Logo

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:
 • Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
 • Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
 • Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

Kami komited untuk menjawab sebarang pertanyaan dan melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

 • Pertanyaan melalui laman web - 2 hari bekerja
 • Lesen Pengilang
  • Normal Track - 4 minggu
  • Fast Track - 7 hari bekerja
 • Pasca Insentif - 6 minggu
 • Insentif - 6 minggu
 • Pengecualian cukai daripada Duti Kastam - 4 minggu
 • Hab Prinsipal - 6 minggu
 • Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan - 4 minggu
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN FEBRUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
Normal Track 4 weeks 29 100.00% 0 0.00% 29 100.00%
2 Pasca Insentif Normal Track 4 weeks 55 94.83% 3 5.17% 58 94.83%
3. Insentif Normal Track 6 weeks 57 100.00% 0 0.00% 57 100.00%
4. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
5. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 13 100.00% 0 0.00% 13 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
6. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 30 100.00% 0 0.00% 30 100.00%
7. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI BAGI BULAN JANUARI 2019
Permohonan Diluluskan
No Aktiviti Utama Piagam Pelanggan Selaras Dengan Piagam Tidak Selaras Dengan Piagam Jumlah Pencapaian
Bil Peratusan Bil Peratusan
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 working days 48 100.00% 0 0.00% 48 100.00%
Normal Track 4 weeks 37 100.00% 0 0.00% 37 100.00%
2. Insentif Normal Track 6 weeks 76 97.44% 2 2.56% 78 97.44%
3. Lesen Pengilang dengan Insentif Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4. Pengecualian Cukai 
a) Jentera & Peralatan (JPC1) Normal Track 4 weeks 6 100.00% 0 0.00% 6 100.00%
b) Bahan Mentah & Komponen (JPC2) Normal Track 4 weeks 192 100.00% 0 0.00% 192 100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang Fast Track 7 working days 1 100.00% 0 0.00% 1 100.00%
Normal Track 4 weeks 34 100.00% 0 0.00% 34 100.00%
6. Hab Prinsipal Normal Track 6 weeks 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7. Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan Normal Track 4 weeks 15 100.00% 0 0.00% 15 100.00%


Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.

Sebelumnya

e-Perkhidmatan

Fungsi MIDA

Seterusnya

Pengurusan MIDA

Lembaga MIDA

Tarikh Dikemaskini : Selasa 20 Ogos 2019