TERKINI
Logo

Fakta dan Angka

 

eStatsDigest

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI-SEPTEMBER 2017 & 2016

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016 Jan-Sep 2017 2016
Sektor Utama 36 41 835 836 6,357.7 4,925.2 2,904.5 3,303.6 9,262.2 8,228.8
Sektor Perkilangan 464 733 32,773 64,120 20,807.6 31,075.3 14,154.7 27,417.4 34,962.3 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 3,386 4,369 57,884 88,108 56,222.6 117,705.5 13,036.3 28,366.3 69,258.9 146,071.8
Jumlah 3,886 5,143 91,492 153,064 83,387.9 153,706.0 30,095.5 59,087.3 113,483.4 212,793.3
B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

  Jan-Sept 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 213 251 464 340 393 733
Peluang Pekerjaan 15,730 17,043 32,773 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
17,416.2 17,546.2 34,962.3 27,740.5 30,752.3 58,492.7
- Domestik 13,230.0 7,577.7 20,807.6 17,397.2 13,678.1 31,075.3
- Asing 4,186.2 9,968.5 14,154.7 10,343.3 17,074.2 27,417.5

US Dollar - USD

  Jan-Sept 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 213 251 464 340 393 733
Peluang Pekerjaan 15,730 17,043 32,773 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
4,117.3 4,148.0 8,265.3 6,178.3 6,849.1 13,027.3
- Domestik 3,127.7 1,791.4 4,919.1 3,874.7 3,046.3 6,921.0
- Asing 989.6 2,356.6 3,346.3 2,303.6 3,802.7 6,106.3

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan

2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Negara Jan-Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Switzerland 7 2,443,998,253 6 522,554,828
Belanda 11 1,991,428,869 18 3,216,403,728
Singapura 76 1,808,485,262 96 2,113,765,573
Hong Kong 7 1,432,799,297 12 265,245,465
Jerman 13 1,341,772,013 21 2,645,257,725
Amerika Syarikat 15 1,260,188,452 18 1,412,758,109
Jepun 21 604,975,413 53 1,861,739,029

US Dollar - US

Negara Jan-Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
Switzerland 7 577,777,365 6 116,381,922
Belanda 11 470,786,967 18 716,348,269
Singapura 76 427,537,887 96 470,771,843
Hong Kong 7 338,723,238 12 59,074,714
Jerman 13 317,203,786 21 589,144,259
Amerika Syarikat 15 297,916,892 18 314,645,459
Jepun 21 143,020,192 53 414,641,209

2017 : US$1 = RM4.23
2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Januari - September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Sarawak 17 10,166,954,974 351,489,945 10,518,444,919 13 2,463,576,686 2,171,730,846 4,635,307,532
Pulau Pinang 90 1,882,310,557 8,031,455,850 9,913,766,407 106 1,236,973,529 3,056,916,908 4,293,890,437
Johor D.T. 98 1,271,191,208 2,447,418,965 3,718,610,173 165 15,215,538,019 11,195,039,986 26,410,578,005
Melaka 25 2,106,548,921 1,104,663,699 3,211,212,620 23 679,280,110 675,495,170 1,354,775,280
Selangor D.E. 132 1,991,676,156 1,057,720,634 3,049,396,790 242 4,529,119,807 3,351,647,567 7,880,767,374
Kedah D.A. 26 864,541,292 425,404,701 1,289,945,993 35 615,397,441 1,567,856,898 2,183,254,339
Negeri Sembilan D.K. 21 271,348,197 625560731 896,908,928 33 288749372 1628739875 1917489247
Perak D.R. 27 846,800,340 24,933,423 871,733,763 55 2,843,925,353 1,102,246,895 3,946,172,248
Sabah 6 611,305,652 29,757,749 641,063,401 19 1,644,530,791 493,576,189 2,138,106,980
Perlis I.K. 2 525,000,000 0 525,000,000 . . . .
Pahang D.M. 10 172,559,338 18,835,847 191,395,184 19 385,016,257 498,095,003 883,111,260
Terengganu D.I. 4 37,508,416 35,615,300 73,123,716 5 743,533,720 1,368,716,280 2,112,250,000
W.P. - Kuala Lumpur 5 55,681,630 1,858,778 57,540,408 12 179,937,310 9,029,398 188,966,708
Kelantan D.N. 1 4,200,000 0 4,200,000 5 238,210,425 276,079,000 514,289,425
W.P.- Labuan . . . . 1 11,485,467 22,295,318 33,780,785
Total 464 20,807,626,681 14,154,715,621 34,962,342,302 733 31,075,274,288 27,417,465,332 58,492,739,620

US Dollar - USD

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Sarawak 17 2,403,535,455 83,094,550 2,486,630,004 13 548,680,776 483,681,703 1,032,362,479
Pulau Pinang 90 444,990,676 1,898,689,326 2,343,680,002 106 275,495,218 680,827,819 956,323,037
Johor D.T. 98 300,518,016 578,586,044 879,104,060 165 3,388,761,251 2,493,327,391 5,882,088,643
Melaka 25 498,002,109 261,149,811 759,151,920 23 151,287,330 150,444,358 301,731,688
Selangor D.E. 132 470,845,427 250,052,159 720,897,586 242 1,008,712,652 746,469,391 1,755,182,043
Kedah D.A. 26 204,383,284 100,568,487 304,951,771 35 137,059,564 349,188,619 486,248,182
Negeri Sembilan D.K. 21 64,148,510 147886698 212,035,208 33 64309437 362748302 427057739
Perak D.R. 27 200,189,206 5,894,426 206,083,632 55 633,390,947 245,489,286 878,880,233
Sabah 6 144,516,703 7,034,929 151,551,631 19 366,265,210 109,927,882 476,193,091
Perlis I.K. 2 124,113,475 0 124,113,475 . . . .
Pahang D.M. 10 40,794,170 4,452,919 45,247,088 19 85,749,723 110,934,299 196,684,022
Terengganu D.I. 4 8,867,238 8,419,693 17,286,930 5 165,597,710 304,836,588 470,434,298
W.P. - Kuala Lumpur 5 13,163,506 439,427 13,602,933 12 40,075,125 2,011,002 42,086,127
Kelantan D.N. 1 992,908 0 992,908 5 53,053,547 61,487,528 114,541,075
W.P.- Labuan . . . . 1 2,558,010 4,965,550 7,523,560
Total 464 4,919,060,681 3,346,268,468 8,265,329,149 733 6,920,996,501 6,106,339,718 13,027,336,218

2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Januari-September 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 8 12,047,734,595 372,670,627 12,420,405,222 18 10,319,834,466 5,599,563,148 15,919,397,614
Produk Elektronik & Elektrikal 85 1,152,503,786 7,641,703,947 8,794,207,733 107 1,294,375,818 7,943,314,910 9,237,690,728
Kimia & Produk Kimia  43 613,127,114 2,106,694,228 2,719,821,342 69 1,661,366,118 1,390,087,366 3,051,453,484
Produk Galian Bukan Logam 27 2,089,436,187 379,039,560 2,468,475,747 34 1,062,854,338 1,898,033,868 2,960,888,206
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  20 460,787,754 1,537,807,813 1,998,595,567 28 224,831,863 1,184,665,287 1,409,497,150
Pengilangan Makanan 43 739,030,735 601,019,605 1,340,050,340 58 2,065,068,784 1,273,014,685 3,338,083,469
Jentera & Kelengkapan 55 570,867,534 603,824,159 1,174,691,693 88 999,650,379 536,458,092 1,536,108,471

US Dollar - USD

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 8 2,848,164,207 88,101,803 2,936,266,010 18 2,298,404,113 1,247,118,741 3,545,522,854
Produk Elektronik & Elektrikal 85 272,459,524 1,806,549,396 2,079,008,920 107 288,279,692 1,769,112,452 2,057,392,144
Kimia & Produk Kimia  43 144,947,308 498,036,461 642,983,769 69 370,014,726 309,596,295 679,611,021
Produk Galian Bukan Logam 27 493,956,545 89,607,461 583,564,006 34 236,715,888 422,724,692 659,440,580
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  20 108,933,275 363,547,946 472,481,222 28 50,073,912 263,845,275 313,919,187
Pengilangan Makanan 43 174,711,758 142,085,013 316,796,771 58 459,926,233 283,522,202 743,448,434
Jentera & Kelengkapan 55 134,956,864 142,748,028 277,704,892 88 222,639,283 119,478,417 342,117,700

2017 : US$1 = RM4.23 

2016 : US$1 = RM4.49

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI-SEPTEMBER 2017 & 2016

Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016
Pertubuhan Global 148 211 1,208 2,611 760.0 1,563.6 1,009.7 12,534.7 1,769.7 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan 108 261 1,447 3,120 1,690.7 8,450.4 1,371.3 988.0 3,062.0 9,438.4
Berstatus MSC 237 336 12,493 18,171 2,058.5 3,533.5 2,756.6 2,897.0 4,815.1 6,430.5
Pengangkutan 10 15 375 280 4,124.4 1,991.5 6.7 70.0 4,131.1 2,061.5
Hartanah 691 680 0 NA 26,624.5 62,502.0 1,767.5 1,584.4 28,392.0 64,086.4
Utiliti NA NA 25 0 6,596.4 10,576.8 0.0 0.0 6,596.4 10,576.8
Telekomunikasi* 283 586 0 NA 3,082.9 10,613.9 0.0 0.0 3,082.9 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 1,409 1,449 36,134 52,052 2,678.1 3,575.2 4,475.9 5,687.0 7,154.0 9,262.2
Hotel & Pelancongan 47 97 3,375 6,217 3,017.8 3,363.0 263.8 1,317.4 3,281.6 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan 32 43 83 74 5,227.0 10,614.1 1,379.5 3,073.7 6,606.5 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan 1 4 13 266 0.9 184.7 0.0 3.8 0.9 188.5
Perkhidmatan Pendidikan 411 669 2,438 4,683 225.5 417.0 4.7 155.1 230.2 572.1
Status Bionexus & Perisian 9 18 293 634 135.9 319.8 0.6 55.2 136.5 375.0
Jumlah 3,386 4,369 57,884 88,108 56,222.6 117,705.5 13,036.3 28,366.3 69,258.9 146,071.8
Note NA : Data tidak Boleh Didapati
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat Jun 2017 
D Data Pelaburan (Sektor Utama)
PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - SEPTEMBER 2017 & 2016
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016 Jan-Sept 2017 2016
Pertanian     12 16 305 529 44.9 69.4 0.0 0.0 44.9 69.4
Pelombongan 21 19 243 68 5,700.3 4,289.7 2,904.5 3,303.6 8,604.8 7,593.3
Komoditi & Perladangan  3 6 287 239 612.5 566.1 0.0 0.0 612.5 566.1
Jumlah 36 41 835 836 6,357.7 4,925.2 2,904.5 3,303.6 9,262.2 8,228.8
F Perangkaan Penting Ekonomi

2015 p 2016 f
Penduduk 31.0 Juta 31.4 Juta
KDNK

RM1,063.5 bilion

RM1,148 bilion

Pertumbuhan KDNK 4.5 - 5.5 % 4.0 - 5.0 %
Pendapatan Per Kapita RM36,397

(US$9,488)

RM38,438

(US$10,020)

Kadar Inflasi (CPI) 1.9 % 2.0-3.0 %
Tenaga Buruh

14.1 juta orang

-

Kadar Pengangguran 3.1 % 2.9 %
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM779.50 bilion*

RM770.4 bilion

Jumlah Import (c.i.f)

RM685.65 bilion*

RM697.2 bilion
Produk Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)

 • Produk Elektrikal dan elektronik
 • Kimia dan Produk Kimia
 • Produk Petroleum
 • Gas Asli Cecair (LNG)
 • Minyak Sawit dan Produk Berasaskan Sawit
 • Mesin, Peralatan dan Komponen
Pasaran Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)
 • Singapura
 • Republik Rakyat Cina
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

p: preliminary
f: forecast

Kadar Tukaran Wang : berdasarkan purata kadar pertukaran wang US$ pada bulan April 2016 (US$1=RM3.836)


Sources:

1. Kementerian Kewangan - Laporan Ekonomi 2015/2016

2.* Kenyataan Media Matrade: Malaysia - Prestasi Perdagangan 2015

G Fakta Mengenai Malaysia

Keluasan Kawasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik Persekutuan terdiri daripada 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia and 2 di Malaysia Borneo) dan 3 Wilayah Persekutuan. Sebagai sebuah Persekutuan, tadbir urus negara ini dibahagikan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Sistem Kerajaan Demokrasi berparlimen dengan Raja berperlembagaan
Ketua Negara

DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V

Perdana Menteri YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak
Populasi 31.4 juta (2016)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, dan Iban
Bahasa Utama Bahasa Malaysia (bahasa rasmi), Inggeris, Mandarin, Tamil
Agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu
Masa GMT + 8 jam US Eastern Standard Time + 13 jam
Iklim Tropika – panas dan cerah sepanjang tahun Suhu harian antara 33˚C (90˚F) pada waktu tengah hari hingga 22˚C (70˚F) pada waktu malam
Matawang Ringgit Malaysia (RM) dibahagikan kepada 100 sen
Pertukaran Matawang Kadar pertukaran Ringgit beroperasi mengikut rejim terapung yang terurus bersandarkan sekumpulan matawang berwajaran perdagangan.
H Aplikasi Atas Talian

Statistik Bilangan Permohonan melalui Aplikasi atas Talian bagi Bulan Januari hingga November 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Jumlah
1 Manufacturing e-ML
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 e-Tariff
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• PC1 for Agriculture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• PC2, PC2-1, PC2A 158 216 168 157 167 125 211 163 144 154 153 1,816
• PC Services 2 7 12 11 6 6 11 3 3 8 5 74
• e-Declaration 3 6 8 8 9 2 5 5 3 2 11 62
3 e-BizMatch 1 6 0 0 3 1 3 3 3 6 8 34
4 e-Newsletter 18 19 43 26 20 19 24 169 169 - - 507
5 e-Recruitment 404 285 343 278 354 352 465 425 1421 397 414 5,138
6. APR e-Survey 90 39 25 14 14 15 5 25 10 344 1794 2,375
Jumlah
676 578 599 494 573 520 724 793 1,753  911  2,385  10,006

Nota: Statistik ini dikemaskinikan setiap bulan

Tarikh Dikemaskini : Rabu 17 Januari 2018