Logo

Fakta dan Angka

 

e-stats latest volume

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, 2017 & 2016

Ringkasan Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Sektor Utama 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
Sektor Perkilangan 687 733 56,421 64,120 42,141.8 31,075.3 21,543.0 27,417.4 63,684.8 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8
Jumlah 5,466 5,166 139,523 154,491 142,429.5 153,772.7 54,736.0 59,137.6 197,165.5 212,910.3

Nota (R) : Angka yang Disemak Semula

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 78 59 137 327 360 687
Peluang Pekerjaan 10,860 5,577 16,437 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
9,088.4 3,422.3 12,510.7 39,493.5 24,191.3 63,684.8
- Domestik 896.5 1639.3 2535.8 31804.7 10337.1 42141.8
- Asing 8191.9 1783.0 9974.9 7688.8 13854.2 21543.0

US Dollar - USD

Jan - Mac 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 78 59 137 327 360 687
Peluang Pekerjaan 10,860 5,577 16,437 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
2,354.5 886.6 3,241.1 9,727.5 5,958.4 15,685.9
- Domestik 232.2 424.7 656.9 7,833.7 2,546.1 10,379.8
- Asing 2,122.3 461.9 2,584.2 1,893.8 3,412.3 5,306.1

Penjumlahan jumlah mungkin tidak tepat disebabkan oleh kesukaran penggenapan

2018 : US$1 = RM4.06

2017 : US$1 = RM3.86 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2018 2017
Negara Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
China 9 6,193,179,020 21 3,854,496,774
Peranchis 4 591,117,323 4 414,112,676
Indonesia 1 571,900,000 1 474,864
Jepun 10 550,315,674 41 1,310,744,379
Singapura 17 306,520,495 100 2,306,974,199
USA 8 303,762,566 18 1,107,236,209
Hong Kong 1 258,815,000 10 1,494,462,898

US Dollar - US

Jan - Mac 2018 2017
Negara Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
China 9 1,604,450,523 21 949,383,442
Peranchis 4 153,139,203 4 101,998,196
Indonesia 1 148,160,622 1 116,962
Jepun 10 142,568,827 41 322,843,443
Singapura 17 79,409,455 100 568,220,246
USA 8 78,694,965 18 272,718,278
Hong Kong 1 67,050,518 10 368,094,310

2018 : US$1 = RM4.06

2017 : US$1 = RM3.86

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Terengganu  3 0 4,163,610,000 4,163,610,000 4 37,508,416 35,615,300 73,123,716
Pahang 3 962,450 3,453,398,000 3,454,360,450 19 2,138,864,364 823,137,947 2,962,002,310
Negeri Sembilan  10 668,632,596 510,435,469 1,179,068,065 28 382,323,197 724,145,947 1,106,469,144
Pulau Pinang 22 438,860,367 580,469,562 1,019,329,929 120 2,271,389,590 8,540,493,588 10,811,883,178
Johor  31 468,700,897 399,384,499 868,085,396 146 16,825,064,701 5,102,708,911 21,927,773,612
Selangor  35 426,893,004 385,756,650 812,649,654 202 3,427,583,083 2,164,898,536 5,592,481,619
Kedah  8 79,982,203 425,673,272 505,655,475 41 1,374,858,158 1,160,094,013 2,534,952,171
Perak  9 235,716,169 14,088,799 249,804,968 45 1,673,125,203 333,969,245 2,007,094,448
Melaka 7 100,142,233 0 100,142,233 37 2,396,891,660 2,257,779,699 4,654,671,359
Sarawak 3 45,650,000 0 45,650,000 20 10,182,900,344 351,489,945 10,534,390,289
Sabah 2 26,559,060 16,485,940 43,045,000 14 740,228,719 45,017,489 785,246,208
Kelantan  2 40,300,992 0 40,300,992 1 4,200,000 0 4,200,000
W.P. - Kuala Lumpur 2 3,355,716 25,632,293 28,988,009 7 161,868,215 3,606,778 165,474,993
Perlis  - - - - 3 525,000,000 0 525,000,000
JUMLAH 137 2,535,755,687 9,974,934,484 12,510,690,171 687 42,141,805,651 21,542,957,396 63,684,763,047

US Dollar - USD

Jan - Mac 2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Terengganu  3 0 1,078,655,440 1,078,655,440 4 9,238,526 8,772,241 18,010,767
Pahang 3 249,339 894,662,694 894,912,034 19 526,813,883 202,743,337 729,557,219
Negeri Sembilan  10 173,220,880 132,237,168 305,458,048 28 94,168,275 178,361,071 272,529,346
Pulau Pinang 22 113,694,396 150,380,716 264,075,111 120 559,455,564 2,103,569,849 2,663,025,413
Johor  31 121,425,103 103,467,487 224,892,590 146 4,144,104,606 1,256,824,855 5,400,929,461
Selangor  35 110,594,043 99,936,956 210,530,998 202 844,232,287 533,226,240 1,377,458,527
Kedah  8 20,720,778 110,278,050 130,998,828 41 338,635,014 285,737,442 624,372,456
Perak  9 61,066,365 3,649,948 64,716,313 45 412,099,804 82,258,435 494,358,238
Melaka 7 25,943,584 0 25,943,584 37 590,367,404 556,103,374 1,146,470,778
Sarawak 3 11,826,425 0 11,826,425 20 2,508,103,533 86,573,878 2,594,677,411
Sabah 2 6,880,585 4,270,969 11,151,554 14 182,322,345 11,088,051 193,410,396
Kelantan  2 10,440,672 0 10,440,672 1 1,034,483 0 1,034,483
W.P. - Kuala Lumpur 2 869,356 6,640,490 7,509,847 7 39,869,018 888,369 40,757,387
Perlis  - - - - 3 129,310,345 0 129,310,345
JUMLAH 137 656,931,525 2,584,179,918 3,241,111,443 687 10,379,755,086 5,306,147,142 15,685,902,228

2018 : US$1 = RM4.06

2017 : US$1 = RM3.86

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Jan - Mac 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Produk Getah 3 6,478,000 3,453,398,000 3,459,876,000 19 850,200,149 380,760,311 1,230,960,460
Produk Logam Asas 4 15,195,500 2,969,964,500 2,985,160,000 15 171,425,154 11,819,534 183,244,688
Kimia & Produk Kimia  14 95,869,790 1,511,603,216 1,607,473,006 65 1,728,055,661 2,420,414,448 4,148,470,109
Produk Plastik 11 204,877,912 524,425,714 729,303,626 33 306,518,973 407,716,245 714,235,218
Jentera & Kelengkapan 17 409,554,390 312,075,760 721,630,150 77 1,431,279,393 755,028,972 2,186,308,365
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 2 576,786,500 35,113,500 611,900,000 9 16,310,840,934 340,217,507 16,651,058,441
Kelengkapan Pengangkutan 14 128,408,435 419,700,892 548,109,327 79 3,346,186,176 1,502,278,712 4,848,464,888

US Dollar - USD

Industri Jan - Mac 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Produk Getah 3 1,678,238 894,662,694 896,340,933 19 209,408,904 93,783,328 303,192,232
Produk Logam Asas 4 3,936,658 769,420,855 773,357,513 15 42,222,944 2,911,215 45,134,160
Kimia & Produk Kimia  14 24,836,733 391,607,051 416,443,784 65 425,629,473 596,161,194 1,021,790,667
Produk Plastik 11 53,077,179 135,861,584 188,938,763 33 75,497,284 100,422,720 175,920,004
Jentera & Kelengkapan 17 106,102,174 80,848,642 186,950,816 77 352,531,870 185,967,727 538,499,597
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 2 149,426,554 9,096,762 158,523,316 9 4,017,448,506 83,797,416 4,101,245,921
Kelengkapan Pengangkutan 14 33,266,434 108,730,801 141,997,235 79 824,183,787 370,019,387 1,194,203,174

2018 : US$1 = RM4.06

2017 : US$1 = RM3.86

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, 2017 & 2016

Ringkasan Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Sektor Perkhidmatan 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Pertubuhan Global 225 211 2,028 2,611 760.0 1,563.6 13,250.2 12,534.7 14,010.2 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan 194 284 5,040 4,547 3,201.5 8,517.1 1,579.8 1,038.3 4,781.3 9,555.4
Berstatus MSC 315 336 16,278 18,171 2,716.0 3,533.5 3,436.4 2,897.0 6,152.4 6,430.5
Pengangkutan 16 15 434 280 4,277.3 1,991.5 237.6 70.0 4,514.9 2,061.5
Hartanah 973 680 NA NA 43,214.7 62,502.0 2,452.8 1,584.4 45,667.5 64,086.4
Utiliti NA NA 27 0 8,456.6 10,576.8 0.0 0.0 8,456.6 10,576.8
Telekomunikasi* 421 586 NA NA 5,912.1 10,613.9 0.0 0.0 5,912.1 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 1,750 1,449 47,603 52,052 3,448.8 3,575.2 5,967.7 5,687.0 9,416.5 9,262.2
Hotel & Pelancongan 70 97 5,107 6,217 8,933.7 3,363.0 355.0 1,317.4 9,288.7 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan 44 43 104 74 10,364.6 10,614.1 1,423.4 3,073.7 11,788.0 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan 3 4 392 266 374.8 184.7 70.3 3.8 445.1 188.5
Perkhidmatan Pendidikan 711 669 4,866 4,683 442.3 417.0 50.8 155.1 493.1 572.1
Status Bionexus & Perisian 9 18 293 634 135.9 319.8 0.6 55.2 136.5 375.0
Jumlah 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8

Note NA : Data tidak Boleh Didapati 
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat September 2017 

Nota (R) : Angka yang Disemak Semula

D Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2017 & 2016

Sektor Utama Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
2017 2016 2017 2016

2017

2016

2017

2016 2017 2016
Pertanian 12 16 305 529 44.9 69.4 0.0 0.0 44.9 69.4
Perlombongan 32 19 243 68 7,332.5 4,289.7 4,368.4 3,303.6 11,700.9 7,593.3
Perladangan & Komoditi 4 6 382 239 672.0 566.1 0.0 0.0 672.0 566.1
Jumlah 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
E Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2017 English
Bahasa Malaysia
Jualan Atas Talian
N/A Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2016 p 2017 e
Penduduk 31.7 Juta 32.1 Juta
KDNK

RM1,230.1 bilion

RM1,311.0 bilion

Pertumbuhan KDNK 4.2% 4.3 - 4.8%
Pendapatan Per Kapita RM37,759

(USD9,102)

RM39,656

(USD8,906)

Kadar Inflasi (CPI) 1.9% 2.0 - 3.0%
Tenaga Buruh

14.7 juta

14.9 juta

Kadar Pengangguran 3.4% 3.6 - 3.8%
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM785.9 bilion*

RM829.2 bilion

Jumlah Import (c.i.f)

RM698.7 bilion*

RM743.4 bilion
Eksport Utama: Januari - Disember 2017 
Produk Eksport Utama*


 • Produk Elektrikal dan elektronik
 • Produk Petroleum
 • Kimia dan Produk Kimia
 • Minyak Sawit dan Produk Berasaskan Sawit
 • Gas Asli Cecair (LNG)
 • Mesin, Peralatan dan Komponen
Pasaran Eksport Utama*

 • Singapura
 • China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

p: preliminary

e: estimate

Kadar Tukaran Wang: 

Berdasarkan kepada purata kadar tukaran wang USD pada bulan Jan-Jun 2017 (US$1 = RM4.391)


Sumber:

1. The Malaysian Economy in Figure 2017

2. *Kenyataan Media Matrade : Malaysia - Prestasi Perdagangan 2016 7

G Fakta Mengenai Malaysia

Total Area 330,000 square kilometres (127,000 square miles)
Political Structure A federation with 13 states (11 in peninsular Malaysia and 2 in Malaysian Borneo) and 3 federal territories. As a federation, the governance of the country is divided between the federal and the state governments
System of Government Parliamentary democracy with a constitutional monarch
Head of State DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V
Prime Minister YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Population 31.4 million (2016)
Major Ethnic Groups Malays, Chinese, Indian, Kadazans, Ibans
Major Languages Bahasa Malaysia (official language), English, Mandarin, Tamil
Major Religions Islam, Budhism, Christianity, Hinduism
Time GMT +8 hours US Eastern Standard Time +13 hours
Climate Tropical - warm and sunny throughout the year. Daily temparatures range from 33°C (90°F) in the afternoon to 22°C (70°F) during the night.
Currency Ringgit Malaysia(RM) which is divided into 100 sen.
Exchange Rate The ringgit exchange rate operates on a managed-float regime against a trade-weighted basket of currencies.
H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Mei 2018

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture 0 0 0 1 0               1
  •      PC2 162 154 177 169 142               804
  •      PC2-1 21 20 21 29 16               107
  •      SPM1 44 22 19 17 22               124
  •      SPM2 0 1 0 2 0               3
  •      PCServices 4 4 7 7 6               28
2. e-BizMatch 5 2 2 7 6               22
3. e-Newsletter 14 1 6 9 9               39
4. e-Recruitment 353 371 359 461 310               1,854
5. APR e-Survey 684 187 70 65 13               1,019
  Jumlah 1,287 762 661 767 524               4,001

Nota: Data statisik di atas dikemas kini secara bulanan.

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 14 September 2018