Date: Saturday 19-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Utiliti

Kadar Telekomunikasi

Caj Telefon
Di bawah Rejim Capaian Sama, pelanggan telefon di Malaysia boleh memilih mana-mana rangkaian daripada tiga buah syarikat telefon untuk panggilan nasional dan antarabangsa. Bagi pengguna telefon selular, mereka boleh memilih daripada tiga operator perkhidmatan. Kerajaan telah memperkenalkan konsep siling tarif bagi talian tetap dan perkhidmatan selular. Kadar bayaran bergantung kepada saingan pasaran memandangkan ia tidak tertakluk kepada kawalan tertentu. Tiga operator perkhidmatan telekomunikasi berkenaan boleh menetapkan kadar masing-masing pada kadar par atau kurang daripada kadar siling.

Talian telefon Tetap/Ibusawat Terus
TM menawarkan kedua-dua kadar yang disiarkan dan kadar mengikut keadaan. Kadar yang disiarkan itu adalah seperti yang dipaparkan di bawah. Bagaimanapun, bagi perniagaan/pengguna, Telekom Malaysia menawarkan pakej mengikut keadaan yang dapat memenuhi keperluan perniagaan/pengguna bagi STD tempatan atau antarabangsa. Teknologi bersesuaian akan digunakan untuk menyampai tahap perkhidmatan-perkhidmatan yang diperlukan pelanggan.

Panggilan Tempatan
Setelah menjadi pelanggan bagi perkhidmatan telefon asas, satu talian ibusawat terus individu dan satu set telefon pelbagai warna pilihan disediakan. Bayaran sewa bulanan asas akan dikenakan manakala set-set telefon tambahan yang digunakan sebagai sambungan boleh disediakan dengan sewa tambahan yang minimum.

Harga/Tarif
Kediaman
Pelanggan Korporat
RM
AS$
RM
AS$
Bayaran Permulaan
75
23.43
200-500
62.50 - 156.25
Bayaran Setem
10
3.13
10
3.13

Caj Sewa

Kapasiti Talian Ibusawat
Semenanjung Malaysia
Sabah/Sarawak
Kediaman
Perniagaan
Kediaman
Perniagaan
RM
AS$
RM
AS$
RM
AS$
RM
AS$
Melebihin 1000 talian
25
8
45
14
25
8
40
13
501-1000 talian
13
4
45
14
13
4
40
13
500 talian dan kurang
13
4
20
6
13
4
20
6

Caj Permulaan

Caj
RM
AS$
Pemasangan (Bayaran kepada Telekom Malaysia)
50
15.62
Pendawaian (Bayaran kepada kontraktor yang dilantil oleh Telekom Malaysia)
Pendawaian Sedia Ada
30
9.40
Pendawaian Baru
*Nota:
Bagi setiap 5 meter yang pertama, caj yang dikenakan adalah RM50 (AS$15.62) dan bagi setiap 1 meter tambahan RM5 (AS$1.56) dikenakan. Caj-caj ini juga dikenakan bagi pemindahan luaran.
50
15.62
Bayaran Sambungan Semula
Bayaran yang dikenakan bagi perkhidmatan sambungan semula bagi servis yang telah dihentikan sementara.
10
3.13

Caj Panggilan

Panggilan Tempatan

8 sen (sen AS 2.5) bagi setiap 2 minit pertama atau sebahagian daripadanya
4 sen (sen AS1.25) untuk setiap minit berikutnya atau sebahagian daripadanya

Panggilan Jauh

Dengan perkhidmatan IDD, pelanggan boleh mendial terus ke seberang laut tanpa bantuan telefonis. Kemudahan ini membolehkan pelanggan menikmati sambungan ke luar negara yang lebih murah dan cepat. Caj untuk panggilan IDD diperincikan dalam bil telefon. .

Panggilan Nasional

Panggilan Nasional adalah panggilan-panggilan yang didail sendiri dari sebuah bandar ke bandar lain yang melewati kawasan caj bersebelahan.


Caj dari telefon Talian Tetap ke telefon Talian Tetap

Jarak (km)
Talian Tetap kepada Talian Tetap

Kadar Penuh
7.00 pagi - 6.59 petang

Kadar Murah
7.00 malam. - 6.59 pagi

Bantuan Telefonis*
(caj setiap 3 minit)

RM

Sen AS

RM

Sen AS

RM

Sen AS

Jalur A
(Tidak melebihi 50km)

0.10/
50 saat

3.12/
50 saat

0.10/
60 saat*

3.12/
60 saat

0.35

0.10

Band B
(50km - 150km)

0.10/
20 saat

3.12/
20 saat

0.10/
40 saat

3.12/
40 saat

0.90

0.28

Band C
(Melebihi 150km)

0.10/
7 seconds

3.12/
7 seconds

0.10/
14 seconds

3.12/
14 seconds

2.70

0.84

Nota:

*

Pada masa ini Telekom Malaysia mengenekan caj bagi setiap 75 saat

**

Bantuan Telefonis
- Caj perkhidmatan setiap panggilan berjaya adalah RM1.50 (AS$0.47)
- Setiap blok 3+3


Caj dari telefon Talian Tetap ke telefon Mudah Alih

Kawasan MTX**
Talian Tetap ke Mudah Alih

Kadar Penuh
9.00 pagi - 8.59 malam

Kadar Murah
9.00 malam - 8.59 pagi

Bantuan Telefonis*
(caj setiap 3 minit)

RM

Sen AS

RM

Sen AS

RM

Sen AS

Jalur L
(dalam lingkungan MTX)

0.10/
20 saat

3.12/
20 saat

0.10/
30 saat*

3.12/
30 saat

2.10

0.66

Jalur M
(bersebelahan dengan MTX)

0.10/
8.6 saat

3.12/
8.6 saat

0.10/
15 saat

3.12/
15 saat

2.10

0.66

Jalur N
(bukan bersebelahan dengan MTX)

0.10/
8.6 saat

3.12/
8.6 saat

0.10/
15 saat

3.12/
15 saat

2.10

0.66

Nota:

*

Caj perkhidmatan sebanyak RM1.50(US$0.47) dikenakan bagi panggilan berjaya dibuat melalui perkhidmatan bantuan telefonis

**

MTX bermaksud Kawasan Ibusawat Telefon Mudah Alih


Caj dari telefon Talian Tetap ke Negara-negara Jiran

Lokasi

Kadar Biasa

Bantuan Telefonis*
(caj setiap 3 minit)

RM

Sen AS

RM

Sen AS

Kawasan Sempadan ke Singapura/Brunei

0.10/
20 saat

0.03/
20 saat

0.90

0.28

Nota: * Bantuan telefonis - Caj perkhidmatan bagi setiap panggilan yang berjaya adalah RM1.50 (US$0.47)

Lokasi

Kadar Penuh
7.00 pagi - 6.59 petang

Kadar Murah
7.00 malam - 6.59 pagi

Bantuan Telefonis*
(caj setiap 3 minit)

RM

Sen AS

RM

Sen AS

RM

Sen AS

Tempat-tempat lain di Semenanjung Malaysia to Singapura#

0.10/
3.1 saat

3.12/
3.1 saat

0.10/
5.8 saat*

3.12/
5.8 saat

6.00

1.88

Sabah/Sarawak ke Singapura

0.10/
2.3 saat

3.12/
2.3 saat

0.10/
4.6 saat

3.12/
4.6 saat

7.80

2.44

Tempat-tempat lain di Sabah/Sarawak ke Brunei#

0.10/
3.1 saat

3.12/
3.1 saat

0.10/
5.8 saat

3.12/
5.8 saat

6.00

1.88

Nota:

*

Bantuan telefonis - Caj perkhidmatan bagi setiap panggilan yang berjaya adalah RM1.50 (US$0.47)

#

Menunjukkan kawasan selain daripada kawasan sempadan

Perkhidmatan Panggilan Terus Antarabangsa (IDD)

Negara

Kod Negara

Perbezaan Masa
(jam)

Kadar Seminit
(Kadar Biasa)

RM

Sen AS

Amerika Syarikat
1
-13 to -16
0.90
0.28

Australia

61

0 to +2

0.90

0.28

China

86

0

2.40

0.75

Jerman
49
-7
1.80
0.56
Japan
81
+1
1.80
0.56
UK
44
-8
0.90
0.28


Panggilan IDD dikenakan caj yang dikira bagi setiap blok 6 saat atau sebahagian daripadanya. Caj untuk setiap blok bergantung kepada negara panggilan IDD di buat.

Misalnya, jika anda membuat panggilan ke Australia dan panggilan adalah selama 10 minit dan 20 saat, caj dihitung seperti berikut:

Jumlah jangka masa :10 minit dan 20 saat
Kadar caj ke Australia :RM0.09 setiap blok 6 saat
Jumlah jangka masa (dalam saat) :(10 minit x 60 saat) + 20 saat = 620 saat
Jumlah blok caj unit :620 saat /6 saat = 104 blok unit
Jumlah caj :RM0.09 x 104 = RM9.36 (AS$2.93)

 ^ Back to Top
pg