Logo

Garis Panduan dan Borang untuk Pemohonan Insentif bagi Mines Wellness City (MWC) - Pemaju, Pengurus dan Operator

SYARIKAT YANG INGIN MEMOHON INSENTIF DIBAWAH SEKTOR PERKHIDMATAN PERLULAH MENGISI LAMPIRAN-LAMPIRAN BERIKUT DAN MENGHANTARNYA BERSAMA DENGAN BORANG PERMOHONAN:

Mines Wellness City (MWC) menawarkan beberapa insentif cukai untuk pemaju, pengurus dan operator seperti berikut:

Pemaju MWC

A. Pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100% ke atas pendapatan berkanun yang diperoleh daripada:

  • Pelupusan apa-apa hak atau hak ke atas mana-mana tanah atau pelupusan sesuatu bangunan atau hak-hak ke atas bangunan atau sebahagian daripada sesuatu bangunan yang terletak di Mines Wellness City dari tahun pertama taksiran Pemaju MWC yang diperolehi daripada pendapatan berkanun sehingga tahun taksiran 2023; atau 
  • Penyewaan bangunan atau sebahagian daripada sesuatu bangunan yang terletak di Mines Wellness City dari tahun pertama taksiran Pemaju MWC yang diperolehi daripada pendapatan berkanun sehingga tahun taksiran 2026.

B. Pengecualian duti setem sebanyak 50% ke atas surat cara pindah milik tanah atau pajakan tanah atau bangunan oleh Pemaju MWC di MWC perlu dilaksanakan mulai 1 Januari 2013 hingga 31 Disember 2023.

Pengurus MWC
  • Pengecualian cukai pendapatan ke atas pendapatan yang diperoleh daripada menyediakan pengurusan, penyeliaan atau pemasaran kepada pemaju di MWC dari tahun taksiran 2013 hingga tahun taksiran 2023 .;
Operator MWC
  • 70% pengecualian cukai ke atas pendapatan yang diperolehi daripada aktiviti yang layak dalam perkhidmatan penjagaan kesihatan atau perkhidmatan jagaan kesihatan pelengkap dan tradisional yang dijalankan di MWC selama 5 tahun dari tarikh permulaan perniagaan bagi aktiviti yang layak; atau
  • Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 60% atau lebih untuk 5 tahun ke atas perbelanjaan modal yang layak yang dilakukan untuk aktiviti yang layak dilakukan dalam kawasan MWC dan elaun ini dibenarkan ditolak sehingga 70% daripada pendapatan berkanun untuk tahun taksiran berkaitan.

 
Untuk maklumat lanjut dan peluang perniagaan lain di MWC, sila lawati  www.mineswellnesscity.com atau hubungi 03-8943 8811.

Sebelumnya

Dana Pelaburan Strategik Domestik

Garis Panduan dan Borang untuk Permohonan Pasca Pelesenan dan Insentif

Seterusnya

Laporan Kesan Insentif Khas (Termasuk Geran)

Kaedah Kaedah Cukai Pendapatan (Elaun Modal Dipercepat) (Kelengkapan Automasi) 2017

Menu Pantas
Tarikh Dikemaskini : Khamis 17 Januari 2019