Logo

Fakta dan Angka

 

e-stats latest volume

A Data Pelaburan (Keseluruhan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR-SEKTOR EKONOMI TERPILIH, JANUARI-JUN 2018 & 2017

Ringkasan Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017
Sektor Utama 34 48 1,039 930 3,801.3 8,049.4 5,333.1 4,368.4 9,134.4 12,417.8
Sektor Perkilangan 287 687 25,165 56,421 5,024.4 42,141.8 15,237.8 21,543.0 20,262.2 63,684.8
Sektor Perkhidmatan 2,025 4,873 33,977 82,150 44,921.2 96,032.0 5,967.8 28,506.8 50,889.0 124,538.8
Jumlah 2,346 5,608 60,181 139,501 53,746.9 146,223.2 26,538.6 54,418.2 80,285.5 200,641.4

Nota (R) : Angka yang Disemak Semula

B Data Pelaburan (Sektor Perkilangan)
Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - Jun 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 154 133 287 327 360 687
Peluang Pekerjaan 16,930 8,235 25,165 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
15,023.2 5,239.0 20,262.2 39,493.5 24,191.3 63,684.8
- Domestik 2,823.8 2,200.6 5,024.4 31,804.7 10,337.1 42,141.8
- Asing 12,199.4 3,038.4 15,237.8 7,688.8 13,854.1 21,543.0

US Dollar - USD

Jan - Jun 2018 2017
Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah

Baru Pembesaran/Pelbagaian Jumlah
Bilangan 154 133 287 327 360 687
Peluang Pekerjaan 16,930 8,235 25,165 29,775 26,646 56,421
Jumlah Modal Pelaburan
(RM Juta)
3,718.6 1,296.8 5,015.4 9,727.5 5,958.4 15,685.9
- Domestik 699.0 544.7 1,243.7 7,833.7 2,546.1 10,379.8
- Asing 3,019.7 752.1 3,771.7 1,893.8 3,412.4 5,306.1

Penjumlahan jumlah mungkin tidak tepat disebabkan oleh kesukaran penggenapan

2018 : US$1 = RM4.04

2017 : US$1 = RM4.06 

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan, Januari - Jun 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - Jun 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2018 2017
Negara Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Republik Rakyat China (RRC) 17 6,557.6 21 3,854.5
Republik Korea 5 2,415.3 8 659.3
Jepun 25 1,558.7 41 1,310.7
Singapura 29 841.5 100 2,307.0
Perancis 4 591.1 4 414.1
Indonesia 5 578.1 1 0.5
Hong Kong 5 467.4 10 1,494.5

US Dollar - US

Jan - Jun 2018 2017
Negara Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Bil. Pelaburan Asing
(RM)
Republik Rakyat China (RRC) 17 1,623.2 21 949.4
Republik Korea 5 597.9 8 162.4
Jepun 25 385.8 41 322.8
Singapura 29 208.3 100 568.2
Perancis 4 146.3 4 102.0
Indonesia 5 143.1 1 0.1
Hong Kong 5 115.7 10 368.1

2018 : US$1 = RM4.06

2017 : US$1 = RM4.04

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negara Utama, Januari - Jun 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Jun 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Jan - Jun 2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Terengganu 4 35.8 4,163.6 4,199.4 4 37.5 35.6 73.1
Pahang 7 70.7 3,723.8 3,794.5 19 2,138.9 823.1 2,962.0
Selangor 83 1,524.6 1,571.3 3,095.8 202 3,427.6 2,164.9 5,592.5
Sarawak 4 45.7 2,238.8 2,284.4 20 10,182.9 351.5 10,534.4
Pulau Pinang 50 1,268.3 716.1 1,984.4 120 2,271.4 8,540.5 10,811.9
Johor 52 580.7 1,112.9 1,693.6 146 16,825.1 5,102.7 21,927.8
Negeri Sembilan 20 492.1 1,108.1 1,600.2 28 382.3 724.1 1,106.5
Kedah 22 288.2 482.9 771.2 41 1,374.9 1,160.1 2,535.0
Perak 16 315.4 49.1 364.5 45 1,673.1 334.0 2,007.1
Melaka 17 203.8 14.8 218.6 37 2,396.9 2,257.8 4,654.7
W.P. Labuan 1 81.0 0.0 81.0 - - - -
Sabah 4 49.6 19.8 69.5 14 740.2 45.0 785.2
Kelantan 3 51.6 10.9 62.5 1 4.2 0.0 4.2
W.P. Kuala Lumpur 4 16.9 25.6 42.5 7 161.9 3.6 165.5
Perlis - - - - 3 525.0 0.0 525.0
Jumlah 287 5,024.4 15,237.8 20,262.2 687 42,141.8 21,543.0 63,684.8

US Dollar - USD

Jan - Jun 2018 2017
Negeri Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Terengganu 4 8.9 1,030.6 1,039.5 4 9.2 8.8 18.0
Pahang 7 17.5 921.7 939.2 19 526.8 202.7 729.6
Selangor 83 377.4 388.9 766.3 202 844.2 533.2 1,377.5
Sarawak 4 11.3 554.2 565.5 20 2,508.1 86.6 2,594.7
Pulau Pinang 50 313.9 177.3 491.2 120 559.5 2,103.6 2,663.0
Johor 52 143.7 275.5 419.2 146 4,144.1 1,256.8 5,400.9
Negeri Sembilan 20 121.8 274.3 396.1 28 94.2 178.4 272.5
Kedah 22 71.3 119.5 190.9 41 338.6 285.7 624.4
Perak 16 78.1 12.1 90.2 45 412.1 82.3 494.4
Melaka 17 50.4 3.7 54.1 37 590.4 556.1 1,146.5
W.P. Labuan 1 20.1 0.0 20.1 - - - -
Sabah 4 12.3 4.9 17.2 14 182.3 11.1 193.4
Kelantan 3 12.8 2.7 15.5 1 1.0 0.0 1.0
W.P. Kuala Lumpur 4 4.2 6.3 10.5 7 39.9 0.9 40.8
Perlis - - - - 3 129.3 0.0 129.3
Jumlah 287 1,243.7 3,771.7 5,015.4 687 10,379.8 5,306.1 15,685.9

2018 : US$1 = RM4.04

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Negeri, Januari - Jun 2018 dan 2017

Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari - Jun 2018 dan 2017

Ringgit Malaysia - RM

Industri Jan - Jun 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM) Bil. Pelaburan Domestik       (RM) Pelaburan Asing       (RM) Jumlah Modal Pelaburan       (RM)
Produk Logam Asas 13 236.1 5,658.8 5,894.9 15 171.4 11.8 183.2
Produk Getah 10 143.8 3,480.9 3,624.8 19 850.2 380.8 1,231.0
Kimia dan Produk Kimia 29 145.2 2,205.9 2,351.1 65 1,728.1 2,420.4 4,148.5
Jentera dan Kelengkapan 48 718.8 593.3 1,312.0 77 1,431.3 755.0 2,186.3
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 3 486.0 739.0 1,225.0 9 16,310.8 340.2 16,651.1
Kelengkapan Pengangkutan 26 652.0 435.6 1,087.5 79 3,346.2 1,502.3 4,848.5
Produk Plastik 24 349.0 642.9 991.9 33 306.5 407.7 714.2

US Dollar - USD

Industri Jan - Jun 2018 2017
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Bil. Pelaburan Domestik
(RM)
Pelaburan Asing

(RM)

Jumlah Modal Pelaburan
(RM)
Produk Logam Asas 13 58.4 1,400.7 1,459.1 15 42.2 2.9 45.1
Produk Getah 10 35.6 861.6 897.2 19 209.4 93.8 303.2
Kimia dan Produk Kimia 29 35.9 546.0 581.9 65 425.6 596.2 1,021.8
Jentera dan Kelengkapan 48 177.9 146.8 324.8 77 352.5 186.0 538.5
Produk Petroleum (termasuk Petrokimia) 3 120.3 182.9 303.2 9 4,017.4 83.8 4,101.2
Kelengkapan Pengangkutan 26 161.4 107.8 269.2 79 824.2 370.0 1,194.2
Produk Plastik 24 86.4 159.1 245.5 33 75.5 100.4 175.9

2018 : US$1 = RM4.04

2017 : US$1 = RM4.06

Muat Turun PDF >> Projek Perkilangan Diluluskan Mengikut Industri Utama, Januari - Jun 2018 dan 2017

C Data Pelaburan (Sektor Perkhidmatan)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR PERKHIDMATAN, JANUARI - JUN 2018 & 2017

Ringkasan Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Sektor Perkhidmatan Jan-Jun 
2018
2017 Jan-Jun 
2018
2017 Jan-Jun 
2018
2017 Jan-Jun 
2018
2017 Jan-Jun 
2018
2017
Pertubuhan Global 100 224 791 1,975 468.8 760.0 275.9 12,932.4 744.7 13,692.4
Perkhidmatan Sokongan 137 194 1,378 5,040 3,626.8 3,201.5 873.0 1,579.8 4,499.7 4,781.3
Berstatus MSC 107 315 3,339 16,278 755.7 2,716.0 353.6 3,436.4 1,109.3 6,152.4
Pengangkutan 6 16 0 434 246.0 4,277.3 77.1 237.6 323.0 4,515.0
Hartanah 656 973 NA NA 27,119.2 43,214.7 1,427.6 2,452.8 28,546.8 45,667.5
Utiliti NA NA 8 27 2,929.3 8,456.6 0.0 0.0 2,929.3 8,456.6
Telekomunikasi* 126 562 NA NA 1,348.0 9,705.2 0.0 0.0 1,348.0 9,705.2
Perdagangan Pengedaran 551 1,752 19,487 47,634 615.7 3,449.4 2,128.2 5,967.8 2,743.9 9,417.1
Hotel & Pelancongan 22 70 1,526 5,107 1,019.3 8,933.7 364.2 355.0 1,383.6 9,288.7
Perkhidmatan Kewangan 25 44 43 104 5,402.6 10,364.6 357.9 1,423.4 5,760.5 11,788.0
Perkhidmatan Kesihatan 7 3 2,549 392 1,051.3 374.8 76.0 70.3 1,127.3 445.2
Perkhidmatan Pendidikan 288 711 4,856 4,866 338.6 442.3 34.3 50.8 373.0 493.1
Status Bionexus & Perisian 0 9 0 293 0.0 135.9 0.0 0.6 0.0 136.5
Jumlah 2,025 4,873 33,977 82,150 44,921.2 96,032.0 5,967.8 28,506.8 50,889.0 124,538.8

Note NA : Data tidak Boleh Didapati 
* : Data Telekomunikasi adalah Setakat Mac 2018 

Nota (R) : Angka yang Disemak Semula

D Data Pelaburan (Sektor Utama)

PELABURAN SWASTA YANG DILULUSKAN DALAM SEKTOR UTAMA, JANUARI - JUN 2018 & 2017

Sektor Utama Bilangan Projek Peluang Pekerjaan Pelaburan Tempatan
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017 Jan-Jun 2018 2017
Pertanian     11 12 221 305 38.7 44.9 0.0 0.0 38.7 44.9
Pelombongan 16 32 18 243 3,450.8 7,332.4 5,333.1 4,368.4 8,783.9 11,700.9
Komoditi & Perladangan  7 4 800 382 311.8 672.0 0.0 0.0 311.8 672.0
Jumlah 34 48 1,039 930 3,801.3 8,049.4 5,333.1 4,368.4 9,134.4 12,417.8
E Prestasi Pelaburan Malaysia

Muat Turun Versi PDF
Tahun Kenyataan Media Laporan/ Infografik / Slaid Pembentangan 
2017 English
Bahasa Malaysia
Jualan Atas Talian
N/A Slaid Pembentangan
Q3/2017 English N/A N/A N/A N/A
1H 2017 English
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2016 English
Bahasa Malaysia English

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q2/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
Q1/2016 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia N/A N/A N/A
2015 Bahasa Inggeris  Bahasa Malaysia
Bahasa Inggeris

Bahasa Malaysia

Slaid Pembentangan
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Keseluruhan)
N/A N/A N/A
Q3/2015 Bahasa Inggeris (Perkilangan) N/A N/A N/A
1H2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
Q1/2015 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2014 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Infographic Slaid Pembentangan
2013 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia English Bahasa Malaysia Slaid Pembentangan
Q3/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A N/A
Q2/2013 Bahasa Inggeris
N/A N/A N/A N/A
Q1/2013 Bahasa Inggeris N/A N/A N/A Slaid Pembentangan
2012 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2011 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Bahasa Malaysia
Slaid Pembentangan
2010 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
N/A N/A N/A
2009 Bahasa Inggeris
Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2008 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Corrigendum
Bahasa Malaysia
N/A
2007 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English 
Bahasa Malaysia
N/A
2006 Bahasa Inggeris Bahasa Malaysia
English
Lampiran
Bahasa Malaysia
N/A
F Penunjuk Ekonomi Utama

2017 2018 f
Penduduk 32.0 Juta 32.9 Juta
KDNK

RM1,174.3 bilion

RM1,228.8 bilion

Pertumbuhan KDNK 5.9% 5.4%
Pendapatan Per Kapita RM40,093  
(USD9,556)

RM42,777  
(USD9,840)

Kadar Inflasi (CPI) 3.7% 2.5 - 3.5%
Tenaga Buruh

14.9 million

NA

Kadar Pengangguran 3.4% 3.3%

f: forecast
p: provisional data
NA: Not Available

Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia

Untuk maklumat terkini, layari http://www.treasury.gov.my/index.php/en/economy/key-economic-indicator.html

Malaysia's External Trade Performance

2017 f Jan - July 2018 p
Jumlah Eksport (f.o.b)

RM935.4 billion

RM568.7 billion

Jumlah Import (c.i.f)

RM836.4 billion

RM499.9 billion
Produk Eksport Utama


 • Electrical and Electronic Products
 • Petroleum Products
 • Chemicals & Chemical Products
 • Crude petroleum
 • Manufacturer of metal
Pasaran Eksport Utama
 • China
 • Singapura
 • Hong Kong SAR
 • Amerika Syarikat
 • Jepun
 • Thailand

f: final
p: provisional data
NA: Not Available

Sumber: Malaysia External Trade Development Corporation (Matrade)
- Matrade's Press Release: Malaysia's Trade Performance for the month of July and the period of January-July 2018

 

G Fakta Mengenai Malaysia

Total Area 330,000 square kilometres (127,000 square miles)
Political Structure A federation with 13 states (11 in peninsular Malaysia and 2 in Malaysian Borneo) and 3 federal territories. As a federation, the governance of the country is divided between the federal and the state governments
System of Government Parliamentary democracy with a constitutional monarch
Head of State DYMM Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong XV Sultan Muhammad V
Prime Minister YAB Tun Dr Mahathir Mohamad
Population 32.0 Juta (2017)
Major Ethnic Groups Malays, Chinese, Indian, Kadazans, Ibans
Major Languages Bahasa Malaysia (official language), English, Mandarin, Tamil
Major Religions Islam, Budhism, Christianity, Hinduism
Time GMT +8 hours US Eastern Standard Time +13 hours
Climate Tropical - warm and sunny throughout the year. Daily temparatures range from 33°C (90°F) in the afternoon to 22°C (70°F) during the night.
Currency Ringgit Malaysia(RM) which is divided into 100 sen.
Exchange Rate The ringgit exchange rate operates on a managed-float regime against a trade-weighted basket of currencies.
H Statistik Permohonan Atas Talian

Jumlah Permohonan Atas Talian yang Diterima pada Bulan Januari hingga September 2018

Bil. Aplikasi Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1. e-Tariff                          
  •      PC1 for Agriculture 0 0 0 1 0 0 1 0 0       2
  •      PC2 162 154 177 169 142 109 163 149 110       1335
  •      PC2-1 21 20 21 29 16 20 28 28 17       200
  •      SPM1 44 22 19 17 22 10 2 13 14       163
  •      SPM2 0 1 0 2 0 0 0 0 0       3
  •      PCServices 4 4 7 7 6 5 16 4 4       57
2. e-BizMatch 5 2 2 7 6 0 2 1 1       26
3. e-Newsletter 14 1 6 9 9 12 14 10 14       89
4. e-Recruitment 353 371 359 461 310 161 263 181 297       2756
5. APR e-Survey 684 187 70 65 13 236 0 0 1044       2299
  Jumlah 1,287 762 661 767 524 553 489 386 1,501       6,930

Nota: Data statisik di atas dikemas kini secara bulanan.

Tarikh Dikemaskini : Selasa 11 Disember 2018