TERKINI
Logo

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

 • Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

  • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
  • Lesen Pengilang
   • Normal Track - 4 minggu
   • Fast Track - 7 hari bekerja
  • Insentif - 6 minggu
  • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
  • Hab Prinsipal - 6 minggu
  • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH OKTOBER 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 48 100.00% 0 0.00% 48 100.00%
  Normal Track 4 weeks 40 100.00% 0 0.00% 40 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 142 100.00% 0 0.00% 142 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 194 100.00% 0 0.00% 194 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  Normal Track 4 weeks 43 100.00% 0 0.00% 43 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH SEPTEMBER 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
  Normal Track 4 weeks 32 100.00% 0 0.00% 32 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 84 100.00% 0 0.00% 84 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 160 100.00% 0 0.00% 160 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 2 100.00% 1 33.33% 3 66.67%
  Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH OGOS 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 63 100.00% 0 0.00% 63 100.00%
  Normal Track 4 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 157 100.00% 0 0.00% 157 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 199 100.00% 0 0.00% 199 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 8 100.00% 1 11.11% 9 88.89%
  Normal Track 4 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 22 100.00% 0 0.00% 22 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JULAI 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 16 100.00% 0 0.00% 16 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 47 100.00% 0 0.00% 47 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 139 100.00% 0 0.00% 139 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 12 100.00% 2 6.67% 14 85.71%
  Normal Track 4 weeks 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JUN 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 41 100.00% 0 0.00% 37 100.00%
  Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 20 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 28 100.00% 0 0.00% 62 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 2 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 4 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 154 100.00% 0 0.00% 202 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 11 100.00% 1 6.67% 15 93.33%
  Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH MEI 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 41 100.00% 0 0.00% 41 100.00%
  Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 28 100.00% 0 0.00% 28 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 2 100.00% 0 0.00% 2 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 154 100.00% 0 0.00% 154 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 11 100.00% 0 0.00% 11 100.00%
  Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH APRIL 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 46 100.00% 0 0.00% 46 100.00%
  Normal Track 4 weeks 24 100.00% 0 0.00% 24 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 28 100.00% 0 0.00% 28 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 9 100.00% 0 0.00% 9 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 188 100.00% 0 0.00% 188 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 9 100.00% 0 0.00% 9 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH MAC 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 40 100.00% 0 0.00% 40 100.00%
  Normal Track 4 weeks 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 42 100.00% 0 0.00% 42 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 244 100.00% 0 0.00% 244 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  Normal Track 4 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 26 100.00% 0 0.00% 26 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH FEBRUARI 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
  Normal Track 4 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 24 100.00% 0 0.00% 24 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 70 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 162 100.00% 0 0.00% 162 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  Normal Track 4 weeks 9 100.00% 0 0.00% 9 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JANUARI 2017
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 28 100.00% 0 0.00% 28 100.00%
  Normal Track 4 weeks 14 100.00% 0 0.00% 14 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 35 100.00% 0 0.00% 35 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 3 100.00% 0 0.00% 3 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 139 100.00% 0 0.00% 139 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 8 100.00% 0 0.00% 8 100.00%
  Normal Track 4 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%

  Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

  Sebelumnya

  e-Perkhidmatan

  Fungsi MIDA

  Seterusnya

  Pengurusan MIDA

  Direktori Staf

  Tarikh Dikemaskini : Rabu 21 Februari 2018