TERKINI
Logo

Fakta dan Angka

 

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN YANG DILULUSKAN BAGI SEKTOR PERKILANGAN, PERKHIDMATAN DAN SEKTOR UTAMA, 2016 & 2015

Ringkasan/Sektor Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik  
(RM juta)
Pelaburan Asing   
(RM juta)
Jumlah Pelaburan  
(RM juta)
2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015
Sektor Utama 40 57 836 1,556 4,901.8 2,010.2 3,303.6 1,776.4 8,205.4 3,786.6
Sektor Perkilangan 733 680 64,120 66,494 31,075.3 52,751.4 27,417.4 21,941.6 58,492.7 74,693.1
Sektor Perkhidmatan 4,199 4,470 88,108 112,194 112,880.9 102,124.2 28,329.5 12,424.2 141,210.4 114,548.4
Jumlah 4,972 5,207 153,064 180,244 148,858.0 156,885.8 59,050.5 36,142.2 207,908.5 193,028
B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, 2016 dan 2015

Ringgit Malaysia - RM

2016 2015
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah

Bilangan

340

393

733

384

296

680

Peluang Pekerjaan

34,066

30,054

64,120

37,233

29,261

66,494

Jumlah Modal Pelaburan (RM Juta)

27,740.5

30,752.3

58,492.7

60,239.4

14,453.7

74,693.1

- Domestik

17,397.2

13,678.1

31,075.3

48,597.2

4,154.2

52,751.4

- Asing

10,343.3

17,074.2

27,417.5

11,642.1

10,299.5

21,941.6

US Dollar - USD

2016 2015
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah

Bilangan

340

393

733

384

296

680

Peluang Pekerjaan

234,066

30,054

64,120

37,233

29,261

66,494

Jumlah Modal Pelaburan (RM Juta)

6,178.3

6,849.1

13,027.3

14,041.8

3,369.2

17,411.0

- Domestik

3,874.7

3,046.3

6,921.0

11,328.0

968.3

12,296.4

- Asing

2,303.6

3,802.7

6,106.3

2,713.8

2,400.8

5,114.6

Penjumlahan mungkin tidak tepat disebabkan oleh masalah penggenapan

2016 : US$1 = RM4.49 

2015 : US$1 = RM4.29

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negara Utama, 2016 dan 2015

Ringgit Malaysia - RM

2016 2015
Negara No. Pelaburan Asing       (RM) No. Pelaburan Asing       (RM)

China

33

4,774,818,871

17

1,872,018,445

Netherlands

18

3,216,403,728

9

976,508,500

Germany

21

2,645,257,725

22

1,160,767,934

United Kingdom

13

2,574,832,673

11

146,886,472

Korea,Rep.

8

2,169,041,250

22

1,353,410,002

Singapore

96

2,113,765,573

87

1,394,761,009

Japan

53

1,861,739,029

60

4,009,336,753

US Dollar - US

2016 2015
Negara No. Pelaburan Asing       (RM) No. Pelaburan Asing       (RM)

China

33 1,063,434,047

17

436,367,936

Netherlands

18 716,348,269

9

227,624,359

Germany

21 589,144,259

22

270,575,276

United Kingdom

13 573,459,393

11

34,239,271

Korea,Rep.

8 483,082,684

22

315,480,187

Singapore

96 470,771,843

87

325,119,116

Japan

53 414,641,209

60

934,577,332

2016 : US$1 = RM4.49
2015 : US$1 = RM4.29

Projek Perkilangan diluluskan Mengikut Negeri, 2016 dan 2015

Ringgit Malaysia - RM

2016 2015
Negeri No. Pelaburan Domestik   
(RM)
Pelaburan Asing    

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan    
(RM)
No. Pelaburan Domestik    
(RM)
Pelaburan Asing    
(RM)
Jumlah Modal Pelaburan   
(RM)

Johor D.T.

165 15,215,538,019 11,195,039,986 26,410,578,005

137

27,961,260,533

3,141,061,367

31,102,321,900

Selangor D.E.

242 4,529,119,807 3,351,647,567 7,880,767,374

222

4,182,475,177

3,781,323,683

7,963,798,860

Sarawak

13 2,463,576,686 2,171,730,846 4,635,307,532

22

11,188,853,234

628,057,641

11,816,910,875

Pulau Pinang

106 1,236,973,529 3,056,916,908 4,293,890,437

107

2,225,612,058

4,498,734,915

6,724,346,973

Perak D.R.

55 2,843,925,353 1,102,246,895 3,946,172,248

32

527,469,892

3,359,897,880

3,887,367,772

Kedah D.A.

35 615,397,441 1,567,856,898 2,183,254,339

49

473,938,934

882,614,767

1,356,553,701

Sabah

19 1,644,530,791 493,576,189 2,138,106,980

10

90,855,491

257,368,284

348,223,775

Terengganu D.I.

5 743,533,720 1,368,716,280 2,112,250,000

11

87,201,734

1,312,900,000

1,400,101,734

Negeri Sembilan D.K.

33 288,749,372 1,628,739,875 1,917,489,247

35

540,167,870

1,169,264,718

1,709,432,588

Melaka

23 679,280,110 675,495,170 1,354,775,280

28

4,786,627,570

2,072,378,184

6,859,005,754

Pahang D.M.

19 385,016,257 498,095,003 883,111,260

17

330,932,078

830,346,126

1,161,278,204

Kelantan D.N.

5 238,210,425 276,079,000 514,289,425

6

348,522,833

5,160,000

353,682,833

W.P. - Kuala Lumpur

12 179,937,310 9,029,398 188,966,708

2

1,511,271

2,540,253

4,051,524

W.P.- Labuan

1 11,485,467 22,295,318 33,780,785

1

2,900,000

-

2,900,000

Perlis I.K.

- - - -

1

3,109,215

0

3,109,215

TOTAL

733 31,075,274,288 27,417,465,332 58,492,739,620

680

52,751,437,890

21,941,647,818

74,693,085,708

US Dollar - USD

Jan - Sept 2016 2015
Negeri No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    

(USD)

Jumlah Modal Pelaburan    
(USD)
No. Pelaburan Domestik    
(USD)
Pelaburan Asing    
(USD)
Jumlah Modal Pelaburan   
(USD)

Johor D.T.

165 3,388,761,251 2,493,327,391 5,882,088,643

137

6,517,776,348

732,182,137

7,249,958,485

Selangor D.E.

242 1,008,712,652 746,469,391 1,755,182,043

222

974,935,939

881,427,432

1,856,363,371

Sarawak

13 548,680,776 483,681,703 1,032,362,479

22

2,608,124,297

146,400,383

2,754,524,679

Pulau Pinang

106 275,495,218 680,827,819 956,323,037

107

518,790,689

1,048,656,157

1,567,446,847

Perak D.R.

55 633,390,947 245,489,286 878,880,233

32

122,953,355

783,192,979

906,146,334

Kedah D.A.

35 137,059,564 349,188,619 486,248,182

49

110,475,276

205,737,708

316,212,984

Sabah

19 366,265,210 109,927,882 476,193,091

10

21,178,436

59,992,607

81,171,043

Terengganu D.I.

5 165,597,710 304,836,588 470,434,298

11

20,326,745

306,037,296

326,364,041

Negeri Sembilan D.K.

33 64,309,437 362,748,302 427,057,739

35

125,913,256

272,555,878

398,469,135

Melaka

23 151,287,330 150,444,359 301,731,688

28

1,115,764,002

483,071,838

1,598,835,840

Pahang D.M.

19 85,749,723 110,934,299 196,684,022

17

77,140,345

193,553,876

270,694,220

Kelantan D.N.

5 53,053,547 61,487,528 114,541,075

6

81,240,754

1,202,797

82,443,551

W.P. - Kuala Lumpur

12 40,075,125 2,011,002 42,086,127

2

352,278

592,134

944,411

W.P.- Labuan

1 2,558,010 4,965,550 7,523,560

1

675,991

-

675,991

Perlis I.K.

- - - -

1

724,759

0

724,759

TOTAL

733 6,920,996,501 6,106,339,718 13,027,336,218

680

12,296,372,469

5,114,603,221

17,410,975,690

2016 : US$1 = RM4.49 

2015 : US$1 = RM4.29

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri, 2016 dan 2015

Ringgit Malaysia - RM

Industri 2016 2015
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)

Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia)

18 10,319,834,466 5,599,563,148 15,919,397,614

12

25,112,906,703

1,862,437,397

26,975,344,100

Produk Elektronik & Elektrikal

107 1,294,375,818 7,943,314,910 9,237,690,728

93

722,129,017

8,203,631,376

8,925,760,393

Barangan Logam Asas

19 2,732,470,130 2,249,576,292 4,982,046,422

28

929,879,609

2,679,816,139

3,609,695,748

Kelengkapan Pengangkutan

68 3,064,150,360 1,690,979,394 4,755,129,754

55

6,002,284,802

506,634,059

6,508,918,861

Gas Asli

1 3,657,200,000 0 3,657,200,000

1

10,410,640,000

0

10,410,640,000

Pengilangan Makanan

58 2,065,068,784 1,273,014,685 3,338,083,469

51

2,057,413,978

590,471,470

2,647,885,448

Kimia & Barangan Kimia

69 1,661,366,118 1,390,087,366 3,051,453,484

50

1,086,540,714

1,195,820,572

2,282,361,286

US Dollar - USD

Industri 2016 2015
Bil. Pelaburan Domestik       (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan (USD) Bil. Domestic Investment (USD) Pelaburan Asing       (USD) Jumlah Modal Pelaburan       (USD)

Produk Petroleum (Termasuk Petrokimia)

18 2,298,404,113 1,247,118,741 3,545,522,854

12

5,853,824,406

434,134,591

6,287,958,998

Produk Elektronik & Elektrikal

107 288,279,692 1,769,112,452 2,057,392,144

93

168,328,442

1,912,268,386

2,080,596,828

Barangan Logam Asas

19 608,567,958 501,019,219 1,109,587,176

28

216,755,154

624,665,767

841,420,920

Kelengkapan Pengangkutan

68 682,438,833 376,610,110 1,059,048,943

55

1,399,133,986

118,096,517

1,517,230,504

Gas Asli

1 814,521,158 0 814,521,158

1

2,426,722,611

0

2,426,722,611

Pengilangan Makanan

58 459,926,233 283,522,202 743,448,434

51

479,583,678

137,639,037

617,222,715

Kimia & Barangan Kimia

69 370,014,726 309,596,295 679,611,021

50

253,272,894

278,746,054

532,018,948

2016 : US$1 = RM4.49 

2015 : US$1 = RM4.29

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM PELBAGAI SUB-SEKTOR PERKHIDMATAN, 2016 & 2015

Sub Sektor Perkhidmatan Bilangan Potensi Pekerjaan Pelaburan Domestik (RM juta) Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
2016 2015 2016 2015 2016 2015  2016 2015 2016 2015
Global Establishments 211 224 2,611 4,217 1,563.7 4,362.1 12,534.7 3,860.2 14,098.4 8,222.2
Support Services 258 251 3,120 2,605 8,447.4 2,978.8 988.0 702.0 9,435.4 3,680.8
MSC Status 336 249 18,171 12,853 3,533.5 2,501.5 2,897.0 2,068.1 6,430.5 4,569.7
Transport 14 57 280 513 1,837.5 15,857.8 33.2 125.4 1,870.7 15,983.1
Real Estate 680 911 0 NA 62,502.0 26,255.9 1,584.4 639.2 64,086.4 26,895.1
Utilities NA NA 0 7 10,576.8 11,706.6 0.0 0.0 10,576.8 11,706.6
Telecommunications* 420 620 0 NA 5,946.2 8,939.6 0.0 0.0 5,946.2 8,939.6
Distributive Trade 1,449 1,317 52,052 72,349 3,575.2 4,218.5 5,687.0 2,593.6 9,262.2 6,812.1
Hotel &Tourism 97 118 6,217 7,242 3,363.0 4,932.6 1,317.4 480.0 4,680.4 5,412.6
Financial Services 43 48 74 140 10,614.1 14,142.6 3,073.7 1,228.8 13,687.8 15,371.4
Health Services 4 26 266 6,765 184.7 3,669.6 3.8 9.4 188.5 3,679.0
Education Services 669 621 4,683 3,792 417.0 1,122.1 155.1 440.2 572.1 1,562.4
Bionexus Status & Software 18 28 634 1,711 319.8 1,436.4 55.2 277.3 375.0 1,713.7
Total 4,199 4,470 88,108 112,194 112,880.9 102,124.2 28,329.5 12,424.2 141,210.4 114,548.4
Note NA : Data not available
* : Data for telecommunications is only up to September 2016 
D Data Pelaburan (Sektor Utama)
PELABURAN SWASTA DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, 2016 & 2015
Sektor Utama 
Bilangan Peluang Pekerjaan Pelaburan Domestik 
(RM Juta)
Pelaburan Asing
(RM Juta)
Jumlah Pelaburan   
(RM Juta)
2016 2015 2016 2015  2016 2015 2016 2015  2016 2015
Pertanian     16 27 529 929 69.4 260.9 0.0 0.2 69.42 261.2
Pelombongan 19 26 68 456 4,289.7 1,166 3,303.6 1,674.2 7,593.3 2,813.2
Komoditi & Perladangan  5 4 239 471 542.7 583.3 0.0 128.9 542.7 712.2
Jumlah 40 57 836 1,556 4,901.8 2,010.2 3,303.6 1,776.4 8,205.4 3786.6
F Perangkaan Penting Ekonomi

2015 p 2016 f
Penduduk 31.0 Juta 31.4 Juta
KDNK

RM1,063.5 bilion

RM1,148 bilion

Pertumbuhan KDNK 4.5 - 5.5 % 4.0 - 5.0 %
Pendapatan Per Kapita RM36,397

(US$9,488)

RM38,438

(US$10,020)

Kadar Inflasi (CPI) 1.9 % 2.0-3.0 %
Tenaga Buruh

14.1 juta orang

-

Kadar Pengangguran 3.1 % 2.9 %
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM779.50 bilion*

RM770.4 bilion

Jumlah Import (c.i.f)

RM685.65 bilion*

RM697.2 bilion
Produk Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)

 • Produk Elektrikal dan elektronik
 • Kimia dan Produk Kimia
 • Produk Petroleum
 • Gas Asli Cecair (LNG)
 • Minyak Sawit dan Produk Berasaskan Sawit
 • Mesin, Peralatan dan Komponen
Pasaran Eksport Utama*
(Jan - Dis 2015)
 • Singapura
 • Republik Rakyat Cina
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

p: preliminary
f: forecast

Kadar Tukaran Wang : berdasarkan purata kadar pertukaran wang US$ pada bulan April 2016 (US$1=RM3.836)


Sources:

1. Kementerian Kewangan - Laporan Ekonomi 2015/2016

2.* Kenyataan Media Matrade: Malaysia - Prestasi Perdagangan 2015

G Fakta Mengenai Malaysia

Keluasan Kawasan 330,000 kilometer persegi (127,000 batu persegi)
Struktur Politik Persekutuan terdiri daripada 13 negeri (11 di Semenanjung Malaysia and 2 di Malaysia Borneo) dan 3 Wilayah Persekutuan. Sebagai sebuah Persekutuan, tadbir urus negara ini dibahagikan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri.
Sistem Kerajaan Demokrasi berparlimen dengan Raja berperlembagaan
Ketua Negara DYMM Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdul Halim Mu'adzam Shah
Perdana Menteri YAB Dato' Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak
Populasi 31.4 juta (2016)
Kumpulan Etnik Utama Melayu, Cina, India, Kadazan, dan Iban
Bahasa Utama Bahasa Malaysia (bahasa rasmi), Inggeris, Mandarin, Tamil
Agama Islam, Buddha, Kristian, Hindu
Masa GMT + 8 jam US Eastern Standard Time + 13 jam
Iklim Tropika – panas dan cerah sepanjang tahun Suhu harian antara 33˚C (90˚F) pada waktu tengah hari hingga 22˚C (70˚F) pada waktu malam
Matawang Ringgit Malaysia (RM) dibahagikan kepada 100 sen
Pertukaran Matawang Kadar pertukaran Ringgit beroperasi mengikut rejim terapung yang terurus bersandarkan sekumpulan matawang berwajaran perdagangan.
H Aplikasi Atas Talian

Statistik Bilangan Permohonan melalui Aplikasi atas Talian bagi Bulan Januari hingga Julai 2017

No. Aplikasi Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Jumlah
1 Manufacturing e-ML
-
-
-
-
-
-
-
-
2 e-Tariff
-
-
-
-
-
-
-
-
• PC1 for Agriculture 0 0 0 0 0 0 0 0
• PC2, PC2-1, PC2A 158 216 168 157 167 125 211 1,202
• PC Services 2 7 12 11 6 6 11 55
• e-Declaration 3 6 8 8 9 2 5 41
3 e-BizMatch 1 6 0 0 3 1 3 14
4 e-Newsletter 18 19 43 26 20 19 24 169
5 e-Recruitment 404 285 343 278 354 352 465 2,481
6. APR e-Survey 90 39 25 14 14 15 5 202
Jumlah
676 578 599 494 573 520 724 4,164

Nota: Statistik ini dikemaskinikan setiap bulan

Tarikh Dikemaskini : Khamis 21 September 2017