Logo

Fakta dan Angka

 

A  Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, JANUARI - MAC 2019 & 2018

Summary Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
Jan- Mac, 2019 2018 (R) Jan- Mac, 2019 2018 (R) Jan- Mac, 2019 2018 (R) Jan- Mac, 2019 2018 (R) Jan- Mac, 2019 2018 (R)
Sektor Utama 19 63 247 1,648 1,396.9 4,874.6 1,014.7 6,034.2 2,411.6 10,908.7
Sektor Perkilangan 214 721 22,973 59,294 5,172.2 29,353.5 20,226.3 58,022.1 25,398.5 87,375.6
Sektor Perkhidmatan 1,445 4,234 18,003 68,792 18,017.6 89,993.5 8,082.4 16,077.2 26,100.1 106,070.7
Jumlah 1,678 5,018 41,223 129,734 24,586.8 124,221.5 29,323.4 80,133.5 53,910.2 204,355.1

Nota
R- Perangkaan disemak semula
* : Nilai perjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

B  Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - Mac 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2019 2018
Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah
Bilangan 135 79 214 386 335 721
Peluang Pekerjaan 12,954 10,019 22,973 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
11,160.7 14,237.9 25,398.5 61,791.4 25,584.3 87,375.6
- Domestik 4,483.7 688.5 5,172.2 21,458.6 7,894.9 29,353.5
- Asing 6,677.0 13,549.3 20,226.3 40,332.8 17,689.3 58,022.1

US Dollar - USD

Jan - Mac 2019 2018
Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran /Pelbagaian Jumlah
Bilangan 135 79 214 386 335 721
Peluang Pekerjaan 12,954 10,019 22,973 36,455 22,839 59,294
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
2,735.5 3,489.7 6,225.1 14,925.5 6,179.8 21,105.2
- Domestik 1,098.9 168.8 1,267.7 5,183.2 1,907.0 7,090.2
- Asing 1,636.5 3,320.9 4,957.4 9,742.2 4,272.8 14,015.0

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Mac 2019 : US$1 = RM4.08
2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Diluluskan , Januari -Mac 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - Mac 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan-Mac 2019 2018
Negara No. Pelaburan Asing
(RM juta)
No. Pelaburan Asing
(RM juta)
Amerika Syarikat
15 11,493.9 18 3,155.0
Republik Rakyat China 22 4,406.0 40 19,673.3
Singapura 24 2,227.1 82 1,834.0
Jepun 5 552.3 63 4,133.3
Kepulauan Virgin British 1 547.7 5 2,768.5
Belanda 4 355.2 10 8,336.9
Republik Korea 5 245.1 10 2,495.4

US Dollar - US

Jan-Mac 2019 2018
Country No. Pelaburan Asing (RM juta) No. Pelaburan Asing (RM juta)
Amerika Syarikat
15 2,817.1 18 762.1
Republik Rakyat China 22 1,079.9 40 4,752.0
Singapura 24 545.9 82 443.0
Jepun 5 135.4 63 998.4
Kepulauan Virgin British 1 134.2 5 668.7
Belanda 4 87.1 10 2,013.7
Republik Korea 5 60.1 10 602.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Mac 2019 : US$1 = RM4.08

2018 : US$1 = RM4.18

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - Mac 2019 dan 2018

 

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Mac 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Mac 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Pulau Pinang 41 376.2 8,472.6 8,848.9 108 2,087.6 3,693.4 5,781.0
Kedah 10 187.4 7,398.6 7,586.0 41 759.5 1,626.8 2,386.3
Johor 34 1,424.6 1,005.4 2,430.0 144 6,474.6 24,040.1 30,514.7
Selangor 75 954.1 567.5 1,521.6 241 8,110.4 10,837.0 18,947.4
Perak 13 585.1 849.0 1,434.1 37 949.1 937.8 1,886.9
Sarawak 5 218.9 1,043.9 1,262.8 11 6,400.6 2,259.1 8,659.7
Pahang 11 722.4 244.6 967.0 15 456.5 7,571.9 8,028.4
Sabah 3 527.3 126.7 654.0 13 181.4 45.9 227.3
Negeri Sembilan 12 138.0 412.5 550.6 40 826.4 1,604.4 2,430.8
Terengganu 3 11.7 50.0 61.8 11 320.9 4,582.5 4,903.4
Perlis 1 0.0 53.3 53.3 1 8.0 0.0 8.0
W.P. Kuala Lumpur 3 17.4 0.0 17.4 10 141.4 25.6 167.1
Kelantan 1 5.8 0.0 5.8 6 76.7 24.6 101.2
Melaka 2 3.2 2.1 5.3 42 2,479.3 773.1 3,252.4
W.P. Labuan - - - - 1 81.0 0.0 81.0
Total 214 5,172.2 20,226.3 25,398.5 721 29,353.5 58,022.1 87,375.6

US Dollar - USD

Jan - Mac 2019 2018
Negeri Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Pulau Pinang 41 92.2 2,076.6 2,168.8 108 504.2 892.1 1,396.4
Kedah 10 45.9 1,813.4 1,859.3 41 183.4 393.0 576.4
Johor 34 349.2 246.4 595.6 144 1,563.9 5,806.8 7,370.7
Selangor 75 233.9 139.1 372.9 241 1,959.0 2,617.6 4,576.7
Perak 13 143.4 208.1 351.5 37 229.3 226.5 455.8
Sarawak 5 53.7 255.9 309.5 11 1,546.0 545.7 2,091.7
Pahang 11 177.1 60.0 237.0 15 110.3 1,829.0 1,939.2
Sabah 3 129.2 31.1 160.3 13 43.8 11.1 54.9
Negeri Sembilan 12 33.8 101.1 134.9 40 199.6 387.5 587.2
Terengganu 3 2.9 12.3 15.1 11 77.5 1,106.9 1,184.4
Perlis 1 0.0 13.1 13.1 1 1.9 0.0 1.9
W.P. Kuala Lumpur 3 4.3 0.0 4.3 10 34.2 6.2 40.4
Kelantan 1 1.4 0.0 1.4 6 18.5 5.9 24.5
Melaka 2 0.8 0.5 1.3 42 598.9 186.7 785.6
W.P. Labuan - - - - 1 19.6 0.0 19.6
Total 214 1,267.7 4,957.4 6,225.1 721 7,090.2 14,015.0 21,105.2

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
Jan-Mac 2019 : US$1 = RM4.08

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Mac 2019 dan 2018

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari - Mac 2019 dan 2018

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Mac 2019 2018
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)
Bil. Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Modal Pelaburan
(RM juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

31 216.2 15,401.3 15,617.5 56 467.1 10,712.6 11,179.6

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

10 652.2 2,303.8 2,956.0 30 449.1 4,987.2 5,436.4
Kelengkapan Pengangkutan 11 1,156.8 630.7 1,787.4 61 1,217.9 691.8 1,909.6
Produk Plastik 21 710.4 220.9 931.3 61 682.2 1,182.0 1,864.2
Gas Asli 1 506.8 126.7 633.5 - - - -
Kimia & Produk Kimia 23 225.9 350.0 575.8 68 564.0 4,436.1 5,000.1
Pengilangan Makanan 25 250.3 273.5 523.8 63 1,293.6 514.8 1,808.4

US Dollar - USD

Industri Jan - Mac 2019 2018
Bil. Pelaburan Tempatan (USD juta) Pelaburan Asing (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan (USD juta) Bil. Pelaburan Tempatan (USD juta) Pelaburan Asing (USD juta) Jumlah Modal Pelaburan (USD juta)

Produk Elektronik dan Elektrikal

31 53.0

3,774.8

3,827.8 56 112.8 2,587.6 2,700.4

Kertas, Percetakan dan Penerbitan

10 159.9 564.7 724.5 30 108.5 1,204.6 1,313.1
Kelengkapan Pengangkutan 11 283.5 154.6 438.1 61 294.2 167.1 461.3
Produk Plastik 21 174.1 54.1 228.3 61 164.8 285.5 450.3
Gas Asli 1 124.2 31.1 155.3 - - - -
Kimia & Produk Kimia 23 55.4 85.8 141.1 68 136.2 1,071.5 1,207.7
Pengilangan Makanan 25 61.4 67.0 128.4 63 312.5 124.3 436.8

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.

Jan-Mac 2019 : US$1 = RM4.08

2018 : US$1 = RM4.14

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari-Mac 2019 dan 2018

C  Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI -MAC 2019 & 2018

  Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
Sub Sektor Perkhidmatan Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018
Pertubuhan Global 34 204 111 2,010 0.0 3,080.1 42.2 4,378.3 42.2 7,458.4
Perkhidmatan Sokongan 121 346 620 4,278 467.2 4,381.9 83.7 652.1 550.9 5,034.0
Berstatus MSC 0 107 0 3,339 0.0 729.6 0.0 341.9 0.0 1,071.5
Pengangkutan 1 12 0 0 54.0 578.3 0.0 220.5 54.0 798.9
Hartanah 748 968 NA NA 11,047.4 45,147.5 0.0 2,742.4 11,047.4 47,890.0
Utiliti NA NA 3 10 4,009.8 9,836.1 0.0 0.0 4,009.8 9,836.1
Telekomunikasi** 0 508 NA NA 0.0 8,613.5 0.0 0.0 0.0 8,613.5
Perdagangan Pengedaran 342 1,263 14,034 43,676 442.9 2,409.7 7,796.8 4,847.4 8,239.7 7,257.0
Hotel & Pelancongan 31 63 2,348 4,135 1,815.8 3,925.4 2.3 716.7 1,818.0 4,642.1
Perkhidmatan Kewangan 4 47 13 105 67.9 8,950.9 117.8 744.4 185.7 9,695.3
Perkhidmatan Kesihatan 0 11 0 4,374 0.0 1,647.2 0.0 986.2 0.0 2,633.4
Perkhidmatan Pendidikan 164 704 874 6,837 112.5 682.7 39.7 447.3 152.2 1,130.0
Lain-lain 0 1 0 28 0.0 10.7 0.0 0.0 0.0 10.7
Jumlah 1,445 4,234 18,003 68,792 18,017.6 89,993.5 8,082.4 16,077.2 26,100.1 106,070.7

Nota:
*: Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran.
**: Data telekomunikasi adalah setakat Disember 2018
NA: Perangkaan tidak tersedia
R : Perangkaan disemak semula

D  Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - MAC 2019 & 2018

Sektor Utama Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta) *
Pelaburan Asing   
(RM juta) *
Jumlah Pelaburan
(RM juta) *
Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018 Jan-Mac 2019 2018
Pertanian     4 14 189 287 43.5 68.8 0.0 0.0 43.5 68.8
Pelombongan 13 26 32 59 1,213.5 4,204.0 1,014.7 6,034.2 2,228.2 10,238.1
Komoditi & Perladangan  2 23 26 1,302 140.0 601.8 0.0 0.0 140.0 601.8
Jumlah 19 63 247 1,648 1,396.9 4,874.6 1,014.7 6,034.2 2,411.6 10,908.7

Nota * : Nilai penjumlahan dan peratusan perubahan mungkin berbeza disebabkan pembundaran

E  Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2018 English
Bahasa Malaysia
English
N/A Slaid Pembetangan
2017 English
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia

English

Bahasa Malaysia

Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia N/A
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2018 2019 f
Penduduk 32.4 juta 33.3 juta
KDNK

RM1,431.4 bilion

RM1,530.3 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.8% 6.9%
Pendapatan Per Kapita RM42,937 (USD10,321) RM44,686 (USD10,741)
Kadar Inflasi (CPI)  1.5 - 2.5%  2.5 - 3.5%
Tenaga Buruh

15.3 juta

15.6 juta

Kadar Pengangguran 3.3 % 3.3 %

f: forecast

Kadar Tukaran Asing: USD1 - RM4.16 (Jun 2019)

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/economic-indicators.html

Prestasi Perdagangan Antarabangsa Malaysia

2018 p Jan-Mar 2019 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM998.3 billion

RM236.0 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM 877.8 billion

RM199.1 billion
Produk Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)


 • Produk elektrikal & electronik
 • Produk petroleum
 • Kimia dan produk kimia
 • LNG
 • Minyak Sawit & Produk berasaskan Minyak Sawit
Pasaran Eksport Utama
(Suku Pertama, 2019)
 • Singapura
 • Republik Rakyat China
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Hong Kong SAR
 • Thailand


p: data provisional 

Sumber: Kenyataan Media Matrade

G Facts on Malaysia

Keluasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik

Sebuah persekutuan dengan 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia dan 2 di Malaysia Borneo) dengan 3 wilayah persekutuan (WP Kuala Lumpur, WP Labuan dan WP Putrajaya). Sebagai sebuah persekutuan, tadbir urus negara dibahagikan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri.

Sistem Pemerintahan Raja Berpelembagaan Demokrasi Berparlimen
Ketua Negara DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XVI Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Perdana Menteri YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Populasi 33.3 juta (2019f)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, Iban
Bahasa Utama Bahasa Melayu (Bahasa Rasmi), Bahasa Inggeris, Bahasa Mandarin, Bahasa Tamil
Agama Islam, Budha, Kristian, Hindu
Masa GMT +8 jam Masa Standard Timur AS +13 jam
Iklim Tropika - hangat dan cerah sepanjang tahun. Suhu harian adalah antara 33°C (90°F) pada sebelah petang hingga 22°C (70°F) pada waktu malam.
Matawang Ringgit Malaysia(RM) dibahagikan kepada 100 sen.
Tukaran Asing

Kadar pertukaran ringgit bergerak dalam apungan terurus dengan nilainya ditentukan oleh asas-asas ekonomi.

H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga Februari 2019

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Julai Ogos Sept Oct Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture 0 0                     0
  •      PC2 151 160                     311
  •      PC2-1 24 20                     44
  •      SPM1 57 50                     107
  •      SPM2 2 0                     2
  •      SPM3 21 13                     34
  •      PCServices 11 8                     19
2. e-BizMatch 3 7                     10
3. e-Newsletter 20 13                     33
4. e-Recruitment 397 170                     567
5. APR e-Survey 144 33                     177
  Jumlah 830 474                     1,304
Tarikh Dikemaskini : Rabu 17 Julai 2019