Date: Friday 25-Apr-14


Print this page Print this page Decrease Font Size Increase Font Size

Utiliti

Elektrik

Semenanjung Malaysia

Tenaga Nasional Berhad (TNB) adalah penjana dan pembekal utama kuasa elektrik di Semenanjung Malaysia.

Berkuatkuasa dari 1 Jan 2014 tarif berikut akan digunapakai menggantikan tarif yang sebelum ini berkuatkuasa dari 1 Jun 2011.

Tarif Komersil - untuk pejabat, kedai dan hotel

setiap kWj

(sen)

(sen AS)

Tarif B (Voltan Rendah, bekalan voltan tidak melebihi 1000 volt)
Bagi penggunaan bulanan menyeluruh antara 1-200kWj sebulan:
43.5
13.1
Bagi penggunaan bulanan menyeluruh melebihi 201 kWj sebulan:
50.9
15.3

Caj bulanan minimum RM7.20 (AS$2.25)

Tarif C1 (Voltan Sederhana Am, bekalan 6.6kV - 66kV)

Bagi semua kWj

36.5

11

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM30.30 (US$9.14)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif C2 (Voltan Sederhana Puncak/Luar Puncak, bekalan 6.6kV - 66kV)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

36.5

11

Bagi semua kWj dalam masa luar puncak (jam 2200 – 0800)

22.4

6.8

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM45.10 (US$13.60)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)
Tarif Industri - untuk kilang

setiap kWj

(sen)

(sen AS)

Tarif D (Voltan Rendah, bekalan voltan tidak melebihi 1000 volt)

Bagi penggunaan bulanan menyeluruh antara 1-200 kWj sebulan:
38
11.5
Bagi penggunaan bulanan menyeluruh melebihi 201 kWj sebulan:
44.1
13.3
Caj bulanan minimum RM7.20 (AS$2.25)
Tariff Ds (Tarif Istimewa Industri - bagi pelanggan yang layak)

Bagi semua kWj

42.7

12.9

Caj bulanan minimum RM7.20 (AS$2.25)

Tarif E1 (Voltan Sederhana Am, bekalan 6.6kV - 66kV)

Bagi semua kW

33.7

10.2

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM29.60 (US$8.92)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif E1s (Tarif Istimewa Industri - bagi pelanggan yang layak)

Bagi semua kW

33.6

10.1

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM23.70 (US$7.15)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif E2 (Voltan Sederhana Puncak/Luar Puncak, bekalan 6.6kV-66kV)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

35.5

10.7

Bagi semua kWj dalam masa luar puncak (jam 2200 – 0800)

21.9

6.6

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM37.00 (US$11.15)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif E2 (Tarif Istimewa Industri - bagi pelanggan yang layak)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

33.6

10.1

Bagi semua kWj dalam masa luar puncak (jam 2200 – 0800)

19.1

5.8

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM32.90 (US$9.92)
Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif E3 (Voltan Tinggi Puncak/Luar Puncak, bekalan 132kV dan keatas)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

33.7

10.2

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

20.2

6.1

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM35.50 (US$)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Tarif E3s (Tarif Istimewa Industri - bagi pelanggan yang layak)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

31.7

9.6

Bagi semua kWj dalam masa luar puncak (jam 2200 – 0800)

17.5

5.3

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM29.00 (US$8.74)

Caj bulanan minimum RM600.00 (AS$187.50)

Sumber: Tenaga Nasional Berhad - www.tnb.com.my

Kadar tukaran matawang: AS$1 = RM3.30

Muat turun pdf untuk maklumat lebih lanjut

 

Sabah

Sabah Electricity Sdn. Bhd. (SESB) menjana dan membekal tenaga elektrik di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, pusat kewangan luar pesisir antarabangsa Malaysia:

Tarif Komersil - untuk pejabat, kedai, restoran dan hotel

setiap kWj

(sen)

(Sen AS)

Tarif CM1 (Tarif Komersil Voltan Rendah)

1000kWj pertama sebulan

38.5

11.6

1,001kWj dan ke atas sebulan

39.5

11.9

Caj bulanan minimum: RM15(AS$4.69)

Tarif CM2 (Tarif Komersil Am Voltan Sederhana)

Semua unit

32.4

9.8

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM23.20 (US$6.99)

Caj bulanan minimum: RM1000.00 (AS$312.50)
Tarif CM3 (Tarif Komersil Voltan Sederhana)

Bagi semua kWj dalam masa puncak (jam 0800 – 2200)

32.4

9.8

Bagi semua kWj dalam masa luar puncak (jam 2200 – 0800)

19.5

5.9

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM32.60 (US$9.83)

Caj bulanan minimum: RM1000.00 (AS$312.50)

Tarif Industri - untuk kilang

setiap kWj

(sen)

(Sen AS)

Tarif ID1 (Tarif Perindustrian Voltan Rendah)

Semua Unit
37.6

11.3

Caj bulanan minimum: RM15 (AS$4.69)

Tarif ID2 (Tarif Perindustrian Am Voltan Sederhana)

Semua Unit

26.8

8.1

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM21.75 (US$6.56)

Caj bulanan minimum: RM1000.00 (AS$3128.50)

Tarif ID3 (Tarif Perindustrian Voltan Sederhana Puncak/Luar Puncak)

For all kWh during the peak period (0800 - 2200 hours)

28.6

8.6

For all kWh during the off-peak period (2200 - 0800 hours)

18

5.4

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak:
RM28.00 (US$8.44
)

Caj bulanan minimum: RM1000.00 (AS$312.50)

Sumber: Sabah Electricity Sdn. Bhd. - www.sesb.com.my


Sarawak

Syarikat SESCO Berhad (SESCO) menjana dan membekal tenaga electrik di Negeri Sarawak.

Tarif Komersil - untuk pejabat, kedai, restoran dan hotel

setiap kWj

(sen)

(Sen AS)

Tarif C1

100 unit pertama sebulan

40.0

12.5

4,900 unit berikutnya sebulan

34.0

10.6

Bagi setiap unit tambahan sebulan

30.0

9.4

Caj bulanan minimum: RM10 (AS$3.13)

Tarif C2

Semua unit

25.0

7.8

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan:RM16 (AS$5.00)

Caj bulanan minimum: RM16 (AS$5.00) setiap kW x permintaan bil

Tarif C3

Dalam masa puncak (jam 0700-2400)

25.0

7.8

Dalam masa luar puncak (jam 0000-0700)

14.4

4.5

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak: RM20 (AS$6.25)

Caj bulanan minimum: RM20 (AS$6.25) setiap kW x permintaan bil

Tarif Industri - untuk pejabat, kedai, restoran dan hotel

setiap kWj

(sen)

(Sen AS)

Tarif I1

100 unit pertama sebulan

40.0

12.5

4,900 unit berikutnya sebulan

34.0

10.6

Bagi setiap unit tambahan sebulan

30.0

9.4

Caj bulanan minimum: RM10 (AS$3.13)

Tarif I2

Semua unit

22.2

6.9

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan: RM16 (AS$5.13)

Caj bulanan minimum: RM16 (AS$5.13) setiap kW x permintaan bil

TarifI3 (Puncak/Luar Puncak)

Dalam masa puncak (jam 0700-2400)

23.40

7.3

Dalam masa luar puncak (jam 0000-0700)

14.4

4.5

Bagi setiap kW permintaan maksimum sebulan dalam masa puncak:
RM20 (AS$6.25)

Caj bulanan minimum: RM20 (AS$6.25) setiap kW x permintaan bil

Sumber: Syarikat SESCO Berhad - www.sesco.com.my

Kadar tukaran matawang: AS$1 = RM3.30^ Back to Top
pg