Logo

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

 

A Pemohonan untuk Lesen Pengilang dan/ atau Taraf Perintis / Elaun Cukai Pelaburan dan/atau Jawatan Pegawai Dagang

Takrif 'Desirous' untuk Pemberian Insentif Cukai Di bawah Promosi Akta Pelaburan, 1986 untuk Syarikat Milik Malaysia (Muat turun)

Garis Panduan Permohonan Lesen Pengilang ((Muat turun)

Garis Panduan Permohonan Insentif untuk Projek Perkilangan (Muat turun)

 1. BORANG ICA/JA-1 Projek Perkilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2 Projek Pembesaran/Pelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
 3. BORANG ICA/JA-3 Projek Berteknologi Tinggi/Strategik untuk Aktiviti Perkilangan Baru
 4. BORANG ICA/JA-4 Projek Berteknologi Tinggi/Strategik untuk Pembesaran dan/atau Pelbagaian
 5. BORANG ICA/JA-5 Projek Pertanian Baru/Integrasi
 6. BORANG ICA/JA-6 Projek Pembesaran /Pelbagaian bagi Projek Pertanian Sedia Ada/Integrasi
 7. Syarikat Perkilangan Berskala Kecil
 8. Commercialisation of Public Sector R&D Findings in Resource-based and Non Resource-based Industries
  • BORANG ICA(C)/JA-8Manufacturing Licence and/or Incentive for Commercialisation of R&D Findings and/or Expatriate Posts
  • BORANG CRDDeduction under the Income Tax Act, 1967 for Investment in a Subsidiary Company given Approval to Undertake Commercialisation of R&D Findings
 9. BORANG ICA 9 Pendua Lesen Perkilangan
 10. BORANG R&D/JA2Investment Tax Allowance of 50% and/or Expatriate Posts for In-house Research and Development
 11. BORANG R&D/JA6 Investment Tax Allowance of 50% of Reinvestment for In-House Research & Development / Expatriate Post
 12. Permohonan Insentif untuk Pengeluaran Makanan Halal
  • FORM ICA/JA-1 Projek Perkilangan Baru
  • FORM ICA/JA-2 Projek Pembesaran/Pelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
B Pemohonan Permit di bawah Akta Pembangunan Petroleum, 1974
C Pemohonan Surat Pengesahan bagi Syarikat Dikecualikan daripada Lesen Pengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975
D Pemohonan untuk Menjual Produk di Pasaran Dalam Negeri oleh Syarikat berstatus FIZ/ LMW
E Pemohonan untuk Perlindungan Tarif atau Kajian Perlindungan Tarif
F Pemohonan Pengecualian Cukai
 1. Garis PanduanPengecualian Duti Import bagi Mesin dan Peralatan 
 2. Garis PanduanPengecualian Duti Import bagi Bahan Mentah dan Komponen
 3. Duty Exemption by Manufacturing Companies in Free Industrial Zone (FIZ) / Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) For Sale to Principal Customs Area.

  "Effective from 1 January 2011, all applications for duty exemptions by manufacturing companies in Free Industrial Zones (FIZ) / Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) for sale of their finished goods to Principal Customs Area should be submitted directly to the Royal Malaysian Customs Department / nearest Customs station."
 4. Borang PC 5 | Garis PanduanIndirect Export of Finished Products to Local Companies Granted Import Duty Exemption on Raw Materials and Components for Export of Finished Products
 5. Borang PC 6 | Borang PC 6-1 | Garis PanduanImport Duty Exemption on Raw Materials, Components and/or Semi-Finished Products for Owners of Malaysian Brand Names in Outsourcing Manufacturing Activities
G Pemohonan Surat Pengesahan oleh Syarikat yang Mengeluarkan "Promoted Products" di bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 bagi Tuntutan Elaun Modal Dipercepat di bawah Akta Cukai Pendapatan, 1967
H Insentif Kawasan Kurang Membangun
 1. BORANG ICA/JA-1 Projek Perkilangan Baru
 2. BORANG ICA/JA-2 Projek Pembesaran/Pelbagaian oleh Pengilang Berlesen atau Pengilang Tidak Berlesen Sedia Ada
 3. BORANG ICA/JA-3  Projek Berteknologi Tinggi/Strategik untuk Aktiviti Perkilangan Baru 
 4. BORANG ICA/JA-4 Projek Berteknologi Tinggi/Strategik untuk Pembesaran dan/atau Pelbagaian 
I Elaun Automasi Modal
 1. HELAIAN MAKLUMAT Pengesahan Mesin/Peralatan untuk Automasi Elaun Modal
 2. CARTA ALIRAN Carta Aliran untuk Proses Permohonan Automasi Elaun Modal
 3. SENARAI SEMAK Senarai Semak untuk Permohonan Automasi Elaun Modal
 4. ML AUTOMATION CA Permohonan untuk Lesen Pengilang

Nota: Semua borang dan garis panduan adalah dalam Bahasa Inggeris.

Seterusnya

Sektor Perkhidmatan

Insentif untuk Industri Hijau

Tarikh Dikemaskini : Selasa 25 Jun 2019