Logo

Fakta dan Angka

 


A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, 2018 & 2017

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Sektor Utama 63 48 1,648 930 4,874.6 8,049.4 6,034.2 4,368.4 10,908.7 12,417.8
Sektor Perkilangan 721 687 59,294 56,431 29,353.5 42,136.4 58,022.1 21,544.7 87,375.6 63,681.1
Sektor Perkhidmatan 4,103 4,873 68,838 82,150 86,939.9 96,032.0 16,464.1 28,506.8 103,404.0 124,538.8
Jumlah 4,887 5,608 129,780 139,511 121,168.0 146,217.7 80,520.4 54,420.0 201,688.4 200,637.7

Nota
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

B  Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

2018 2017
Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah
Bilangan 386 335 721 326 361 687
Peluang Pekerjaan 36,455 22,839 59,294 29,675 26,756 56,431
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
61,791.4 25,584.3 87,375.6 39,473.4 24,207.6 63,681.1
- Domestik 21,458.6 7,894.9 29,353.5 31,782.9 10,353.5 42,136.4
- Asing 40,332.8 17,689.3 58,022.1 7,690.5 13,854.2 21,544.7

US Dollar - USD

2018 2017
Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah
Bilangan 386 335 721 326 361 687
Peluang Pekerjaan 36,455 22,839 59,294 29,675 26,756 56,431
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
14,925.4 6,179.8 21,105.2 9,722.5 5,962.5 15,685.0
- Domestik 5,183.2 1,907.0 7,090.2 7,828.3 2,550.1 10,378.4
- Asing 9,742.2 4,272.8 14,015.0 1,894.2 3,412.4 5,306.6

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

2018 2017
Negara No. Pelaburan Asing (RM) No. Pelaburan Asing (RM)
Republik Rakyat China 40 19,673.3 20 3,851.7
Indonesia 8 9,035.6 1 0.5
Belanda 10 8,336.9 13 2,033.9
Jepun 63 4,133.3 41 1,310.7
Amerika Syarikat 18 3,155.0 18 1,107.2
Kepulauan Virgin British 5 2,768.5 2 41.6
Republik Korea 10 2,495.4 7 636.7

US Dollar - US

2018 2017
Country No. Pelaburan Asing (RM) No. Pelaburan Asing (RM)
Republik Rakyat China 40 4,752.0 20 948.7
Indonesia 8 2,182.5 1 0.1
Belanda 10 2,013.7 13 501.0
Jepun 63 998.4 41 322.8
Amerika Syarikat 18 762.1 18 272.7
Kepulauan Virgin British 5 668.7 2 10.2
Republik Korea 10 602.7 7 156.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Johor 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7 146 16,825.1 5,102.7 21,927.8
Selangor 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4 202 3,427.6 2,164.9 5,592.5
Sarawak 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7 20 10,182.9 351.5 10,534.4
Pahang 15 456.5 7,571.9 8,028.4 19 2,138.9 823.1 2,962.0
Pulau Pinang 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0 120 2,271.5 8,542.2 10,813.7
Terengganu 11 320.9 4,582.5 4,903.4 4 37.5 35.6 73.1
Melaka 42 2,479.3 773.1 3,252.4 37 2,396.9 2,257.8 4,654.7
Negeri Sembilan 40 826.4 1,604.4 2,430.8 28 382.3 724.1 1,106.5
Kedah 41 759.5 1,626.8 2,386.3 41 1,374.9 1,160.1 2,535.0
Perak 37 949.1 937.8 1,886.9 45 1,673.1 334.0 2,007.1
Sabah 13 181.4 45.9 227.3 14 740.2 45.0 785.2
W.P. Kuala Lumpur 10 141.4 25.6 167.1 7 156.3 3.6 159.9
Kelantan 6 76.7 24.6 101.2 1 4.2 0.0 4.2
W.P. Labuan 1 81.0 0.0 81.0 - - - -
Perlis 1 8.0 0.0 8.0 3 525.0 0.0 525.0
Total 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6 687 42,136.4 21,544.7 63,681.1

US Dollar - USD

2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Johor 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7 146 4,144.1 1,256.8 5,400.9
Selangor 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7 202 844.2 533.2 1,377.5
Sarawak 11 1,546.0 545.7 2,091.7 20 2,508.1 86.6 2,594.7
Pahang 15 110.3 1,829.0 1,939.2 19 526.8 202.7 729.6
Pulau Pinang 108 504.2 892.1 1,396.4 120 559.5 2,104.0 2,663.5
Terengganu 11 77.5 1,106.9 1,184.4 4 9.2 8.8 18.0
Melaka 42 598.9 186.7 785.6 37 590.4 556.1 1,146.5
Negeri Sembilan 40 199.6 387.5 587.2 28 94.2 178.4 272.5
Kedah 41 183.4 393.0 576.4 41 338.6 285.7 624.4
Perak 37 229.3 226.5 455.8 45 412.1 82.3 494.4
Sabah 13 43.8 11.1 54.9 14 182.3 11.1 193.4
W.P. Kuala Lumpur 10 34.2 6.2 40.4 7 38.5 0.9 39.4
Kelantan 6 18.5 5.9 24.5 1 1.0 0.0 1.0
W.P. Labuan 1 19.6 0.0 19.6 - - - -
Perlis 1 1.9 0.0 1.9 3 129.3 0.0 129.3
Total 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2 687 10,378.4 5,306.6 15,685.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Industri 2018 2017 (R)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM)
Pelaburan Asing
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 23 13,810.2 19,084.5 32,894.7 9 16,310.8 340.2 16,651.1
Produk Logam Asas 25 4,658.2 8,476.3 13,134.5 15 171.4 11.8 183.2
Produk Elektronik dan Elektrikal 56 467.1 10,712.6 11,179.6 109 1,510.5 8,156.8 9,667.3
Kertas, Percetakan dan Penerbitan 30 449.1 4,987.2 5,436.4 10 243.0 104.9 347.9
Kimia dan Produk Kimia 68 564.0 4,436.1 5,000.1 65 1,728.1 2,420.4 4,148.5
Produk Getah 21 1,547.2 3,053.4 4,600.6 19 850.2 380.8 1,231.0
Produk Galian Bukan Logam 39 718.1 1,725.2 2,443.3 45 3,526.2 4,123.9 7,650.1

US Dollar - USD

Industry 2018 2017 (R)
No. Domestic Investment (USD) Foreign Investment (USD) Total Proposed Capital Investment (USD) No. Domestic Investment (USD) Foreign Investment (USD) Total Proposed Capital Investment (USD)
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 23 3,335.8 4,609.8 7,945.6 9 4,017.4 83.8 4,101.2
Produk Logam Asas 25 1,125.2 2,047.4 3,172.6 15 42.2 2.9 45.1
Produk Elektronik dan Elektrikal 56 112.8 2,587.6 2,700.4 109 372.0 2,009.1 2,381.1
Kertas, Percetakan dan Penerbitan 30 108.5 1,204.6 1,313.1 10 59.8 25.8 85.7
Kimia dan Produk Kimia 68 136.2 1,071.5 1,207.7 65 425.6 596.2 1,021.8
Produk Getah 21 373.7 737.5 1,111.3 19 209.4 93.8 303.2
Produk Galian Bukan Logam 39 173.4 416.7 590.2 45 868.5 1,015.7 1,884.3

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

2018 : US$1 = RM4.14

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, 2018 dan 2017

C  Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, 2018 & 2017

  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
Sub Sektor Perkhidmatan 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Pertubuhan Global 204 224 2,010 1,975 3,080.1 760.0 4,378.3 12,932.4 7,458.4 13,692.4
Perkhidmatan Sokongan 347 194 4,324 5,040 4,565.8 3,201.5 1,081.3 1,579.8 5,647.1 4,781.3
Berstatus MSC 107 315 3,339 16,278 729.6 2,716.0 341.9 3,436.4 1,071.5 6,152.4
Pengangkutan 11 16 0 434 514.8 4,277.3 178.2 237.6 693.1 4,515.0
Hartanah 968 973 NA NA 45,147.5 43,214.7 2,742.4 2,452.8 47,890.0 45,667.5
Utiliti NA NA 10 27 9,836.1 8,456.6 0.0 0.0 9,836.1 8,456.6
Telekomunikasi** 377 562 NA NA 5,439.4 9,705.2 0.0 0.0 5,439.4 9,705.2
Perdagangan Pengedaran 1,263 1,752 43,676 47,634 2,409.7 3,449.4 4,847.4 5,967.8 7,257.0 9,417.1
Hotel & Pelancongan 63 70 4,135 5,107 3,925.4 8,933.7 716.7 355.0 4,642.1 9,288.7
Perkhidmatan Kewangan 47 44 105 104 8,950.9 10,364.6 744.4 1,423.4 9,695.3 11,788.0
Perkhidmatan Kesihatan 11 3 4,374 392 1,647.2 374.8 986.2 70.3 2,633.4 445.2
Perkhidmatan Pendidikan 704 711 6,837 4,866 682.7 442.3 447.3 50.8 1,130.0 493.1
Lain-lain 1 9 28 293 10.7 135.9 0.0 0.6 10.7 136.5
Jumlah 4,103 4,873 68,838 82,150 86,939.9 96,032.0 16,464.1 28,506.8 103,404.0 124,538.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat September 2018
NA: Perangkaan tidak tersedia

2018 : US$1 = RM4.14
2017 : US$1 = RM4.06

D  Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2018 & 2017

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing   
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
Pertanian     14 12 287 305 68.8 44.9 0.0 0.0 68.8 44.9
Pelombongan 26 32 59 243 4,204.0 7,332.4 6,034.2 4,368.4 10,238.1 11,700.9
Komoditi & Perladangan  23 4 1,302 382 601.8 672.0 0.0 0.0 601.8 672.0
Jumlah 63 48 1,648 930 4,874.6 8,049.4 6,034.2 4,368.4 10,908.7 12,417.8

Nota * : Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

E  Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2018 English
Bahasa Malaysia
English
N/A Slaid Pembetangan
2017 English
Bahasa Malaysia
English
N/A Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia

Bahasa Malaysia

Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2017 2018 f
Penduduk 32.0 juta 32.4 juta
KDNK

RM1,174.3 bilion

RM1,229.8 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.9% 4.7%
Pendapatan Per Kapita    
Kadar Inflasi (CPI)    
Tenaga Buruh

14.9 million

15.5 million

Kadar Pengangguran 3.4% 3.3%

f: forecast
p: provisional data
NA: Not Available

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html

Prestasi Perdagangan Antarabangsa Malaysia

2017 2018 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM934.9 billion

RM998.0 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM836.4 billion

RM877.7 billion
Produk Eksport Utama


 • Produk elektrikal & electronik
 • Kimia dan produk kimia
 • Produk petroleum
 • LNG
 • Mesin, Peralatan & Alat Ganti
Pasaran Eksport Utama
 • Singapura
 • Republik Rakyat China
 • Amerika Syarikat
 • Hong Kong SAR
 • Jepun
 • Thailand

f: final
p: provisional data
NA: Not Available

Sumber:

1. Malaysian Economic Report 2018
2. Matrade's Press Release: Malaysia's Trade Performance For 2018 and December 2018

G Facts on Malaysia

Total Area 330,000 square kilometres (127,000 square miles)
Political Structure A federation with 13 states (11 in peninsular Malaysia and 2 in Malaysian Borneo) and 3 federal territories. As a federation, the governance of the country is divided between the federal and the state governments
System of Government Parliamentary democracy with a constitutional monarch
Head of State DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Prime Minister YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Population 32.4 million (2018)
Major Ethnic Groups Malays, Chinese, Indian, Kadazans, Ibans
Major Languages Bahasa Malaysia (official language), English, Mandarin, Tamil
Major Religions Islam, Budhism, Christianity, Hinduism
Time GMT +8 hours US Eastern Standard Time +13 hours
Climate Tropical - warm and sunny throughout the year. Daily temparatures range from 33°C (90°F) in the afternoon to 22°C (70°F) during the night.
Currency Ringgit Malaysia(RM) which is divided into 100 sen.
Exchange Rate The ringgit exchange rate operates on a managed-float regime against a trade-weighted basket of currencies.
H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Februari 2019

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Oct Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture 0 0                     0
  •      PC2 151 160                     311
  •      PC2-1 24 20                     44
  •      SPM1 57 50                     107
  •      SPM2 2 0                     2
  •      SPM3 21 13                     34
  •      PCServices 11 8                     19
2. e-BizMatch 3 7                     10
3. e-Newsletter 20 13                     33
4. e-Recruitment 397 170                     567
5. APR e-Survey 144 33                     177
  Jumlah 830 474                     1,304
Tarikh Dikemaskini : Selasa 19 Mac 2019