TERKINI
Logo

Garis Panduan dan Borang Untuk Sektor Perkilangan

 

APemohonan untuk Lesen Pengilang dan/ atau Taraf Perintas / Elaun Cukai Pelaburan dan/ atau Jawatan Pegawai Dagang
 1. BORANG ICA/JA-1New Manufacturing Project
 2. BORANG ICA/JA-2Expansion and/or Diversification Project by a Licensed Manufacturer or by an Existing Non-Licensed Manufacturer
 3. BORANG ICA/JA-3High Technology / Strategic Project for New Manufacturing Activity
 4. BORANG ICA/JA-4High Technology / Strategic Project for Expansion and/or Diversification
 5. BORANG ICA/JA-5New Agricultural / Integrated Agricultural Project
 6. BORANG ICA/JA-6Expansion and/or Diversification of an Existing Agricultural / Integrated Agricultural Project
 7. Garis PanduanSmall Scale Manufacturing Company
 8. Garis PanduanCommercialisation of Public Sector R&D Findings in Resource-based and Non Resource-based Industries
  • BORANG ICA(C)/JA-8Manufacturing Licence and/or Incentive for Commercialisation of R&D Findings and/or Expatriate Posts
  • BORANG CRDDeduction under the Income Tax Act, 1967 for Investment in a Subsidiary Company given Approval to Undertake Commercialisation of R&D Findings
 9. BORANG ICA 9Duplicate Manufacturing Licence
 10. BORANG R&D/JA2 | Garis PanduanInvestment Tax Allowance of 50% and/or Expatriate Posts for In-house Research and Development
 11. BORANG R&D/JA6 | Garis Panduan Investment Tax Allowance of 50% of Reinvestment for In-House Research & Development / Expatriate Post
 12. Garis Panduan Applications of Incentives for Production of Halal Food
BPemohonan Permit di bawah Akta Pembangunan Petroleum, 1974
CPemohonan Surat Pengesahan bagi Syarikat Dikecualikan daripada Lesen Pengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian, 1975
DPemohonan untuk Menjual Produk di Pasaran Dalam Negeri oleh Syarikat berstatus FIZ/ LMW
EPemohonan untuk Perlindungan Tarif atau Kajian Perlindungan Tarif
FPemohonan Pengecualian Cukai
 1.  Garis PanduanImport Duty Exemption on Machinery, Equipment, Spare Parts and Consumables
 2.  Garis PanduanImport Duty Exemption on Raw Materials and Components
 3. Duty Exemption by Manufacturing Companies in Free Industrial Zone (FIZ) / Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) For Sale to Principal Customs Area.

  "Effective from 1 January 2011, all applications for duty exemptions by manufacturing companies in Free Industrial Zones (FIZ) / Licensed Manufacturing Warehouses (LMW) for sale of their finished goods to Principal Customs Area should be submitted directly to the Royal Malaysian Customs Department / nearest Customs station."
 4. BORANG PC 5 | Garis PanduanIndirect Export of Finished Products to Local Companies Granted Import Duty Exemption on Raw Materials and Components for Export of Finished Products
 5. BORANG PC 6 | BORANG PC 6-1 | Garis PanduanImport Duty and/or Sales Tax Exemption on Raw Materials, Components and/or Semi-Finished Products for Owners of Malaysian Brand Names in Outsourcing Manufacturing Activities
GPemohonan Surat Pengesahan oleh Syarikat yang Mengeluarkan "Promoted Products" di bawah Akta Penggalakan Pelaburan, 1986 bagi Tuntutan Elaun Modal Dipercepat di bawah Akta Cukai Pendapatan, 1967
Seterusnya

Sektor Perkhidmatan

Insentif untuk Industri Hijau

Tarikh Dikemaskini : Isnin 21 Mei 2018