Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Sektor Perkhidmatan

 

PERMOHONAN STATUS DAN/ATAU INSENTIF DAN/ATAU JAWATAN PEGAWAI DAGANG BAGI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN TERPILIH
AOPERASI SERANTAU
I.  HAB PRINSIPAL (PRINCIPAL HUB)
 1. BORANG PH Permohonan bagi Insentif Hab Prinsipal dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG PH-CAF SKim Insentif Hab Prinsipal (PH) - Borang Penilaian Pematuhan Tahunan
II.  IBU PEJABAT OPERASI (OHQ)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1 Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
III.  PUSAT PEROLEHAN ANTARABANGSA / PUSAT PENGEDARAN SERANTAU (IPC) / (RDC)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1 Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
 2. BORANG AP-IPC/RDC Tambahan Produk untuk IPC/RDC 
IV.  PEJABAT PERWAKILAN / PEJABAT SERANTAU (RE/RO)
 1. BORANG RE/RO-1 Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG RE/RO-2 Lanjutan Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 3. BORANG RE/RO-3 Tambahan / Penggantian Jawatan Pegawai Dagang
BAKTIVITI PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) 
 1. BORANG R&D/JA-1 Insentif untuk Syarikat Kontrak R&D atau Syarikat R&D atau Menyempurnakan Definisi sebagai Syarikat Kontrak R&D / Syarikat R&D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG R&D/JA-5 Insentif Pusingan Kedua bagi Pelaburan Semula oleh Syarikat Kontrak R&D atau Syarikat R&D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
C PERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU (ILS)
 1. BORANG ILS-1 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG ILS-2 Insentif untuk Pengembangan/Pempelbagaian dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 3. BORANG IILS Status Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
D INSTITUT LATIHAN TEKNIKAL/VOKASIONAL/SAINS
 1. BORANG T/JA-1 Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG T/JA-2 Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan dan/atau Penambahbaikan

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
E HOTEL DAN PROJEK PELANCONGAN
 1. BORANG H&T/JA-1 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG H&T/JA-2 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan/Pemodenan

  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)
F TEKNOLOGI HIJAU
 1. BORANG GT/JA Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. Insentif untukWaste Eco Parks (Garis Panduan)


  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)

G KEMUDAHAN PENJAGAAN KESIHATAN SWASTA
 1. BORANG PH-1 Insentif Elaun Cukai untuk Penjagaan Kesihatan Swasta Baru
 2. BORANG PH-2 Insentif Elaun Cukai untuk Pengembangan / Pemodenan / Membaikpulih Kemudahan Penjagaan Kesihatan Swasta Sedia Ada
 3. Verifikasi PH - Borang Permohonan untuk Pengesahan Tapak / Jentera / Peranti Perubatan / Kemudahan Lain Yang Akan Digunakan Untuk Tujuan Kemudahan Penjagaan Swasta Menggalakkan Pelancongan Kesihatan


  Syarikat yang ingin memohon insentif dibawah sektor perkhidmatan perlulah menyertakan lampiran impak projek dan keperluan utiliti bersama borang permohonan. (Lampiran - Maklumat Tambahan)

H SYARIKAT YANG MENYEDIAKAN RANGKAIAN BILIK SEJUK
 1. BORANG ICA/JA-1 Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-3 Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
I LAIN-LAIN PERKHIDMATAN YANG DIGALAKKAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN, 1986
 1. BORANG ICA/JA-1 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICA/JA-2 Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Aktiviti Pengembangan/Pempelbagaian
J INSENTIF KAWASAN KURANG MEMBANGUN
 1. BORANG ICA/JA-1 (ED:1/9/2017) Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2 (ED:1/9/2017) Projek Pengembangan dan/atau Pempelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau oleh Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
Sebelumnya

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

Seterusnya

Insentif untuk Industri Hijau

Perlesenan dan Insentif

Tarikh Dikemaskini : Rabu 16 Januari 2019