Date: Saturday 19-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Sektor Perkhidmatan

Prestasi Sektor Perkhidmatan

Pelaburan dalam sektor perkhidmatan pada Januari-Mac 2013 berjumlah RM22.34 bilion dengan 1,053 projek diluluskan. Pelaburan tempatan pada Januari-Mac 2013 adalah sebanyak 91.8 peratus (RM20.5 bilion), manakala pelaburan asing adalah 8.2 peratus (RM1.8 bilion). Projek-projek yang diluluskan dalam tempoh tersebut dijangka menyediakan 23,978 peluang pekerjaan.

Pecahan keseluruhan pelaburan dalam subsektor-subsektor perkhidmatan pada 2012 dan dalam tempoh Januari hingga Mac 2013 adalah seperti berikut:

Sub-sektor
Bilangan Projek
Jumlah Pelaburan
(RM juta)
Pelaburan Domestik
(RM juta)
Pelaburan Asing
(RM juta)

Jan-Mac 2013

2012

Jan-Mac 2013

2012

Jan-Mac 2013

2012

Jan-Mac 2013

2012

Pertubuhan Serantau 29

111

47.5 2,035.7 0.0 514.8 47.5 1,520.9

Hab Operasi Global

1

8

158.0 4,411.7 - 48.6 158.0 4,363.1

Perkhidmatan Sokongan

31

111

1,232.8 3,340.9 1,038.5 2,567.6 194.3 773.4

Status MSC

35

213

665.7 2,921.7 457.6 2,218.1 208.0 703.6

Pengangkutan

23

60

4,488.5 6,816.4 4,084.8 6,584.9 403.7 231.5

Hartanah

275

1,704

9,293.0 58,776.7 9,284.5 57,451.5 8.5 1,325.2

Utiliti

N.A.
N.A.
2,046.4 12,566.0 2,046.4 12,566.0 0.0 0.0

Telekomunikasi

N.A.

17

0.0 6,633.7 0.0 6,633.7 0.0 0.0

Dagangan Pengedaran

495

2,676

378.6 4,916.6 162.4 2,943.2 216.2 1,973.4

Hotel & Pelancongan

25

79

2,562.8 8,890.5 2,046.8 8,569.9 516.1 320.6

Perkhidmatan Kewangan

11

55

479.2 4,512.7 468.7 3,681.3 10.5 831.4
Perkhidmatan Kesihatan
4
6
765.0 339.6 765.0 339.6 0.0 0.0

Perkhidmatan Pendidikan

119

485

64.2 936.6 60.4 910.3 3.8 26.3

Lain-lain

5

11

155.1 451.7 81.0 365.4 74.1 86.3

Jumlah

1,053

5,536

22,336.8 117,550.4 20,496.2 105,394.8 1,840.6 12,155.6

 ^ Back to Top
pg