TERKINI
Logo

Fakta dan Angka

 

e-stats latest volume

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, 2017 & 2016

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Sektor Utama 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
Sektor Perkilangan 687 733 56,421 64,120 42,141.8 31,075.3 21,543.0 27,417.4 63,684.8 58,492.7
Sektor Perkhidmatan 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8
Jumlah 5,466 5,166 139,523 154,491 142,429.5 153,772.7 54,736.0 59,137.6 197,165.5 212,910.3

Nota (R) : Perangkaan disemak semula

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

  2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 327 360 687 340 393 733
Peluang Pekerjaan 29,775 26,646 56,421 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
39,493.5 24,191.3 63,684.8 27,740.5 30,752.2 58,492.7
- Domestik 31,804.7 10,337.1 42,141.8 17,397.2 13,678.1 31,075.3
- Asing 7,688.8 13,854.2 21,543.0 10,343.3 17,074.1 27,417.4

US Dollar - USD

  2017 2016
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 327 360 687 340 393 733
Peluang Pekerjaan 29,775 26,646 56,421 34,066 30,054 64,120
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
9,727.5 5,958.4 15,685.9 6,178.3 6,849.0 13,027.3
- Domestik 7,833.7 2,546.1 10,379.8 3,874.7 3,046.3 6,921.0
- Asing 1,893.8 3,412.3 5,306.1 2,303.6 3,802.7 6,106.3

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan

2017 : US$1 = RM4.06 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Negara 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
China 21 3,854,496,774 33 4,774,818,871
Switzerland 7 2,443,998,253 6 522,554,828
Singapura  100 2,306,974,199 96 2,113,765,573
Belanda 13 2,033,877,069 18 3,216,403,728
Jerman 18 1,516,931,996 21 2,645,257,725
Hong Kong 10 1,494,462,898 12 265,245,465
Jepun 41 1,310,744,379 53 1,861,739,029

US Dollar - US

Negara 2017 2016
Bil. Pelaburan Asing (USD) Bil. Pelaburan Asing (USD)
China 21 949,383,442 33 1,063,434,047
Switzerland 7 601,970,013 6 116,381,922
Singapura  100 568,220,246 96 470,771,843
Belanda 13 500,954,943 18 716,348,269
Jerman 18 373,628,570 21 589,144,259
Hong Kong 10 368,094,310 12 59,074,714
Jepun 41 322,843,443 53 414,641,209

2017 : US$1 = RM4.06
2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)
Johor 146 16,825,064,701 5,102,708,911 21,927,773,612 165 15,215,538,019 11,195,039,986 26,410,578,005
Pulau Pinang 120 2,271,389,590 8,540,493,588 10,811,883,178 106 1,236,973,529 3,056,916,908 4,293,890,437
Sarawak 20 10,182,900,344 351,489,945 10,534,390,289 13 2,463,576,686 2,171,730,846 4,635,307,532
Selangor  202 3,427,583,083 2,164,898,536 5,592,481,619 242 4,529,119,807 3,351,647,567 7,880,767,374
Melaka 37 2,396,891,660 2,257,779,699 4,654,671,359 23 679,280,110 675,495,170 1,354,775,280
Pahang 19 2,138,864,364 823,137,947 2,962,002,310 19 385,016,257 498,095,003 883,111,260
Kedah 41 1,374,858,158 1,160,094,013 2,534,952,171 35 615,397,441 1,567,856,898 2,183,254,339
Perak  45 1,673,125,203 333,969,245 2,007,094,448 55 2,843,925,353 1,102,246,895 3,946,172,248
Negeri Sembilan 28 382,323,197 724,145,947 1,106,469,144 33 288,749,372 1,628,739,875 1,917,489,247
Sabah 14 740,228,719 45,017,489 785,246,208 19 1,644,530,791 493,576,189 2,138,106,980
Perlis 3 525,000,000 - 525,000,000 - - - -
W.P. - Kuala Lumpur 7 161,868,215 3,606,778 165,474,993 12 179,937,310 9,029,398 188,966,708
Terengganu  4 37,508,416 35,615,300 73,123,716 5 743,533,720 1,368,716,280 2,112,250,000
Kelantan  1 4,200,000 - 4,200,000 5 238,210,425 276,079,000 514,289,425
W.P.- Labuan - - - - 1 11,485,467 22,295,318 33,780,785
Jumlah 687 42,141,805,651 21,542,957,396 63,684,763,047 733 31,075,274,288 27,417,465,332 58,492,739,620

US Dollar - USD

2017 2016
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)
Johor 146 4,144,104,606 1,256,824,855 5,400,929,461 165 3,388,761,251 2,493,327,391 5,882,088,643
Pulau Pinang 120 559,455,564 2,103,569,849 2,663,025,413 106 275,495,218 680,827,819 956,323,037
Sarawak 20 2,508,103,533 86,573,878 2,594,677,411 13 548,680,776 483,681,703 1,032,362,479
Selangor  202 844,232,287 533,226,240 1,377,458,527 242 1,008,712,652 746,469,391 1,755,182,043
Melaka 37 590,367,404 556,103,374 1,146,470,778 23 151,287,330 150,444,358 301,731,688
Pahang 19 526,813,883 202,743,337 729,557,219 19 85,749,723 110,934,299 196,684,022
Kedah 41 338,635,014 285,737,442 624,372,456 35 137,059,564 349,188,619 486,248,182
Perak  45 412,099,804 82,258,435 494,358,238 55 633,390,947 245,489,286 878,880,233
Negeri Sembilan 28 94,168,275 178,361,071 272,529,346 33 64,309,437 362,748,302 427,057,739
Sabah 14 182,322,345 11,088,051 193,410,396 19 366,265,210 109,927,882 476,193,091
Perlis 3 129,310,345 - 129,310,345 - - - -
W.P. - Kuala Lumpur 7 39,869,018 888,369 40,757,387 12 40,075,125 2,011,002 42,086,127
Terengganu  4 9,238,526 8,772,241 18,010,767 5 165,597,710 304,836,588 470,434,298
Kelantan  1 1,034,483 - 1,034,483 5 53,053,547 61,487,528 114,541,075
W.P.- Labuan - - - - 1 2,558,010 4,965,550 7,523,560
Jumlah 687 10,379,755,086 5,306,147,142 15,685,902,228 733 6,920,996,501 6,106,339,718 13,027,336,218

2017 : US$1 = RM4.06 

2016 : US$1 = RM4.49

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, 2017 dan 2016

Ringgit Malaysia - RM

Industri 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Petroleum Termasuk Petrokimia 9 16,310,840,934 340,217,507 16,651,058,441 18 10,319,834,466 5,599,563,148 15,919,397,614
Produk Elektronik & Elektrikal 109 1,510,472,952 8,155,072,248 9,665,545,200 107 1,294,375,818 7,943,314,910 9,237,690,728
Gas Asli  1 9,305,273,500 - 9,305,273,500 1 3,657,200,000 - 3,657,200,000
Produk Mineral Bukan Logam  45 3,526,211,785 4,123,854,100 7,650,065,885 34 1,062,854,338 1,898,033,868 2,960,888,206
Kelengkapan Pengangkutan  79 3,346,186,176 1,502,278,712 4,848,464,888 68 3,064,150,360 1,690,979,394 4,755,129,754
Kimia & Produk Kimia 65 1,728,055,661 2,420,414,448 4,148,470,109 69 1,661,366,118 1,390,087,366 3,051,453,484
Jentera & Kelengkapan 77 1,431,279,393 755,028,972 2,186,308,365 88 999,650,379 536,458,092 1,536,108,471

US Dollar - USD

Industri 2017 2016
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)
Produk Petroleum Termasuk Petrokimia 9 4,017,448,506 83,797,416 4,101,245,921 18 2,298,404,113 1,247,118,741 3,545,522,854
Produk Elektronik & Elektrikal 109 372,037,673 2,008,638,485 2,380,676,158 107 288,279,692 1,769,112,452 2,057,392,144
Gas Asli  1 2,291,939,286 - 2,291,939,286 1 814,521,158 - 814,521,158
Produk Mineral Bukan Logam  45 868,525,070 1,015,727,611 1,884,252,681 34 236,715,888 422,724,692 659,440,580
Kelengkapan Pengangkutan  79 824,183,787 370,019,387 1,194,203,174 68 682,438,833 376,610,110 1,059,048,943
Kimia & Produk Kimia 65 425,629,473 596,161,194 1,021,790,667 69 370,014,726 309,596,295 679,611,021
Jentera & Kelengkapan 77 352,531,870 185,967,727 538,499,597 88 222,639,283 119,478,417 342,117,700

2017 : US$1 = RM4.06 

2016 : US$1 = RM4.49

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, 2017 & 2016

Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R) 2017 2016 (R)
Pertubuhan Global 225 211 2,028 2,611 760.0 1,563.6 13,250.2 12,534.7 14,010.2 14,098.3
Perkhidmatan Sokongan 194 284 5,040 4,547 3,201.5 8,517.1 1,579.8 1,038.3 4,781.3 9,555.4
Berstatus MSC 315 336 16,278 18,171 2,716.0 3,533.5 3,436.4 2,897.0 6,152.4 6,430.5
Pengangkutan 16 15 434 280 4,277.3 1,991.5 237.6 70.0 4,514.9 2,061.5
Hartanah 973 680 NA NA 43,214.7 62,502.0 2,452.8 1,584.4 45,667.5 64,086.4
Utiliti NA NA 27 0 8,456.6 10,576.8 0.0 0.0 8,456.6 10,576.8
Telekomunikasi* 421 586 NA NA 5,912.1 10,613.9 0.0 0.0 5,912.1 10,613.9
Perdagangan Pengedaran 1,750 1,449 47,603 52,052 3,448.8 3,575.2 5,967.7 5,687.0 9,416.5 9,262.2
Hotel & Pelancongan 70 97 5,107 6,217 8,933.7 3,363.0 355.0 1,317.4 9,288.7 4,680.4
Perkhidmatan Kewangan 44 43 104 74 10,364.6 10,614.1 1,423.4 3,073.7 11,788.0 13,687.8
Perkhidmatan Kesihatan 3 4 392 266 374.8 184.7 70.3 3.8 445.1 188.5
Perkhidmatan Pendidikan 711 669 4,866 4,683 442.3 417.0 50.8 155.1 493.1 572.1
Status Bionexus & Perisian 9 18 293 634 135.9 319.8 0.6 55.2 136.5 375.0
Jumlah 4,731 4,392 82,172 89,535 92,238.3 117,772.2 28,824.6 28,416.6 121,062.9 146,188.8

Note NA : Data tidak Boleh Didapati
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat September 2017 

(R) : Perangkaan disemak semula

D Data Pelaburan (Sektor Utama)
PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2017 & 2016
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Pertanian     12 16 305 529 44.9 69.4 0.0 0.0 44.9 69.4
Pelombongan 32 19 243 68 7,332.5 4,289.7 4,368.4 3,303.6 11,700.9 7,593.3
Komoditi & Perladangan  4 6 382 239 672.0 566.1 0.0 0.0 672.0 566.1
Jumlah 48 41 930 836 8,049.4 4,925.2 4,368.4 3,303.6 12,417.8 8,228.8
E  Prestasi Pelaburan
Papar / Muat turun Versi PDF 
Tahun Kenyataan Media  Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2017 English
Bahasa Malaysia
Jualan Atas Talian
N/A Slaid Pembentangan
Q3/2017 English
N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Perangkaan Penting Ekonomi

2016 p 2017 e
Penduduk 31.7 Juta 32.1 Juta
KDNK

RM1,230.1 bilion

RM1,311.0 bilion

Pertumbuhan KDNK 4.2% 4.3 - 4.8%
Pendapatan Per Kapita RM37,759

(USD9,102)

RM39,656

(USD8,906)

Kadar Inflasi (CPI) 1.9% 2.0 - 3.0%
Tenaga Buruh

14.7 juta

14.9 juta

Kadar Pengangguran 3.4% 3.6 - 3.8%
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM785.9 bilion*

RM829.2 bilion

Jumlah Import (c.i.f)

RM698.7 bilion*

RM743.4 bilion
Produk Eksport Utama*
(Jan - Dis 2017)

 • Produk Elektrikal dan elektronik
 • Produk Petroleum
 • Kimia dan Produk Kimia
 • Minyak Sawit dan Produk Berasaskan Sawit
 • Gas Asli Cecair (LNG)
 • Mesin, Peralatan dan Komponen
Pasaran Eksport Utama*
(Jan - Dis 2017)
 • Singapura
 • China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

p: preliminary
e: estimate

Kadar Tukaran Wang : berdasarkan purata kadar pertukaran wang US$ pada bulan Jan-Jun 2017 (US$1=RM4.391)


Sources:

1. The Malaysian Economy in Figure 2017

2.* Kenyataan Media Matrade: Malaysia - Prestasi Perdagangan 2017

G Fakta Mengenai Malaysia

Keluasan Kawasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik Persekutuan terdiri daripada 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia and 2 di Malaysia Borneo) dan 3 Wilayah Persekutuan. Sebagai sebuah Persekutuan, tadbir urus negara ini dibahagikan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Sistem Kerajaan Demokrasi berparlimen dengan Raja berperlembagaan
Ketua Negara

DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V

Perdana Menteri YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak
Populasi 31.4 juta (2016)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, dan Iban
Bahasa Utama Bahasa Malaysia (bahasa rasmi), Inggeris, Mandarin, Tamil
Agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu
Masa GMT + 8 jam US Eastern Standard Time + 13 jam
Iklim Tropika – panas dan cerah sepanjang tahun Suhu harian antara 33°C (90°F) pada waktu tengah hari hingga 22°C (70°F) pada waktu malam
Matawang Ringgit Malaysia (RM) dibahagikan kepada 100 sen
Pertukaran Matawang Kadar pertukaran Ringgit beroperasi mengikut rejim terapung yang terurus bersandarkan sekumpulan matawang berwajaran perdagangan.
H Aplikasi Atas Talian

Statistik Bilangan Permohonan melalui Aplikasi atas Talian bagi Bulan Januari hingga Disember 2017

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dec Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture 0 0                     0
  •      PC2 162 154                     316
  •      PC2-1 21 20                     41
  •      SPM1 44 22                     66
  •      SPM2 0 1                     1
  •      PCServices 4 4                     8
2. e-BizMatch 5 2                     7
3. e-Newsletter 14 1                     15
4. e-Recruitment 353 371                     724
5. APR e-Survey 684 187                     871
  Total 1,287 762                     2,049

Nota: Statistik ini dikemaskinikan setiap bulan

Tarikh Dikemaskini : Khamis 15 Mac 2018