Date: Monday 21-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Kos Menjalankan Perniagaan di Malaysia

Memulakan Perniagaan

Syarikat yang menjalankan perniagaan di Malaysia hendaklah berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dibawah Akta Syarikat 1965.

Bayaran utama kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM):

RM
AS$

Rizab nama

30
9.0
Bagi pendaftaran sesebuah syarikat, bayaran adalah berdasarkan modal nominal saham:

Tidak melebihi RM100,000 (AS$31,250)

1,000
313
RM100,001 - 500,000 (AS$31,250 - 156,250)
3,000
938

RM500,001 - RM1 juta (AS$156,250 - AS$312,500)

5,000
1,563

RM1,000,001 - RM5 juta (AS$312,500 - AS$1.6 juta)

8,000
2,500

RM5,000,001 - RM10 juta (AS$1.6 juta - AS$3.13 juta)

10, 000
3,125

RM10,000,001 - RM25 juta (AS$3.13 juta - AS$7.81 juta)

20,000
6,250
RM25,000,001 - RM50 juta (AS$7.81 juta - AS$15.63 juta)
40,000
12,500
RM50,000,001 - RM100 juta (AS$15.63 juta - AS$31.25 juta)
50,000
15,625
Melebihi RM100 million (AS$15.63 million)
70,000
21,875

Bagi mendapatkan julat penuh bayaran, sila layari www.ssm.com.my

Sumber: Akta Syarikat 1965 (Akta 125) & perundangan-perundangan kecil.^ Back to Top
pg