Date: Thursday 24-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Bahagian-Bahagian

Pengurusan Sumber Manusia

Fungsi

 • Menentukan strategi dan pelan pelaksanaan sumber manusia di MIDA
 • Menggubal dasar dan prosedur perkhidmatan sumber manusia yang seragam dan cekap
 • Menguruskan proses pengambilan dan pemilihan serta aktiviti pengisian jawatan kosong
 • Membangunkan pelan tahunan bagi tenaga kerja kesemua pejabat MIDA untuk memastikan tenaga kerja menyokong keperluan operasi
 • Mentadbir gaji dan aktiviti-aktiviti pentadbiran gaji
 • Menguruskan hubungan antara pekerja dan industri untuk mengekalkan persekitaran kerja yang harmoni
 • Mengurus operasi dan perkhidmatan sumber manusia termasuk pengurusan faedah dan manfaat
 • Membangunkan struktur pembangunan sumber manusia dan program sokongan bakat termasuk pelan penggantian.
 • Merancang dan menyelia aktiviti-aktiviti peningkatan tahap kecekapan dan produktiviti untuk organisasi
 • Merancang dan mengurus aktiviti-aktiviti latihan dan pembangunan
 • Melaksana dan mengurus penilaian prestasi tahunan/pengurusan prestasi
 • Mengenalpasti dan mengurus semua projek pembangunan dan inisiatif sumber manusia

Hubungi

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Aras 15, MIDA Sentral
No.5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Tel: 03 2263 2400
Faks: 03 2274 5605
E-mel: hrd@mida.gov.my


NAMA JAWATAN TALIAN TERUS SAMB. E-MEL
Zabidi Mahbar Pengarah 2267 3789 3789 zabidi@mida.gov.my
Nor'Aini Mat Talha Timb.Pengarah Kanan
03-2267 3584
3584 noraini@mida.gov.my
Noriah Hussin

Timb. Pengarah

3663 noriah@mida.gov.my
Aizah Mohd Zaini Eksekutif Kanan
03-2263 2404
2404
aizah@mida.gov.my
Norita Ab Hamid Eksekutif
03-2267 3597
3597
norita@mida.gov.my
Nurhayati Mohd. Asmoni Eksekutif
03-2263 2408
2408
nurhayati@mida.gov.my
Mohd Radzi Ramli Eksekutif
03-2267 3589
3589
mohdrazi@mida.gov.my
Saiful Ikmal Mohd Rusli Eksekutif
03-2263 2410
2410
saifulikmal@mida.gov.my
Ainil Sofia Sarpan Eksekutif 03-2263 2420
2420
AinilSofia@mida.gov.my
Nurhayyani Mohd Rusli Eksekutif 03-2263 2419 2419
nurhayyani@mida.gov.my
Farazila Ahmad Pen.Pegawai Eksekutif Kanan
03-2267 3797
3797 farazila@mida.gov.my
Zubaidah Borhan Pen.Pegawai Eksekutif
03-2263 2493
2493 zubaidah@mida.gov.my
Mohd As-Bahazammi Mustafa Pen.Pegawai Eksekutif
03-2267 3598
3598
asbahazammi@mida.gov.my
Nor Ashliza Rosli Setiausaha Pejabat
03-2263 3598
2573
NorAshlizaRosli@mida.gov.my
Wan Mohd Afiq Wan Mohd Razali Setiausaha Pejabat
wanmohdafiq@mida.gov.my
Zamani Aishah Pembantu Peribadi
03 22673789
3789
zamani@mida.gov.my

Kembali ke Carta Organisasi^ Back to Top
pg