Date: Thursday 17-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Perihal MIDA

Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan dengan cara yang profesional, cekap dan beretika kepada pengusaha industri dan bakal pelabur dalam sektor perkilangan dan sektor perkhidmatan dengan:

• Menjawab semua pertanyaan pelaburan dalam cara yang cepat dan sopan
• Menyampaikan maklumat yang tepat dan terkini ke atas pelaburan
• Membantu pelabur dalam pelaksanaan projek-projek mereka

Kami komited untuk melengkapkan penilaian permohonan dari tarikh maklumat lengkap diterima, dalam jangka masa yang telah ditetapkan seperti berikut:

Sektor Pekilangan

Lesen Pengilang - 4 minggu
Insentif - 6 minggu
Pengecualian daripada Duti Kastam - 4 minggu
Jawatan Pegawai Dagang:

- 7 hari bekerja untuk syarikat-syarikat yang sedia ada

- 4 minggu untuk syarikat baru

Sektor Perkhidmatan

Status Penubuhan Operasi Serantau - 4 minggu
Insentif - 6 minggu
Pengecualian daripada Duti Kastam - 4 minggu
Jawatan Pegawai Dagang:

- 7 hari bekerja bagi Ibu Pejabat Operasi sedia ada, Pusat Pemerolehan Antarabangsa dan Pusat Pengedaran Serantau

- 4 minggu untuk syarikat baru


PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
UNTUK PERMOHONAN YANG DILULUSKAN BAGI
TEMPOH JANUARI HINGGA FEBRUARI 2014
Bil
Aktiviti Utama

Piagam Pelanggan

Permohonan diluluskan

Jumlah

Pencapaian
Selaras dengan Piagam
Tidak Selaras dengan Piagam
Bil
Peratus
Bil
Peratus
1. Lesen Pengilang Fast Track 7 hari bekerja
25
100.00%
0
0.00%
25
100.00%
Normal Track 4 minggu
3
100.00%
0
0.00%
3
100.00%
2. Insentif Normal Track
6 minggu
55
100.00%
0
0.00%
55
100.00%

3.

Lesen Pengilang dengan Insentif

Normal Track

6 minggu
22
100.00%
0
0.00%
22
100.00%
4. Pengecualian Cukai

a.

Jentera & Peralatan(JPC1)

Normal Track

4 minggu
782
99.87%
1
0.13%
783
99.87%

b. Bahan Mentah & Komponen (JPC2)

Normal Track

4 minggu
20
100.00%
0
0.00%
20
100.00%
5. Jawatan Pegawai Dagang

Fast Track

7 hari bekerja
22
100.00%
0
0.00%
22
100.00%

Normal Track

4 minggu
37
100.00%
0
0.00%
37
100.00%
6. OHQ, IPC, RDC

Normal Track

6 minggu
2
100.00%
0
0.00%
2
100.00%

7.

Pejabat Serantau & Pejabat Perwakilan

Normal Track

4 minggu
9
100.00%
0
0.00%
9
100.00%

Nota: Pencapaian piagam pelanggan MIDA dikemaskini secara bulanan.^ Back to Top
pg