Logo

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

 • Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

  • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
  • Lesen Pengilang
   • Normal Track - 4 minggu
   • Fast Track - 7 hari bekerja
  • Insentif - 6 minggu
  • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
  • Hab Prinsipal - 6 minggu
  • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JUN 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 26 89.66% 3 10.34% 29 100.00%
  Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 244 99.59% 1 0.41% 245 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 31 96.88% 1 3.13% 32 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 19 100.00% 0 0.00% 19 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH MEI 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 38 100.00% 0 0.00% 38 100.00%
  Normal Track 4 weeks 27 100.00% 0 0.00% 27 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 111 100.00% 0 0.00% 111 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 22 88.00% 3 12.00% 25 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 17 100.00% 0 0.00% 17 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH APRIL 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 43 100.00% 0 0.00% 43 100.00%
  Normal Track 4 weeks 18 100.00% 0 0.00% 18 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 5 100.00% 0 0.00% 5 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 181 100.00% 0 0.00% 181 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 22 95.65% 1 4.35% 22 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 12 100.00% 0 0.00% 12 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH MAC 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 33 100.00% 0 0.00% 33 100.00%
  Normal Track 4 weeks 28 100.00% 0 0.00% 28 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 50 100.00% 0 0.00% 50 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 229 100.00% 0 0.00% 229 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 44 93.62% 3 6.38% 47 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH FEBRUARI 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 34 97.14% 1 2.86% 35 100.00%
  Normal Track 4 weeks 21 100.00% 0 0.00% 21 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 7 100.00% 0 0.00% 7 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 207 99.52% 1 0.48% 208 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 12 66.67% 6 33.33% 18 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 5 100.00% 0 0.00% 5 100.00%
  PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI TEMPOH JANUARI 2018
  Permohonan Diluluskan
  No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
  No Peratus No Peratus
  1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 45 100.00% 0 0.00% 45 100.00%
  Normal Track 4 weeks 31 100.00% 0 0.00% 31 100.00%
  2. Insentif Normal Track 6 weeks 103 100.00% 0 0.00% 103 100.00%
  3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  4. Pengecualian Cukai 
  a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 10 100.00% 0 0.00% 10 100.00%
  b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 197 100.00% 0 0.00% 197 100.00%
  5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  Normal Track 4 weeks 20 90.91% 2 9.09% 22 100.00%
  6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 100.00% 0 0.00% 0 100.00%
  7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 4 100.00% 0 0.00% 4 100.00%

  Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

  Sebelumnya

  e-Perkhidmatan

  Fungsi MIDA

  Seterusnya

  Pengurusan MIDA

  Direktori Staf

  Tarikh Dikemaskini : Isnin 15 Oktober 2018