Date: Wednesday 23-Jul-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Bahagian-Bahagian

Pelaburan Tempatan

Fungsi

  • Merancang, melaksana dan menyelaras program-program penggalakan pelaburan untuk menggalakan pelaburan tempatan, seperti seminar domestik, seminar industri khusus dan dialog dengan para pelabur Malaysia
  • Membentuk program dan strategi untuk menggalakan pelaburan domestik, terutama dalam sektor perkilangan nilai tambah tinggi dan sektor perkhidmatan
  • Memudahkan usaha sama melalui Enterprise Connect (E-Connect)
  • Membentuk dasar, program dan strategi untuk menggalakan pelaburan domestik

Hubungi

Bahagian Penggalakan Pelaburan Tempatan
Aras 21, MIDA Sentral
No.5, Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur

Tel: 03-2267 6644
Faks: 03-2273 4207
E-mel: investmalaysia@mida.gov.my

 

NAMA JAWATAN NO. TEL. SAMB.. E-MEL
Mohd Zukepli Embong

Pengarah

03-22632444
2444 zukepli@mida.gov.my
Habibah Enok

Timb. Pengarah Kanan

03-22673677 3677 habibah@mida.gov.my
Fauzimah Salim

Timb. Pengarah

03-22673403 3403 fauzimah@mida.gov.my
Wan Noraini Abdul Rahman

Timb. Pengarah

03-22673461 3461 wanor@mida.gov.my
Sharifah Fatimah Syed Mohamed Alhabshi

Eksekutif

03-22673622 3622 sfatimah@mida.gov.my
Nurul Azna Arshat

Eksekutif

03-22673774 3774 azna@mida.gov.my
Maya Kavitha Abdullah

Eksekutif

03-22672432 2432 kavitha@mida.gov.my
Mohammed Zahari Othman Eksekutif 03-22672513 2513 zahari@mida.gov.my
Ahmad Adli Abdul Rashid Pen. Peg. Eksekutif 3411 adli@mida.gov.my
Debrone Anak Jack

Pembantu Peribadi

03-22676644 6644 debrone@mida.gov.my

Kembali ke Carta Organisasi^ Back to Top
pg