Logo

Fakta dan Angka

 

eStatsDigest

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, JANUARI-JUN 2017 & 2016

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016
Sektor Utama 18 41 481 836 4,383.6 4,925.2 2,882.4 3,303.6 7,266.0 8,228.8
Sektor Perkilangan 302 733 21,904 64,120 7,437.7 31,075.3 9,582.1 27,417.4 17,019.8 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 1,974 4,369 39,549 88,108 33,885.5 117,705.5 7,189.3 28,366.3 41,074.8 146,071.8
Jumlah 2,294 5,143 61,934 153,064 45,706.8 153,706.0 19,653.8 59,087.3 65,360.6 212,793.3
B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Jan-Jun 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

  Jan-Jun 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 136 166 302 340 393 733
Peluang Pekerjaan 9,608 12,296 21,904 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
3,520.5 13,499.3 17,019.8 27,740.5 30,752.3 58,492.7
- Domestik 2,036.2 5,401.5 7,437.7 17,397.2 13,678.1 31,075.3
- Asing 1,484.3 8,097.8 9,582.1 10,343.3 17,074.2 27,417.5

US Dollar - USD

  Jan-Jun 2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 136 166 302 340 393 733
Peluang Pekerjaan 9,608 12,296 21,904 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
820.6 3146.7 3967.3 6178.3 6849.1 13027.3
- Domestik 474.6 1259.1 1733.7 3874.7 3046.3 6921.0
- Asing 346.0 1887.6 2233.6 2303.6 3802.7 6106.3

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan

2017 : US$1 = RM4.29 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari-Jun 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Negara Jan-Jun 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Belanda 8 1,955,820,738 18 3,216,403,728
Switzerland 5 1,802,592,653 6 522,554,828
Jerman 10 1,288,456,013 21 2,645,257,725
Hong Kong 6 1,132,799,297 12 265,245,465
Singapura 44 1,121,251,812 96 2,113,765,573
Jepun 16 558,782,736 53 1,861,739,029
Peranchis 4 414,112,676 4 32,953,640

US Dollar - US

Negara Jan-Jun 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
Belanda 8 455,902,270 18 716,348,269
Switzerland 5 420,184,768 6 116,381,922
Jerman 10 300,339,397 21 589,144,259
Hong Kong 6 264,055,780 12 59,074,714
Singapura 44 261,364,059 96 470,771,843
Jepun 16 130,252,386 53 414,641,209
Peranchis 4 96,529,761 4 7,339,341

2017 : US$1 = RM4.29
2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, Jan-Jun 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Pulau Pinang 61 1,488,864,150 6,218,758,319 7,707,622,469 106 1,236,973,529 3,056,916,908 4,293,890,437
Melaka 19 2,053,049,777 829,425,755 2,882,475,532 23 679,280,110 675,495,170 1,354,775,280
Selangor D.E. 87 870,837,572 835,017,822 1,705,855,394 242 4,529,119,807 3,351,647,567 7,880,767,374
Johor D.T. 53 406,899,773 985,208,869 1,392,108,642 165 15,215,538,019 11,195,039,986 26,410,578,005
Kedah D.A. 21 590,331,392 424,270,101 1,014,601,493 35 615,397,441 1,567,856,898 2,183,254,339
Sarawak 9 761,875,427 33,145,645 795,021,072 13 2,463,576,686 2,171,730,846 4,635,307,532
Perlis I.K. 2 525,000,000 0 525,000,000 - - - -
Negeri Sembilan D.K. 15 229,384,047 182,188,298 411,572,345 33 288,749,372 1,628,739,875 1,917,489,247
Perak D.R. 17 343,117,459 22,688,623 365,806,082 55 2,843,925,353 1,102,246,895 3,946,172,248
Pahang D.M. 7 95,218,755 11,980,237 107,198,991 19 385,016,257 498,095,003 883,111,260
Terengganu D.I. 3 20,178,316 35,615,300 55,793,616 5 743,533,720 1,368,716,280 2,112,250,000
W.P. - Kuala Lumpur 3 28,606,630 1,858,778 30,465,408 12 179,937,310 9,029,398 188,966,708
Sabah 4 20,135,257 1,910,819 22,046,076 19 1,644,530,791 493,576,189 2,138,106,980
Kelantan D.N. 1 4,200,000 - 4,200,000 5 238,210,425 276,079,000 514,289,425
W.P.- Labuan - - - - 1 11,485,467 22,295,318 33,780,785
JUMLAH 302 7,437,698,554 9,582,068,566 17,019,767,120 733 31,075,274,288 27,417,465,332 58,492,739,620

US Dollar - USD

Jan - Sept 2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Pulau Pinang 61 347,054,581 1,449,594,014 1,796,648,594 106 275,495,218 680,827,819 956,323,037
Melaka 19 478,566,381 193,339,337 671,905,718 23 151,287,330 150,444,358 301,731,688
Selangor D.E. 87 202,992,441 194,642,849 397,635,290 242 1,008,712,652 746,469,391 1,755,182,043
Johor D.T. 53 94,848,432 229,652,417 324,500,849 165 3,388,761,251 2,493,327,391 5,882,088,643
Kedah D.A. 21 137,606,385 98,897,459 236,503,845 35 137,059,564 349,188,619 486,248,182
Sarawak 9 177,593,340 7,726,258 185,319,597 13 548,680,776 483,681,703 1,032,362,479
Perlis I.K. 2 122,377,622 0 122,377,622 - - - -
Negeri Sembilan D.K. 15 53,469,475 42,468,135 95,937,610 33 64,309,437 362,748,302 427,057,739
Perak D.R. 17 79,980,760 5,288,723 85,269,483 55 633,390,947 245,489,286 878,880,233
Pahang D.M. 7 22,195,514 2,792,596 24,988,110 19 85,749,723 110,934,299 196,684,022
Terengganu D.I. 3 4,703,570 8,301,935 13,005,505 5 165,597,710 304,836,588 470,434,298
W.P. - Kuala Lumpur 3 6,668,212 433,282 7,101,494 12 40,075,125 2,011,002 42,086,127
Sabah 4 4,693,533 445,412 5,138,945 19 366,265,210 109,927,882 476,193,091
Kelantan D.N. 1 979,021 - 979,021 5 53,053,547 61,487,528 114,541,075
W.P.- Labuan - - - - 1 2,558,010 4,965,550 7,523,560
JUMLAH 302 1,733,729,267 2,233,582,416 3,967,311,683 733 6,920,996,501 6,106,339,718 13,027,336,218

2017 : US$1 = RM4.29 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, Jan-Jun 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Elektronik & Elektrikal 47 644,689,608 5,259,164,961 5,903,854,569 107 1,294,375,818 7,943,314,910 9,237,690,728
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 4 2,007,883,820 311,080,577 2,318,964,397 18 10,319,834,466 5,599,563,148 15,919,397,614
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  15 312,772,640 1,537,365,038 1,850,137,678 28 224,831,863 1,184,665,287 1,409,497,150
Produk Galian Bukan Logam 17 1,102,661,201 364,039,560 1,466,700,761 34 1,062,854,338 1,898,033,868 2,960,888,206
Kimia & Produk Kimia  33 389,547,554 957,541,032 1,347,088,586 69 1,661,366,118 1,390,087,366 3,051,453,484
Jentera & Kelengkapan 37 468,533,258 241,198,837 709,732,095 88 999,650,379 536,458,092 1,536,108,471
Pengilangan Makanan 28 398,826,852 304,733,605 703,560,457 58 2,065,068,784 1,273,014,685 3,338,083,469

US Dollar - USD

Industri Jan - Sept 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Elektronik & Elektrikal 47 150,277,298 1,225,912,578 1,376,189,876 107 288,279,692 1,769,112,452 2,057,392,144
Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia) 4 468,038,186 72,512,955 540,551,141 18 2,298,404,113 1,247,118,741 3,545,522,854
Alat-alat Pengukuran & Peralatan Saintifik  15 72,907,375 358,360,149 431,267,524 28 50,073,912 263,845,275 313,919,187
Produk Galian Bukan Logam 17 257,030,583 84,857,706 341,888,289 34 236,715,888 422,724,692 659,440,580
Kimia & Produk Kimia  33 90,803,626 223,203,038 314,006,663 69 370,014,726 309,596,295 679,611,021
Jentera & Kelengkapan 37 109,215,212 56,223,505 165,438,717 88 222,639,283 119,478,417 342,117,700
Pengilangan Makanan 28 92,966,632 71,033,474 164,000,107 58 459,926,233 283,522,202 743,448,434

2017 : US$1 = RM4.29 

2016 : US$1 = RM4.49

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI-JUN 2017 & 2016

Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016
Pertubuhan Global
101 211 343 2,611 0.0 1,563.6 179.7 12,534.7 179.7 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan
70 261 1,139 3,120 868.6 8,450.4 419.9 988.0 1,288.5 9,438.4
Berstatus MSC 167 336 9,114 18,171 1,185.9 3,533.5 1,513.6 2,897.0 2,699.5 6,430.5
Pengangkutan
7 15 292 280 3,896.2 1,991.5 6.7 70.0 3,902.9 2,061.5
Hartanah
417 680 NA NA 14,464.5 62,502.0 1,089.9 1,584.4 15,554.4 64,086.4
Utiliti
NA NA 21 0 4,284.0 10,576.8 0.0 0.0 4,284.0 10,576.8
Telekomunikasi* 135 586 NA NA 1,352.8 10,613.9 0.0 0.0 1,352.8 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 750 1,449 24,463 52,052 1,479.6 3,575.2 3,219.7 5,687.0 4,699.3 9,262.2
Hotel & Pelancongan
34 97 2,237 6,217 1,954.0 3,363.0 263.7 1,317.4 2,217.7 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan
22 43 51 74 4,165.0 10,614.1 493.2 3,073.7 4,658.2 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan
1 4 13 266 0.8 184.7 0.0 3.8 0.8 188.5
Perkhidmatan Pendidikan
264 669 1,695 4,683 142.5 417.0 2.9 155.1 145.4 572.1
Status Bionexus & Perisian
6 18 181 634 91.6 319.8 0.0 55.2 91.6 375.0
Jumlah
1,974 4,369 39,549 88,108 33,885.5 117,705.5 7,189.3 28,366.3 41,074.8 146,071.8
Note NA : Data tidak Boleh Didapati
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat Mac 2017 
D Data Pelaburan (Sektor Utama)
PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2016 & 2015
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016 Jan-Jun 2017 2016
Pertanian     4 16 44 529 8.9 69.4 0.0 0.0 8.9 69.4
Pelombongan 12 19 241 68 3,931.0 4,289.7 2,882.4 3,303.6 6,813.4 7,593.3
Komoditi & Perladangan  2 6 196 239 443.7 566.1 0.0 0.0 443.7 566.1
Jumlah 18 41 481 836 4,383.6 4,925.2 2,882.4 3,303.6 7,266.0 8,228.8
F Perangkaan Penting Ekonomi

2015 p 2016 f
Penduduk 31.0 Juta 31.4 Juta
KDNK

RM1,063.5 bilion

RM1,148 bilion

Pertumbuhan KDNK 4.5 - 5.5 % 4.0 - 5.0 %
Pendapatan Per Kapita RM36,397

(US$9,488)

RM38,438

(US$10,020)

Kadar Inflasi (CPI) 1.9 % 2.0-3.0 %
Tenaga Buruh

14.1 juta orang

-

Kadar Pengangguran 3.1 % 2.9 %
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM779.50 bilion*

RM770.4 bilion

Jumlah Import (c.i.f)

RM685.65 bilion*

RM697.2 bilion
Produk Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)

 • Produk Elektrikal dan elektronik
 • Kimia dan Produk Kimia
 • Produk Petroleum
 • Gas Asli Cecair (LNG)
 • Minyak Sawit dan Produk Berasaskan Sawit
 • Mesin, Peralatan dan Komponen
Pasaran Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)
 • Singapura
 • Republik Rakyat Cina
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

p: preliminary
f: forecast

Kadar Tukaran Wang : berdasarkan purata kadar pertukaran wang US$ pada bulan April 2016 (US$1=RM3.836)


Sources:

1. Kementerian Kewangan - Laporan Ekonomi 2015/2016

2.* Kenyataan Media Matrade: Malaysia - Prestasi Perdagangan 2015

G Fakta Mengenai Malaysia

Keluasan Kawasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik Persekutuan terdiri daripada 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia and 2 di Malaysia Borneo) dan 3 Wilayah Persekutuan. Sebagai sebuah Persekutuan, tadbir urus negara ini dibahagikan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Sistem Kerajaan Demokrasi berparlimen dengan Raja berperlembagaan
Ketua Negara DYMM Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah
Perdana Menteri YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak
Populasi 31.4 juta (2016)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, dan Iban
Bahasa Utama Bahasa Malaysia (bahasa rasmi), Inggeris, Mandarin, Tamil
Agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu
Masa GMT + 8 jam US Eastern Standard Time + 13 jam
Iklim Tropika – panas dan cerah sepanjang tahun Suhu harian antara 33˚C (90˚F) pada waktu tengah hari hingga 22˚C (70˚F) pada waktu malam
Matawang Ringgit Malaysia (RM) dibahagikan kepada 100 sen
Pertukaran Matawang Kadar pertukaran Ringgit beroperasi mengikut rejim terapung yang terurus bersandarkan sekumpulan matawang berwajaran perdagangan.
H Aplikasi Atas Talian

Statistik Bilangan Permohonan melalui Aplikasi atas Talian bagi Bulan Januari hingga September 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Jumlah
1 Manufacturing e-ML
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 e-Tariff
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• PC1 for Agriculture 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
• PC2, PC2-1, PC2A 158 216 168 157 167 125 211 163 144 1,509
• PC Services 2 7 12 11 6 6 11 3 3 61
• e-Declaration 3 6 8 8 9 2 5 5 3 49
3 e-BizMatch 1 6 0 0 3 1 3 3 3 20
4 e-Newsletter 18 19 43 26 20 19 24 10 4 183
5 e-Recruitment 404 285 343 278 354 352 465 425 1421 4,327
6. APR e-Survey 90 39 25 14 14 15 5 25 10 237
Jumlah
676 578 599 494 573 520 724 624 1,584 6,372

Nota: Statistik ini dikemaskinikan setiap bulan

Tarikh Dikemaskini : Jumaat 17 November 2017