/ATAU INSENTIF DAN/ATAU JAWATAN PEGAWAI DAGANG BAGI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN TERPILIH
AOPERASI SERANTAU
I.  HAB PRINSIPAL (PRINCIPAL HUB)
 1. BORANG PH Permohonan bagi Insentif 'Principal Hub' dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG PH-CAF Skim Insentif 'Principal Hub' (PH) - Borang Penilaian Pematuhan Tahunan
II.  IBU PEJABAT OPERASI (OHQ)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
III.  PUSAT PEROLEHAN ANTARABANGSA (IPC) / PUSAT PENGEDARAN SERANTAU (RDC)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
 2. BORANG AP-IPC/RDCTambahan Produk untuk IPC/RDC (Garis Panduan)
IV.  PEJABAT PERWAKILAN (RE) / PEJABAT PERWAKILAN (RO)
 1. BORANG RE/RO-1Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG RE/RO-2Lanjutan Status bagi RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 3. BORANG RE/RO-3Tambahan/Penggantian bagi Jawatan Pegawai Dagang
BPENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)
 1. BORANG R&D/JA-1Insentif untuk Syarikat Kontrak R & D atau Syarikat R & D atau Menyempurnakan Definisi sebagai Syarikat Kontrak R & D / Syarikat R & D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG R&D/JA-5Insentif Pusingan Kedua bagi Pelaburan Semula oleh Syarikat Kontrak R & D atau Syarikat R & D S dan / atau Jawatan Pegawai Dagang  (Garis Panduan)

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
C INSENTIF UNTUK BADAN PENILAIAN PEMATUHAN BEBAS (ICAB)
 1. BORANG ICABJA1 Insentif untuk Badan Penilaian Pematuhan Bebas Baru (ICAB); dan Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICABJA5 Insentif untuk Badan Penilaian Pematuhan Bebas Sedia Ada (ICAB); dan/atau Jawatan Pegawai Dagang

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
DPERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU (ILS)
 1. BORANG ILS-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG ILS-2Insentif untuk Pengembangan/Pempelbagaian dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 3. BORANG IILSStatus Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
EINSTITUT LATIHAN TEKNIKAL/ VOKASIONAL/ SAINS
 1. BORANG T/JA-1Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG T/JA-2Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan dan/atau Penambahbaikan

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
FHOTEL DAN PROJEK PELANCONGAN
 1. BORANG H&T/JA-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG H&T/JA-2Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan/Pemodenan

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
GTEKNOLOGI HIJAU
 1. BORANG GT/JAInsentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. Insentif untuk Waste Eco Parks (Garis Panduan)  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)

HKEMUDAHAN PENJAGAAN KESIHATAN SWASTA
 1. BORANG PH-1Insentif Elaun Cukai untuk Penjagaan Kesihatan Swasta Baru
 2. BORANG PH-2Insentif Elaun Cukai untuk Pengembangan / Pemodenan / Membaik pulih Kemudahan Penjagaan Kesihatan Swasta Sedia Ada
 3. PENGESAHAN PH - BORANG

  Permohonan untuk Pengesahan Tapak / Jentera / Peranti Perubatan / Kemudahan Lain Yang Akan Digunakan Untuk Tujuan Kemudahan Penjagaan Swasta Menggalakkan Pelancongan Kesihatan

I SYARIKAT YANG MENYEDIAKAN RANGKAIAN BILIK SEJUK
 1. BORANG ICA/JA-1Projek Pengilangan Baru
 2. FORM ICA/JA-3Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
J LAIN-LAIN PERKHIDMATAN YANG DIGALAKKAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN, 1986
 1. BORANG ICA/JA-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICA/JA-2Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Aktiviti Pengembangan/Pempelbagaian
K INSENTIF KAWASAN KURANG MEMBANGUN
 1. BORANG ICA/JA-1 (ED:1/9/2017)Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2 (ED:1/9/2017)Projek Pengembangan dan/atau Pempelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau oleh Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
Sebelumnya

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

Seterusnya

Insentif untuk Industri Hijau

Perlesenan dan Insentif

Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018