Date: Friday 25-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Utiliti

Kadar Pembetungan

Perkhidmatan pembetungan di Malaysia telah diswastakan pada 1994 dan dikendalikan Indah Water Konsortium Sdn. Bhd., syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan. Syarikat ini beroperasi di 87 kawasan pihak-pihak berkuasa tempatan kecuali di daerah Johor Bahru, Pasir Gudang dan KEJORA di Johor, Kelantan, Terengganu, Sabah dan Sarawak.

Pelanggan Domestik

Rumah yang menerima perkhidmatan pembentungan bersambung
RM8 (US$2.50) sebulan
Rumah bertangki septik individu
RM6 (US$1.88) sebulan
Rumah kediaman kampung/estet bertangki septik individu atau menerima perkhidmatan pembentungan bersambung

RM3 (US$0.94) sebulan

Rumah kediaman kos rendah (dalam kategori F,G,H dan I seperti yang telah ditakrifkan oleh Perintah Am Kerajaan) bertangki septik individu atau yang menerima perkhidmatan pembetungan bersambung

RM2 (US$0.63) sebulan

Pelanggan Industri

Premis yang menerima perkhidmatan pembentungan bersambung
RM2.50 (US$0.78)
sekepala sebulan
Premis bertangki septik individu
RM2 (US$0.63)
sekepala sebulan


Pelanggan Komersial

Bayaran perkhidmatan pembentungan bulanan bagi premis-premis komersial adalah Caj Asas yang berdasarkan Nilai Tahunan premis berkenaan dicampur Caj Berlebihan yang berdasarkan penggunaan purata air yang melebihi 100 meter padu (m³).

Nilai Tahunan Harta Caj bulanan bagi premis yang menerima
perkhidmatan pembentungan bersambung
Caj bulanan bagi premis bertangki
septik individu
RM US$ RM US$ RM US$
2,000 atau kurang 625 atau kurang 8 3 7 2
2,001 - 5,000 625 -1,563 14 4 8 3
5,001 - 10,000 1,563 - 3,125 20 6 14 4
10,001 - 20,000 3,125 - 6,250 26 8 19 6
20,001 - 30,000 6,250 - 9,375 29 9 21 7
30,001 - 40,000 9,375 - 12,500 32 10 23 7
40,001 - 50,000 12,500 - 15,625 35 11 25 8
50,001 - 60,000 13,902 - 16,682 38 12 27

8

60,001 - 70,000 18,750 - 21,875 41 13 29 9
70,001 - 80,000 21,875 - 25,000 44

14

31 10
80,001 - 90,000 25,000 - 28,125 47 15 33 10
90,001 - 100,000 28,125 - 31,250 50 16 35 11
100,001 - 200,000 31,250 - 62,500 180 56 120 38
200,001 - 400,000 62,500 - 125,000 495 155 330 103
400,001 - 600,000 125,000 - 187,500 522 163 348 109
600,001 - 800,000 187,500 - 250,000 1,980 619 1,320 413
800,001 - 1,000,000 250,000 - 312,500 2,160 675 1,440 450
1,000,001 - 3,000,000 312,500 - 937,500 4,320 1,350 2,880 900
3,000,001 - 5,000,000 937,500 -1,562,500 8,800 2,750 5,400 1,688
5,000,001 - 7,000,000 1,562,500 - 2,187,500 9,200 2,875 6,000 1,875
Melebihi 7,000,000 Melebihi 2,187,500 9,600 3,000 6,600 2,063

 

Caj Berlebihan Bulanan
Penggunaan Air
Caj Berlebihan
Sehingga 100 m³
Tiada caj
Melebihi 100 m³
30 sen (US$0.094) setiap m³
Melebihi 200 m³
45 sen (US$0.078) setiap m³

Caj berlebihan ini tertakluk kepada satu semakan semula tahunan berdasarkan data penggunaan air tahun sebelumnya yang diperoleh daripada Pihak Berkuasa Air.

Sumber: Indah Water Konsortium Sdn Bhd - www.iwk.com.my



^ Back to Top
pg