TERKINI
Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Sektor Perkhidmatan

 

SYARIKAT YANG INGIN MEMOHON INSENTIF DIBAWAH SEKTOR PERKHIDMATAN PERLULAH MENGISI LAMPIRAN-LAMPIRAN BERIKUT DAN MENGHANTARNYA BERSAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN:
PERMOHONAN STATUS DAN/ATAU INSENTIF DAN/ATAU JAWATAN PEGAWAI DAGANG BAGI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN TERPILIH
AOPERASI SERANTAU
I.  PRINCIPAL HUB
 1. BORANG PHPermohonan bagi Insentif Principal Hub dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG PH-CAFSkim Insentif Principal Hub (PH) - Borang Penilaian Pematuhan Tahunan
II.  IBU PEJABAT OPERASI (OHQ)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
III.  PUSAT PEROLEHAN ANTARABANGSA (IPC) / PUSAT PENGEDARAN SERANTAU (RDC)
 1. BORANG AE-OHQ/IPC/RDC-1Tambahan Jawatan Pegawai Dagang untuk Operasi Serantau (Garis Panduan)
 2. BORANG AP-IPC/RDCTambahan Produk untuk IPC/RDC (Garis Panduan)
IV.  PEJABAT PERWAKILAN (RE) / PEJABAT PERWAKILAN (RO)
 1. BORANG RE/RO-1Status RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG RE/RO-2Lanjutan Status bagi RE/RO dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 3. BORANG RE/RO-3Tambahan/Penggantian bagi Jawatan Pegawai Dagang
BPENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D)
 1. BORANG R&D/JA-1Insentif untuk Syarikat Kontrak R & D atau Syarikat R & D atau Menyempurnakan Definisi sebagai Syarikat Kontrak R & D / Syarikat R & D dan / atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG R&D/JA-5Insentif Pusingan Kedua bagi Pelaburan Semula oleh Syarikat Kontrak R & D atau Syarikat R & D S dan / atau Jawatan Pegawai Dagang  (Garis Panduan)
C INSENTIF UNTUK BADAN PENILAIAN PEMATUHAN BEBAS (ICAB)
 1. BORANG ICABJA1 Insentif untuk Badan Penilaian Pematuhan Bebas Baru (ICAB); dan Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICABJA5 Insentif untuk Badan Penilaian Pematuhan Bebas Sedia Ada (ICAB); dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
DPERKHIDMATAN LOGISTIK BERSEPADU (ILS)
 1. BORANG ILS-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 2. BORANG ILS-2Insentif untuk Pengembangan/Pempelbagaian dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
 3. BORANG IILSStatus Perkhidmatan Logistik Bersepadu Antarabangsa dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
EINSTITUT LATIHAN TEKNIKAL/ VOKASIONAL/ SAINS
 1. BORANG T/JA-1Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG T/JA-2Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan dan/atau Penambahbaikan
FHOTEL DAN PROJEK PELANCONGAN
 1. BORANG H&T/JA-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG H&T/JA-2Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Pengembangan/Pemodenan
GTEKNOLOGI HIJAU
 1. BORANG GT/JAInsentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang (Garis Panduan)
HKEMUDAHAN PENJAGAAN KESIHATAN SWASTA
 1. BORANG PH-1Insentif Elaun Cukai untuk Penjagaan Kesihatan Swasta Baru
 2. BORANG PH-2Insentif Elaun Cukai untuk Pengembangan / Pemodenan / Membaik pulih Kemudahan Penjagaan Kesihatan Swasta Sedia Ada
 3. PENGESAHAN PH - BORANG

  Permohonan untuk Pengesahan Tapak / Jentera / Peranti Perubatan / Kemudahan Lain Yang Akan Digunakan Untuk Tujuan Kemudahan Penjagaan Swasta Menggalakkan Pelancongan Kesihatan

IPERKHIDMATAN REKA BENTUK
 1. BORANG DSC-1Taraf Perintis untuk Syarikat Perkhidmatan Reka Bentuk Baru 
 2. BORANG DSC-2Taraf Perintis untuk Pengembangan dan/atau Penambahbaikan Syarikat Perkhidmatan Reka Bentuk
J SYARIKAT YANG MENYEDIAKAN RANGKAIAN BILIK SEJUK
 1. BORANG ICA/JA-1Projek Pengilangan Baru
 2. FORM ICA/JA-3Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
K  LAIN-LAIN PERKHIDMATAN YANG DIGALAKKAN DI BAWAH AKTA PENGGALAKAN PELABURAN, 1986
 1. BORANG ICA/JA-1Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang
 2. BORANG ICA/JA-2Insentif dan/atau Jawatan Pegawai Dagang untuk Aktiviti Pengembangan/Pempelbagaian
L  INSENTIF KAWASAN KURANG MEMBANGUN
 1. BORANG ICA/JA-1Projek Pengilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2Projek Pengembangan dan/atau Pempelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau oleh Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
 3. BORANG ICA/JA-3Projek Berteknologi Tinggi / Strategik untuk Aktiviti Pengilangan Baru
Sebelumnya

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

Seterusnya

Insentif untuk Industri Hijau

Insentif Bawah Bajet 2016

Tarikh Dikemaskini : Isnin 21 Mei 2018